Menu
×
Hvad kigger du efter?
#

FENIX FO

En universel harve til dybdeharvning

DYBDEHARVE TIL INTENS JORDBEARBEJDNING

Intens jordbearbejdning med uovertruffen blanding af restafgrøde er afgørende for en gunstig jordstruktur. FENIX FO-dybdeharve har tre rækker tænder, som sikrer intens blanding af jorden i en dybde på op til 35 cm. Den høje rammefrihøjde kombineret med den kontinuerlige beskyttelse af de enkelte tænder gør det muligt at arbejde under vanskelige forhold. For at få det optimale ud af traktoren er FENIX FO udstyret med trækkraftbooster på traktorens bagaksel.

#

5-35 cm

#

5.3-5.9 m

#

300-450 k

Vigtigste egenskaber

En dybdeharve til dyb jordbearbejdning i en dybde på op til 35 cm, inklusive stubharvning efter høst.

EN MASKINE TIL MANGE FORMÅL

FENIX FO-harve til dybdeharvning og overfladisk jordbearbejdning.

FENIX FO kan udføre dybdeharvning i op til 35 cm dybde. Dybdeharvning anbefales især før udsåning af afgrøde med dybe rødder eller i efteråret, da den forbereder jorden til dannelse af et stærkt rodsystem, hvorigennem planten kan få vand og næringsstoffer. Dybdeharvning sikrer en god jordstruktur med den rigtige størrelse jordpartikler og sikrer, at fugten bevares i jorden.

Designet og det brede udvalg af spidser gør FENIX FO velegnet til overfladisk stubharvning i op til 15 cm dybde. Vi anbefaler at montere spidser med skær på FENIX FO for at sikre en perfekt bearbejdning af jordprofilen under stubharvningen. Korrekt stubharvning er vigtig for at undgå ukrudtsvækst, indarbejde restafgrøde i jorden, da det igangsætter fordampningen af fugten i jorden samt væksten af de uønskede frø.

Hloubkové kypření Mělká podmítka
TÆNDER I TRE RÆKKER

For uovertruffen løsning af jorden.

FENIX FO-dybdeharve har tre rækker tænder med en indbyrdes afstand på 31 cm mellem tænderne. Denne opstilling sikrer perfekt løsning og blanding, da jorden underskæres i hele maskinens bredde med efterfølgende blanding af restafgrøde.

TÆNDER I TRE RÆKKER
OPTIMALT DESIGN

Der tillader brug af et stort udvalg af redskaber.

FENIX FO-dybdeharve er velegnet til både dyb jordbearbejdning og overfladisk stubharvning efter høst. FENIX FO kan udstyres med en lang række arbejdende dele afhængig af jorden og kundens krav. De tre rækker tænder efterfølges af en tilbagefyldningssektion i form af enten tilbagefyldningstænder eller -skiver. For at opnå perfekt udjævning af jorden kan FENIX FO udstyres med Crushbar-udjævner foran de bagmonterede valser.

OPTIMALT DESIGN
FIRE TYPER SPIDSER

Giver mulighed for både dybdeharvning og overfladisk stubharvning.

FENIX FO-dybdeharven kan udstyres med fire typer arbejdende spidser, så maskinen kan indstilles til dybdeharvning eller overfladisk stubharvning efter høst. Det er vigtigt at vælge renseskæret efter den type jord, der skal bearbejdes, eller sæsonen.

FIRE TYPER SPIDSER
TRÆKKRAFTBOOSTER

Gode trækegenskaber er afgørende for at opnå den rette hastighed.

Ved jordbearbejdning under ekstreme forhold eller ved arbejde i tung jord kan traktoren have tendens til at skride, hvilket øger brændstofforbruget og reducerer ydeevnen. FENIX FO-dybdeharven kan udstyres med en interessant løsning, nemlig trækkraftbooster. Dette tekniske design giver uovertrufne trækegenskaber.

TRÆKKRAFTBOOSTER
BALLAST

Sikrer optimal vægtfordeling.

FENIX FO-dybdeharve kan udstyres med en ballast på 200 kg ved forespørgsel. Det anbefales især at udstyre FENIX FO med ballast, når de bagmonterede dobbelte valser benyttes, da ballasten forbedrer vægtfordelingen på maskinen og tilfører ekstra vægt på trækbommen.

BALLAST
ALFA DRILL SÅENHED

Etablering af efterafgrøde i en overkørsel.

FENIX FO-dybdeharven kan udstyres med BEDNARs ALFA DRILL-såenhed, så der i en enkelt overkørsel kan sås efterafgrøder og små frø under stubharvningen. Dette medfører betydelige tids- og brændstofbesparelser. Såenheden har en kapacitet på 400 liter.

ALFA-DRILL
STØTTEHJUL

Giver perfekt terrænregistrering.

FENIX FO-harven kan udstyres med støttehjul for at opnå perfekt registrering af terrænet. De sikrer, at marken bearbejdes jævnt i den indstillede arbejdsdybde i hele maskinens bredde.

STØTTEHJUL
SPIDSER OG VALSERINGE KØRER I SAMME SPOR

Designet i mindste detalje.

Hver spids efterfølges af en ring (hvis der er tale om en dobbeltvalse), som komprimerer jordoverfladen i det samme spor, som spidsen arbejder i. Dette løsner den bearbejdede jordprofil bedre og giver bedre betingelser for fremspiring af uønskede frø.

SPIDSER OG VALSERINGE KØRER I SAMME SPOR

ER DU INTERESSERET I DENNE MASKINE? HAR DU SPØRGSMÅL?

Du er velkommen til at kontakte os eller finde en forhandler i dit område.

Kontakt os Find forhandler

Beskrivelse af maskine

En kort oversigt over de arbejdende dele på harven.

FENIX FO Dybdeharve

Tag et kig på din fremtidige maskine.

# # # # # # # #
Trækkraftbooster

Den hydrauliske cylinder med akkumulator tilfører ekstravægt på traktorens bagaksel og reducerer udskridning og forbedrer trækegenskaberne.

Dobbelte fronthjul

Sikrer uovertruffen registrering af terrænet og fastholder den indstillede arbejdsdybde i hele maskinens bredde.

Grubbespidssektion

Uovertruffen underskæring og blanding af restafgrøde i jorden. Der findes fire typer spidser alt efter forholdene.

Integreret aksel

Fordeler vægten jævnt og øger maskinens stabilitet.

Udjævningssektion efter spidssektionen

Udjævner jordoverfladen og knuser store knolde før den endelige komprimering af overfladen.

Bagmonterede pakkere

Skaber den ideelle fine jordstruktur og lukker jordoverfladen for at forhindre fordampning.

Harve efter pakkerne

Fordeler og afslutter udjævningen efter pakkerne.

Vores innovative teknologier

TRÆKKRAFTBOOSTER

Enheden består en hydraulisk cylinder og akkumulator på trækbommen. Dette tekniske design giver uovertrufne trækegenskaber og reducerer udskridning og brændstofforbrug.

VEDLIGEHOLDELSESFRI FJEDERSIKRING

De enkelte tænder er fjederbelastet og har en enkel, vedligeholdelsesfri non-stop fjedersikring med en spændkraft på 700 kg. Dette design sikrer lang levetid, nem flytning af tænderne opad i tilfælde af kollision med en forhindring, og vigtigst af alt, fastholdelse af den indstillede arbejdsdybde på op til 35 cm.

GØDSKNING I JORDPROFIL OG DYBDEHARVNING

Teknikken til gødskning i jordprofil er en af de mest effektive metoder til at sikre en tilstrækkeligt balanceret forsyning af næringsstoffer i jorden, ikke kun i dyrkningslaget, men også i de dybere lag af jordprofilen. Denne gødskningsmetode i forbindelse med dybdeharvning er ikke kun egnet til genopbygning af manglende næringsstoffer i jorden til et balanceret niveau, men også til at øge tilgængeligheden af næringsstoffer for planter og samtidig har det en positiv virkning på rodsystemets vækst.

Tilbehør

Vi ved, at alle stiller forskellige krav til det valgfrie udstyr og dets brug. Du kan derfor designe din egen FENIX FO-harve, så den præcist matcher dine behov.

Frontudstyr

Dobbelte fronthjul

Sikrer uovertruffen registrering af terrænet og fastholder den indstillede arbejdsdybde i hele maskinens bredde.

Simple fronthjul

Fastholder den indstillede arbejdsdybde i hele maskinens bredde, registrerer terrænet og forhindrer maskinen i at svinge.

Tilbagefyldningssektion

Backfilling rods

Bruges til at udjævne overfladen, før den bagmonterede pakker. Velegnet til maskiner, der bruges i let jord.

Tilbagefyldningstallerkener

Udjævnende tallerkner, der perfekt udjævner overfladen, som kan justeres alt efter jordforholdene. Velegnet til maskiner, der bruges i tung jord.

Valgfrit udstyr, der kan monteres efter de bagmonterede valser

Tandefterharve — en række

Bruges til at fordele større jordpartikler i hele maskines bredde.

Valser og pakker

V-RING-pakker + afskrabere

V-RING er en tung stålpakker, der er velegnet til knusning af knolde og løsning af kompakt jord. Pakkeren er velegnet til alle typer jordforhold. Pakkeren har en diameter på 630 mm. Vægt: 169 kg/m (inkl. afskrabere)

Dobbelt V-RING-pakker

V-RING er en pakker med individuelle V-formede ringe. Jorden har vanskeligt ved at klæbe til pakkeren, hvilket betyder, at pakkeren ikke tilstoppes under våde forhold. Rækkerne er forskudt hvilket har en uovertruffen selvrensende effekt. Dobbeltpakkeren øger maskinens stabilitet under arbejdet. Pakkeren har en diameter på 630 mm. Vægt: 162 kg/m.

Dobbelt U-RING-pakker (600 mm)

U-RING-pakkeren er en pakker fremstillet af stål i to rækker. Rækkerne er forskudt hvilket har en uovertruffen selvrensende effekt. Pakkeren er perfekt til knusning af knolde, og U-ringene samt den lave risiko for tilstopning gør den egnet til arbejde under våde forhold. Dobbeltpakkeren øger maskinens stabilitet under arbejdet. Pakkeren har en diameter på 600 mm. Vægt: 230 kg/m.

SEGMENTERET pakker + afskrabere

Den segmenterede pakker er fremstillet af massive ståldele, yder perfekt komprimering og er velegnet til alle jordforhold. De enkelte segmenter knuser knolde effektivt. Pakkeren har en diameter på 530 mm. Vægt: 202 kg/m (inkl. afskrabere).

Valgfrit udstyr til montering foran pakkerne

Crushbar-udjævner

Udjævneren foran den bagmonterede dobbelte pakker bruges til at fjerne eventuelle ujævnheder skabt af den foregående sektion. Pakkerne komprimerer kun jorden, de udjævner den ikke. Resultatet er en perfekt udjævnet mark.

KONFIGURER DIN EGEN
FENIX FO Dybdeharve

Du er et skridt tættere på din nye maskine.
Du kan prøve alt udstyr I vores konfigurator eller læse mere om det i brochuren.

Konfigurer

AGRONOMISK VEJLEDNING

DYB JORDBEARBEJDNING
FENIX-dybdeharver er egnede til dyb jordbearbejdning i op til 35 cm. Det optimalt designede layout af de enkelte tænder sikrer god underskæring af jordprofilen og blanding af afgrøderester med jorden. Dybdeharvning sikrer, at jorden får den rette struktur, så den fungerer som en svamp, der kan optage nedbør og give vand til rødderne i den tørre sæson.

Skab et ordentligt og funktionelt jordmiljø

Teknisk data

Du kan navigere i tabellen ved at rulle sidelæns.
FENIX FOFO 5003FO 6003
Arbejdsbreddem5,35,9
Transportbreddem33
Transportlængdem9,039,03
Transporthøjdem44
Antal tænderstk.1719
Arbejdsdybde*cm3535
Type beskyttelse af tændernevandretvandret
Afstand mellem tændernecm3131
Afstand mellem rækker af tændercm9393
Rammefrihøjdecm8585
Anbefalet ydelsehk300 - 350350 - 450
Trækkugletræk, kat. III/3-punktsophæng II III/trækøje 40, 51/K80kugletræk, kat. III/3-punktsophæng II III/trækøje 40, 51/K80
Maksimalt akseltryk kg8 1208 120
Maksimal trækbelastningkg760910
Dimensioner på transportdæk400/70-24, 405/70-24 400/70-24, 405/70-24
Samlet vægt**kg8 8809 030

*afhænger af jordforholdene **afhænger af maskinens udstyr

Consumable parts

Galleri / Medier

REFERENCER OG ERFARINGER

picture 1131
29.
maj
2014

Raps sået med Alfa Drill

Jeg var i dag på et lille servicebesøg hos Jacob Justesen på Siljebjerggaard ved Brædstrup. Lige ved siden af Fenix FO5000 harven, var…

Læs mere

TYPERELATEREDE MASKINER

KONTAKT FORMULAR

Har du brug for hjælp, er du intresseret i en demonstration af en maskine, kontakt os !

  her.*

  JOY OF FARMING
  #
  Shop BEDNAR
  #
  Find forhandler
  #
  Testkørsel
  #
  Download
  #
  Dealer Area

  We use cookies. If you continue browsing our website, you agree with the Principles of Personal Data Protection, available here.

  Accept