Може ли Terraland да внася животински тор?

Този принос е в отговор на честите въпроси от страна на земеделските стопани относно това дали Terraland може или не да внася животински тор. Това също така опровергава отрицателните мнения, че животинският тор се внася най-добре при оран.

Има много написано за сравненията на стандартен плуг и чизел плуг Terraland, а именно, когато става дума за неговите предимства при разместването на уплътненото подпочвено пространство, дълбокото разрохкване и аерирането на почвата. Нека да разгледаме възможността за внасяне на животинския тор с помощта на чизел плуг Terraland и стандартен плуг. За да проверим тази технология, избрахме малък пробен парцел на прилежаща земя близо до производствения ни завод в Rychnov nad Kněžnou, а именно земя на селскостопанската организация ZEA Rychnovsko a.s.
Възможността за внасяне на животински тор чрез обработка на почвата с класически плуг с чизел плуг бе проверена в отделните парцели. Възможността за вансяне на животински тор е сравнена със следните дози: 20 т/хектар, 40 т/хектар и 80 т/хектар.

Парцел № 1 – 20 т/хектар животински тор

Доза от 20 т/хектар

обработка на парцел с 20 т/хектар животински тор


20 т/хектар оран

20 т/хектар Terraland чизел плуг


Парцел № 2 – 40 т/хектар животински тор

Доза от 40 т/хектар

дълбока обработка с Terraland чизел плуг


40 т/хектар оран

40 т/хектар Terraland чизел плуг


Парцел № 3 – 80 т/хектар животински тор

Доза от 80 т/хектар

дълбока обработка с Terraland чизел плуг


80 т/хектар оран

80 т/хектар Terraland чизел плуг


Направете своя собствена преценка въз основа на снимките.

Michal Jurníček,DiS.
Tel.: +420 601 569 779
Email: michal.jurnicek@bednarfmt.com