Menu
×
Hvad kigger du efter?
#

FENIX FN_L

Monteret dybdeharve til intens jordbearbejdning

MONTERET HARVE TIL INTENS JORDBEARBEJDNING

Landmænd ønsker også at kunne op fordelene ved at bearbejde jorden i en dybde på op til 35 cm. FENIX FN_L er en kompakt model til dybdeharvning samt overfladisk jordbearbejdning umiddelbart efter høsten. Det lette, men robuste design betyder, at FENIX FN_L kan bruges sammen med traktorer med hestekræfter på mindst 150 hk. Det store udvalg af skær gør maskinen anvendelig året rundt.

#

5-35 cm

#

3-4 m

#

150-250 hk

Vigtigste egenskaber

En monteret dybdeharve til dyb jordbearbejdning i en dybde på op til 35 cm, inklusive stubharvning efter høst.

EN UNIVERSEL HARVE TIL ALLE FORHOLD

Modeller til både let som tung jord.

FENIX FN_L er udstyret med horisontal beskyttelse eller brudstiftbeskyttelse. Denne model er velegnet til lette til mellemtunge jorde. Den lave beskyttelsesvægt betyder, at den kan bruges sammen med traktorer med få hestekræfter.

FENIX FN_L
EN MASKINE TIL MANGE FORMÅL

FENIX FN_L monteret harve til dybdeharvning og overfladisk jordbearbejdning.

FENIX FN_L kan udføre dybdeharvning i op til 35 cm dybde. Dybdeharvning anbefales især før udsåning af afgrøde med dybe rødder eller i efteråret, da den forbereder jorden til dannelse af et stærkt rodsystem, hvorigennem planten kan få vand og næringsstoffer. Dybdeharvning sikrer en god jordstruktur med den rigtige størrelse jordpartikler og sikrer, at fugten bevares i jorden.

Designet og det brede udvalg af spidser gør FENIX FN_L velegnet til overfladisk stubharvning i op til 15 cm dybde. Vi anbefaler at montere spidser med skær på FENIX FN_L for at sikre en perfekt bearbejdning af jordprofilen under stubharvningen. Korrekt stubharvning er vigtig for at undgå ukrudtsvækst, indarbejde restafgrøde i jorden, da det igangsætter fordampningen af fugten i jorden samt væksten af de ønskede frø.

Den monterede harve kan desuden bruges året rundt til f.eks. forberedelse af såbed og udjævning af jorden, hvilket sikres med en kombination af fjederjævnere eller udjævningsskiver og bagmonterede pakkere.

Dybdeharvning Mělká podmítka Forberedelse af såbede
TRE RÆKKER TÆNDER

For uovertruffen løsning og blanding.

FENIX FN_L-dybdeharve har tre rækker tænder med en indbyrdes afstand på 30 cm mellem tænderne. Denne opstilling sikrer perfekt løsning og blanding, da jorden underskæres i hele maskinens bredde med efterfølgende blanding af restafgrøde.

PRACOVNÍ SLUPICE VE TŘECH ŘADÁCH
ET SMART DESIGN

Der tillader brug af et stort udvalg af redskaber.

FENIX FN_L er velegnet til både dyb jordbearbejdning og overfladisk stubharvning efter høst. FENIX FN_L kan udstyres med en lang række arbejdende dele afhængig af jorden og kundens krav. De tre rækker tænder efterfølges af en tilbagefyldningssektion i form af enten tilbagefyldningstænder eller -skiver. Det er desuden muligt at montere en strigle til den sidste overfladefinish efter valserne.

ET SMART DESIGN
FIRE TYPER ARBEJDENDE SPIDSER OG TRE TYPER SKÆR

Giver mulighed for både dybdeharvning og overfladisk stubharvning.

FENIX FN_L-dybdeharven kan udstyres med fire typer arbejdende spidser og tre typer skær, så maskinen kan indstilles til dybdeharvning eller overfladisk stubharvning efter høst. Det er vigtigt at vælge spidser og skær efter den type jord, der skal bearbejdes, eller sæsonen.

FIRE TYPER ARBEJDENDE SPIDSER OG TRE TYPER SKÆR
LET OG ROBUST RAMME

Holdbart design, der kan kombineres med mindre traktorer.

FENIX FN_L er primært designet til at blive brugt sammen med små traktorer, og derfor er vægt en væsentlig parameter. Alt efter den valgte model vejer FENIX FN_L mellem 1.350 og 3.800 kg. FENIX FN_L har en let, men robust ramme og kan nemt bruges sammen med traktorer med hestekræfter på mindst 150 hk.

LET OG ROBUST RAMME
MEKANISK ELLER HYDRAULISK STYRING

Valget er dit.

FENIX FN_L kan udstyres med nem mekanisk eller fuld hydraulisk styring til at indstille arbejdsdybden efter dine krav.

MEKANISK ELLER HYDRAULISK STYRING
KOMBINATION MED FERTI-BOX

Spar jord, tid og penge.

Ved dybdeharvning anbefales det at nedfælde de krævede næringsstoffer i jordprofilen, f.eks. i form af mineralsk gødning. Hertil kan FENIX FN_L udstyres med udstyr til gødskning som består af et doseringshoved, hvor gødningen føres til de enkelte skær.

KOMBINATION MED FERTI-BOX
ALFA DRILL SÅENHED

Etablering af efterafgrøde i en overkørsel.

FENIX FN_L-dybdeharven kan udstyres med BEDNARs ALFA DRILL-såenhed, så der i en enkelt overkørsel kan sås efterafgrøder og små frø under stubharvningen. Dette medfører betydelige tids- og brændstofbesparelser. Såenheden har en kapacitet på 400 liter.

ALFA-DRILL
EN PERFEKT UDJÆVNET MARK.

Et bredt udvalg af pakkere til alle jordforhold.

FENIX FN_L kan bruges sammen med et meget stort udvalg af bagmonterede pakkere (tunge stålpakkere, traditionelle tandpakkere eller dobbeltvalsepakkere). Lukning og komprimering af jordoverfladen sikrer jævn spiring af uønskede frø, ukrudt og reducerer fordampningen af fugten i jorden.

EN PERFEKT UDJÆVNET MARK.

ER DU INTERESSERET I DENNE MASKINE? HAR DU SPØRGSMÅL?

Du er velkommen til at kontakte os eller finde en forhandler i dit område.

Kontakt os Find forhandler

Beskrivelse af maskine

En kort oversigt over de arbejdende dele på den monterede harve.

FENIX FN_L Monteret dybdeharve

Tag et kig på din fremtidige maskine.

# # # # # #
3-punktsophæng

Nem tilslutning til traktorens 3-punktsophæng. Kategori II/III-ophæng.

Spidssektion

Uovertruffen underskæring og blanding af restafgrøde i jorden. Der findes fire typer spidser alt efter forholdene.

Udjævningssektion efter spidssektionen

Udjævner jordoverfladen og knuser store knolde før den endelige komprimering af overfladen.

Bagmonterede pakkere

Skaber den ideelle fine jordstruktur og lukker jordoverfladen for at forhindre fordampning.

Strigle efter valserne

Afslutter udjævningen af overfladen efter valserne.

FENIX FN_L Monteret dybdeharve

Tag et kig på din fremtidige maskine.

# # # # # # #
3-punktsophæng

Nem tilslutning til traktorens 3-punktsophæng. Kategori II/III-ophæng.

Spidssektion

Uovertruffen underskæring og blanding af restafgrøde i jorden. Der findes fire typer spidser alt efter forholdene.

Hydrauliske siderammer

Den foldbare version af maskinen er yderligere også udstyret med hydrauliske cylindre.

Udjævningssektion efter spidssektionen

Udjævner jordoverfladen og knuser store knolde før den endelige komprimering af overfladen.

Bagmonterede pakkere

Skaber den ideelle fine jordstruktur og lukker jordoverfladen for at forhindre fordampning.

Strigle efter valserne

Afslutter udjævningen af overfladen efter valserne.

Vores innovative teknologier

GRUBBESPIDSER MED LANG LEVETID

De forstærkede grubbespidser med lang levetid har karbid i spidsen. Holdbarheden forlænges dermed betydeligt i især slibende jord. Den tid, der spares på at skulle udskifte grubbespidser, kan dermed bruges mere effektivt.

BRUDSTIFT

Tænderne beskyttes mod overbelastning af en brudstift, som knækker i tilfælde af overbelastning. Dette er en enkel og billig sikringsmetode. Velegnet til lette jordforhold uden sten.

VANDRET FJEDERSIKRING

Den vandrette, vedligeholdelsesfrie, NON-STOP fjedersikring beskytter tænderne mod overbelastning. Fjedrene har en startbelastning på 400 kg, maks. 450 kg. Fast geometri ved mellem til tunge jordforhold. Sikringen virker ved kollision med en forhindring som f.eks. en sten, med en maksimal løftehøjde på 25 cm. Perfekt til mellem til tunge eller sandede jordforhold.

HVAD SIGER LANDMÆNDENE?

“Jeg brugte primært en plov og tallerkenharve til at bearbejde jorden på gården. Sammenlignet med ploven gør FENIX FN_L arbejdet hurtigere. Jeg opnåede desuden højere dagligt output og lavere brændstofforbrug med harven fra den tjekkiske producent BEDNAR. Jeg besluttede at købe harven, da vi dyrker økologisk. Jeg kan i øvrigt også bruge den til mekanisk at udrydde ukrudt. Sammenlignet med tallerkenharven, blander skærene de uønskede frø og ukrudt med jorden og forhindrer, at de spredes for meget.”

Karel Kloud,
landmand, Bražná (Příbram, Tjekkiet)

Tilbehør

Vi ved, at alle stiller forskellige krav til det valgfrie udstyr og dets brug. Du kan derfor designe din egen FENIX FN_L-harve, så den præcist matcher dine behov.

Tilbagefyldningssektion

Backfilling rods

Bruges til at udjævne overfladen, før den bagmonterede pakker. Velegnet til maskiner, der bruges i let jord.

Tilbagefyldningstallerkener

Udjævnende tallerkner, der perfekt udjævner overfladen, som kan justeres alt efter jordforholdene. Velegnet til maskiner, der bruges i tung jord.

Valgfrit udstyr, der kan monteres efter de bagmonterede valser

Tandefterharve — en række

Bruges til at fordele større jordpartikler i hele maskines bredde.

Valser og pakker

U-RING-pakker (500 mm)

U-RING er en stålpakker, der er velegnet til alle typer jordforhold og knuser effektivt knolde, og samtidig har jorden vanskeligt ved at klæbe til pakkeren. De enkelte ringe er U-formede. Pakkeren har en diameter på 500 mm. Vægt: 122 kg/m.

Dobbeltvalset pakker

Denne pakker består af et rør og stangpakker med forskellig diameter. Pakkeren er velegnet til bearbejdning i mellem og lette jordtyper under tørre forhold. Pakkeren har en diameter på 470 og 370 mm. Vægt: 132 kg/m.

V-RING-pakker + afskrabere

V-RING er en tung stålpakker, der er velegnet til knusning af knolde og løsning af kompakt jord. Pakkeren er velegnet til alle typer jordforhold. Pakkeren har en diameter på 630 mm. Vægt: 169 kg/m (inkl. afskrabere)

SEGMENTERET pakker + afskrabere

Den segmenterede pakker er fremstillet af massive ståldele, yder perfekt komprimering og er velegnet til alle jordforhold. De enkelte segmenter knuser knolde effektivt. Pakkeren har en diameter på 530 mm. Vægt: 202 kg/m (inkl. afskrabere).

Rørpakker

Rørpakkeren er fremstillet af massive stålstænger, der effektivt knuser knolde, især ved høje arbejdshastigheder. Pakkeren har en diameter på 630 mm. Perfekt til lette jordforhold. Vægt: 121 kg/m.

KONFIGURER DIN EGEN
FENIX FN_L Monteret dybdeharve

Du er et skridt tættere på din nye maskine.
Du kan prøve alt udstyr I vores konfigurator eller læse mere om det i brochuren.

Konfigurer

AGRONOMISK VEJLEDNING

DYB JORDBEARBEJDNING
FENIX-dybdeharver er egnede til dyb jordbearbejdning i op til 35 cm. Det optimalt designede layout af de enkelte tænder sikrer god underskæring af jordprofilen og blanding af afgrøderester med jorden. Dybdeharvning sikrer, at jorden får den rette struktur, så den fungerer som en svamp, der kan optage nedbør og give vand til rødderne i den tørre sæson.

Skab et ordentligt og funktionelt jordmiljø

Teknisk data

Du kan navigere i tabellen ved at rulle sidelæns.
FENIX FN_LFN 3000 L FN 3500 L FN 4000 L
Arbejdsbreddem33,54
Transportbreddem33,63
Transportlængdem3,58 - 3,88 3,58 - 3,88 3,92
Transporthøjdem1,41,42,7
Antal tænderstk.101213
Arbejdsdybde*cm353535
Type beskyttelse af tændernemekanisk/vandretmekanisk/vandretmekanisk/vandret
Afstand mellem tændernecm303030
Afstand mellem rækker af tændercm909090
Rammetypefastfastfoldbar
Rammefrihøjdecm858585
Anbefalet ydelsehk150 - 200 160 - 240170 - 250
Samlet vægt**kg1 350 - 2 7001 550 - 30502 300 - 3 800

*afhænger af jordforholdene **afhænger af maskinens udstyr

Galleri / Medier

TYPERELATEREDE MASKINER

KONTAKT FORMULAR

Har du brug for hjælp, er du intresseret i en demonstration af en maskine, kontakt os !

  her.*

  JOY OF FARMING
  #
  Shop BEDNAR
  #
  Find forhandler
  #
  Testkørsel
  #
  Download
  #
  Dealer Area