Menu
×
Ko tu ieškai?
#
 

Tradicinis žemės dirbimas

Žemės dirbimas, grįstas arimu verstuviniu plūgu, yra vienas seniausių dirbimo būdų. Arimas yra viena seniausių dirvos dirbimo operacijų. Plūgams tobulėjant, ūkininkai atrado, kaip apversti dirvos viršutinį sluoksnį, įterpti organines trąšas, užversti į vagos dugną viršutiniame sluoksnyje esančias piktžoles ir kenkėjus bei paruošti lauką sekančios kultūros sėjai.

Plūgas

BAZINĖ ŽEMĖS DIRBIMO MAŠINA

Plūgo darbinės dalys, korpusų kiekis priklauso nuo ūkininko pageidavimų ir traktoriaus galios. Pagrindinės plūgo dalys yra noragas, atpjaunantis dirvos sluoksnį, ir verstuvė. Dirvožemiui kylant verstuve, jis trupa, maišosi su augalinėmis liekanomis, viršutinis sluoksnis nuverčiamas į vagos dugną. Pabiros kartus su piktžolių sėklomis ir augalų liekanomis ir gi atsiduria ten. Antrinio sudygimo naujai pasėtose kultūrose net ir sekančiais metais rizika yra aukšta.
Plūgai smarkiai patobulėjo pastaruoju metu, bet jų bazinė koncepcija nepasikeitė. Siūloma daugybė jų modelių, įskaitant tuos, kuriuos traukia traktorius, visais ratais važiuodamas nedirbta dirva.

BAZINĖ ŽEMĖS DIRBIMO MAŠINA
Arimo pado atsiradimas

ARIMINIO ŽEMĖS DIRBIMO TRŪKUMAI

Nors arimas vis dar populiarus tarp ūkininkų, jo pasekmė yra arimo pado susidarymas dirvožemio profilyje, ypač, kai ariama esant netinkamoms sąlygoms, nuolat tuo pačiu gyliu. Arimo padas – tai sutankėjęs dirvožemio sluoksnis, nepraleidžiantis vandens, mineralinių medžiagų ir augalų šaknų į gilesnius dirvos horizontus.

Vytváření plužní pánve
Didelės laiko ir galios sąnaudos

ARIMAS TURI REIKŠMINGĄ ĮTAKĄ ŪKIO EKONOMINEI PADĖČIAI

Kitas arimo trūkumas yra didelis galios poreikis, didėjantis su plūgo korpusų skaičiumi ir esant nepalankioms darbo sąlygoms. Tai, žinoma, atsiliepia didesnėmis sąnaudomis kurui, be to ir dylančioms dalims. Dėl nedidelio arimo našumo didėja ir išlaidos darbo jėgai. Dar daugiau, nedidelis našumas bei būtinybė atlikti dar bent kelias operacijas, kad paruošti lauką sėjai reiškia, kad yra sudėtingiau nuveikti visus darbus iki agronomiškai pagrįstos datos.

ARIMAS TURI REIKŠMINGĄ ĮTAKĄ ŪKIO EKONOMINEI PADĖČIAI
Naujos tendencijos ūkininkavimo technologijose ir taikomoje teisėje?

KUR PASUKS ŽEMĖS DIRBIMO TECHNOLOGIJŲ PROGRESAS

Arimas nebeturi dominuojančio vaidmens žemės dirbimo technologijoje. Turint omenyje, kiek mažai laiko yra tarp derliaus nuėmimo ir žieminių kultūrų sėjos, ypač keičiantis klimatui, daugelis ūkių paprasčiausiai atsisako arimo.
Daugelis ūkių yra priversti atsisakyti arimo dėl įstatyminių reikalavimų antierozinėms priemonėms įgyvendinti dėl ko nebegalima arti, kai dirvos yra pažeidžiamos erozijos, taip pat kalvotose vietovėse.

KUR PASUKS ŽEMĖS DIRBIMO TECHNOLOGIJŲ PROGRESAS?

Neariminis žemės dirbimas

Neariminis žemės dirbimas į Europą skverbiasi iš JAV ir Australijos. Šiose technologijose nenaudojami plūgai, juos pakeičia kitos mašinos, tokios kaip diskiniai skutikliai, giluminiai purentuvai, kombinuoti kultivatoriai ir čyzeliniai plūgai.

Šios technologijos atsirado, siekiant minimizuoti žemės dirbimo kaštus ir laiką, būtiną paruošti dirvą sėjai tam tikrai kultūrai. Besikeičiantis klimatas irgi prisidėjo prie situacijos susidarymo, kai arti dirvas įprastai tapo tiesiog nebeįmanoma. Neariminio dirbimo technologijų privalumai yra mažesnės išlaidos kurui, darbo jėgai, didesnis našumas, o taip pat mažesnė dirvožemio erozijos rizika, geresnis drėgmės išsaugojimas.

Ražienų skutimas

YPAČ SVARBI OPERACIJA

Kokybiškas ir greitas ražienų skutimas yra svarbi operacija žemės dirbimo technologijoje. Agronominiais sumetimais jis turi būti atliekamas įmanomai kuo greičiau po derliaus nuėmimo. Skutimas užtikrina drėgmės išsaugojimą dirvoje, pabirų ir piktžolių sėklų sudygimą, taip apsisaugant nuo jų vėlesnio išplitimo lauke.

BEDNAR diskiniai skutikliai
Podmítka

KAM SKUTAMOS RAŽIENOS?

Kokybiškas skutimas naikina ligų sukėlėjus, piktžoles ir kenkėjus, be to išlygina dirvos paviršių. Jis atliekamas SWIFTERDISC ir ATLAS diskiniais skutikliais. Visgi, skusti galima ir noraginiais skutikliais, tokiais kaip FENIX ir VERSATILL VO_PROFI.

why tur the stubble over

PABIRŲ DAIGINIMAS

Kad sunaikinti pabiras, reikia ant dirvožemio paviršiaus esančias sėklas įmaišyti į dirvos paviršinį sluoksnį, pavyzdžiui, diskiniu skutikliu. Jei naudojamas noraginis skutiklis, būtina atkreipti dėmesį į dirbimo gylį, per giliai įterptos pabirų sėklos gali išdygti naujai pasėtoje kultūroje.

Zamezte růstu výdrolu
Ypač seklus žemės dirbimas

GREITA, PIGU IR EFEKTYVU

Ypač seklus žemės dirbimas yra toks, kai dirvos paviršius dirbamas vos 2-4 cm gyliu. STRIEGEL-PRO šiaudų akėčios puikiai tinka tokiam darbui. Vienu važiavimu pjaustomos ir tolygiai paskirstomos ant dirvos augalų liekanos, likusios po derliaus nuėmimo, greitai ir pigiai pasiekiamas geras pabirų dygimas, nes sėklos įterpiamos labai sekliai. Sudygusios pabiros ir piktžolės gali būti vėliau mechaniškai arba chemiškai naikinamos.

STRIEGEL-PRO šiaudų akėčios
Striegel-Pro-PE-12000 Extra Shallow Soil Cultivation
Pagrindinis žemės dirbimas

KĄ NAUDOTI: DISKINĮ AR NORAGINĮ PADARGĄ?

Dažniausiai beariminėse sistemose pagrindiniam žemės dirbimui naudojami čyzeliniai arba sunkūs diskiniai padargai. Pagrindinis žemės dirbimas paprastai atliekamas iki 25 cm gyliu, po jo seka dirvos paruošimas sėjai ir pati sėja. Kaip ir kiekvienoje operacijoje, svarbu išlaikyti nustatytą darbinį gylį, atkreipti dėmesį į augalinių liekanų kiekį ant dirvos paviršiaus, būtinybės lyginti dirvos paviršių.

KĄ NAUDOTI: DISKINĮ AR NORAGINĮ PADARGĄ?

PAGRINDINIS DIRBIMAS NORAGINIAIS SKUTIKLIAIS

FENIX ir VERSATILL VO_PROFI skutikliai buvo kuriami kaip ypač universalios mašinos. Jais galima atlikti seklų skutimą, jų darbiniai organai pasižymi geru maišymo efektu, kas svarbu norint gerai sumaišyti dirvožemį su augalinėmis liekanomis. Noraginės mašinos labiausiai tinka dirbti lengvesnes ir vidutinio sunkumo dirvas, kur galima dirbti ir optimaliai gyliai, ir pakankamai greitai, kad maišymo kokybė būtų priimtina.

VERSATILL VO_PROFI skutiklis
Fenix-FO-6004-Profi BASIC CULTIVATION USING CHISEL CULTIVATORS

PAGRINDINIS DIRBIMAS DISKINIAIS SKUTIKLIAIS

ATLAS diskinio skutiklio konstrukcijoje numatyta galimybė dirbti iki 20 cm gyliu. Itin tvirtas rėmas, didelė rėmo prošvaisa ir didelio skermens diskai užtikrina žemės dirbimą be rūpesčų, kokybiškai įterpiant į dirvą augalinę masę, net ir laukuose, kur augalų liekanų ant dirvos paviršiaus labai daug, pavyzdžiui, po kukurūzų grūdams derliaus nuėmimo, tarpinių kultūrų pasėlius, taip pat ir su paskleistomis organinėmis trąšomis.

ATLAS AO_PROFI Diskiniai kultivatoriai
MĚLKÉ ZPRACOVÁNÍ POMOCÍ DISKOVÝCH PODMÍTAČŮ
Gilus žemės dirbimas

ATKURKITE OPTIMALIĄ DIRVOS STRUKTŪRĄ

Gilus dirvožemio purenimas turi įrodytų privalumų ir taikomas laiku bei teisingai gali visiškai pakeisti tradicinį arimą. Gilus supurenimas sudaro dirvoje sąlygas vystytis šaknų sistemoms, suardo sutankėjusius dirvos sluoksnius, arimo padus, atkuria optimalią oro ir vandens cirkuliaciją dirvoje. BEDNAR mašinos gali purenimą atlikti net iki 65 cm gyliu. Taip pat rekomenduojame giliai purenant kartu įterpti ir trąšas, kad aprūpinti augalus pagrindinėmis maisto medžiagomis.

“Mes gilaus dirvos purenimo specialistai. Populiarinome šią technologiją daugelį metų, kartu su mokslo institucijomis nuolat tikrinome jos pozityvią įtakų dirvos našumui ir įvairių augalų derliui.

Hloubkové zpracování půdy

KAIP RINKTIS KALTUS GILIAM DIRBIMUI?

Jei reikia kokybiško gilaus purenimo bei puikaus sumaišymo, rekomenduojame siauresnius 40 mm pločio kaltus, kurie lengvai gilinasi. Jei rengiamasi dirbti sekliau, 80 mm kaltai su sparneliais yra idealus pasirinkimas. Garantuojame viso dirvos sluoksnio atpjovimą nustatytame gylyje.

KAIP RINKTIS KALTUS GILIAM DIRBIMUI?

GILUS DIRBIMAS NORAGINIAIS SKUTIKLIAIS

FENIX skutikliai yra tinkami padargai giliam dirvos purenimai iki 35 cm gyliu. Dėl optimalios noragų išdėstymo schemos pasiekiamas viso dirvos profilio atpjovimas, puikus augalinių liekanų įmaišymas į dirvožemį. Gilus dirvos purenimas atkuria tinkamą dirvos struktūrą, panašią į grybieną, kuri gali absorbuoti drėgmę ir aprūpinti ja augalu šaknis sausuoju laikotarpiu.

Universalūs skutikliai
GILUS DIRBIMAS NORAGINIAIS SKUTIKLIAIS

GILUS ŽEMĖS DIRBIMAS KOMBINUOTOMIS MAŠINOMIS

Pastaraisiais metais labai išpopuliarėjo gilusis žemės dirbimas kombinuotomis mašinomis, aprūpintomis ir diskais, ir noragais. Kombinuotieji ACTROS RO ir TERRALAND DO diskiniai-noraginiai kultivatoriai nepakeičiami beariminėse žemės dirbimo sistemose, auginant kultūras, po kurių derliaus nuėmimo ant dirvos lieka dideli kiekiai augalinės masės, pavyzdžiui kukurūzai grūdams.
Efektyvios darbinių organų kombinacijos dėka vienu važiavimu pjaustomos ir sekliai įterpiamos augalų liekanos, po to dirva giliai purenama iki 45 cm gyliu, maišoma, ardomi susidarę dirbimo padai.

TERRALAND DO kombinuotasis kultivatorius
Hloubkové zpracování půdy pomocí kombinovaných strojů

GILUS ŽEMĖS DIRBIMAS ČYZELINIAIS PLŪGAIS

Gilus purenimas iki 65 cm gyliu jau tapo revoliucine žemės dirbimo technologija, lyginant su tradiciniu arimu. Čyzeliniu plūgu dirva įdirbama giliau, be to našiau ir su mažesnės galios traktoriumi, taigi ir mažesnėmis kuro sąnaudomis. Purenimas čyzeliniu plūgu gerokai sutrumpina laiką, kurio reikia paruošti lauką kitos kultūros sėjai, nes juo įdirbta dirva yra lygi, puri, joje nėra didžiulių nesutrupinamų luitų.
Dirbimas čyzeliniu plūgu suformuoja idealią dirvos struktūrą, kurioje pakankamai porų, kad vyktų nevaržomas vandens, oro ir maistingųjų medžiagų judėjimas. TERRALAND padeda pagerinti lietaus vandens absorbcines savybes, eleiminuoja lauke užmirkusias vietas, suardydamas vandeniui nepralaidų padą. Specialios konstrukcijos norago formą neleidžia iškelti nederlingą dirvožemį į paviršių.

TERRALAND čyzeliniai plūgai
GILUS ŽEMĖS DIRBIMAS ČYZELINIAIS PLŪGAIS

Sėklų guolio paruošimas

Prieš sėją ypač svarbu paruošti optimalų sėklų guolį. Kiekvienai kultūrai, kiekviename lauke jis skirtingas, priklauso nuo klimato ir pasirinkto dirbimo laikotarpio. Priešsėjinio dirbimo tikslas yra paruošti idealios struktūros viršutinį dirvos sluoksnį, su tankesniu dugnu ir puriu paviršiumi, išlyginti paviršių po ankstenių operacijų, atverti, sušildyti ir aeruoti dirvą, kad sudaryti geriausias dygimo sąlygas.

Priešsėjinis dirbimas yra ypatingos svarbos operacija arimu grįstose sistemose, jis atliekamas SWIFTER sėklų guolio kultivatoriais, universaliais VERSATILL skutikliais, ne mažiau universaliais SWIFTERDISC diskiniais skutikliais bei STRIEGEL – PRO šiaudų akėčiomis.

PAVASARINIS PRIEŠSĖJINIS DIRBIMAS

Netinkamas pavasarinis dirvos dirbimas (dirvos struktūros sugadinimas) bei nesugebėjimas išsaugoti dirvos drėgmę gali lemiančiai įtakoti vasarojų derlingumą. Kai dirva dirbama per anksti, dirvožemis yra lipnus; kita vertus, kai suvėluojama, prarandama dirvos drėgmė. Todėl pavasariniam dirbime reikia kaip įmanoma sumažinti važiavimų per lauką skaičių ir sulaukti tinkamos dirvožemio brandos.

PAVASARINIS PRIEŠSĖJINIS DIRBIMAS

RUDENINIS PRIEŠSĖJINIS DIRBIMAS

Panšūs sunkumai kaip ir pavasarį kyla ir rudenį, kai tenka dirvas dirbti dar vykstant derliaus nuėmimui, pavyzdžiui, žieminiams rapsams. Vasarą nėra sniego ir šalčio, kurie padėtų sukurti tinkamą, trapią dirvos struktūrą. Todėl rekomenduojama rinktis mašinas, kurių darbinės dalys nustatytos agresyviais kampais, kad intensyviai purenti ir maišyti dirvą.

Letní předseťová příprava

PRIEŠSĖJINIS DIRBIMAS SĖKLŲ GUOLIO KULTIVATORIUMI

Po šiaudų akėčių ir lygintuvų sėklų guolio kultivatoriai yra bene dažniausiai naudojamos priešsėjinio dirbimo mašinos artuose laukuose. SWIFTER kultivatoriai vienu važiavimu atlieka iki aštuonių operacijų, kad sukurti optimalų sėklų guolį. Kuo mažiau važinėti per lauką yra labai svarbu, ypač pavasarį, kai reikia visaip saugoti dirvos drėgmę, užkirsti kelią jos išgaravimui.
Atliekant kelias žemės dirbimo operacijas ne tik paruošiamas optimalus guolis sėkloms, bet ir taupomi kaštai. Crushbar trupina didžiuosius luitus ir lygina paviršių; Gama arba strėliniai noragėliai supurena dirvos paviršių, o tankinimo volai suformuoja puikią dirvos struktūrą, neleidžiančią išgaruoti drėgmei.
“Per daugelį mašinų kūrimo ir jų bandymų metų tapome pasauliniu šios technologijos agregatų lyderiu, mūsų produktų gama apima mašinas nuo 3 iki 18 m užgriebio pločio.”

SWIFTER sėklų guolio kultivatoriai
Příprava půdy pomocí kompaktoru

PRIEŠSĖJINIS DIRBIMAS UNIVERSALIUOJU KULTIVATORIUMI

VERSATILL VO_PROFI skutikliai įrodė esantys efektyvūs ypač dirbant laukus su didesniu augalinių liekanų kiekiu, taip pat drėgnesnes dirvas. Palyginus su sėklų guolio kultivatoriais, jų pralaidumas geresnis. Be to su siauraisiais kaltais galima įdirbti dirvą iki 15 cm gyliu.

VERSATILL VO_PROFI skutiklis
Příprava půdy pomocí univerzálního kypřiče

Rotorinis kultivatorius sėklų guoliui ruošti po pagrindinio žemės dirbimo

Rotorinis kultivatorius aktyviomis darbinėmis dalimis (rotoriai su dantimis) dar neseniai buvo labai populiarus padargas. Jo populiarumas sumažėjo vystantis minimalaus žemės dirbimo technologijoms. Tačiau jis vis dar plačiai naudojamas daugelyje pasaulio šalių, pavyzdžiui, Prancūzijoje, Italijoje, Lenkijoje ar Didžiojoje Britanijoje.
Rotorinis kultivatorius ypač tinkamas sunkioms, kietoms ir perdžiūvusioms dirvoms. Aktyvios darbinės dalys intensyviai maišo dirvožemį ir trupina grumstus iki 20 cm gyliu. Dėka to, sėklų guolis paruošiamas tolygus, tiksliai nustatyto gylio, dirvožemis prisotinamas oro ir yra tinkamo poringumo.

Rotoriniai kultivatoriai
KATOR KN

PRIEŠSĖJINIS DIRBIMAS ŠIAUDŲ AKĖČIOMIS

STRIEGEL-PRO šiaudų akėčios puikiai tinka lengvesnes dirvas, bet taip pat ir sunkesnes, kai norima atverti jas, sušildyti, aeruoti bei paskatinti greitesnį džiūvimą. Crushbar lygintuvas lygina dirvos paviršių. Noragai purena, aeruoja, šildo viršutinį dirvos sluoksnį. Gale dvi akėtvirbalių eilės gali būti nustatomos skirtingais kampais, kad idealiai išlyginti paviršių.

BEDNAR šiaudų akėčios
SOIL CULTIVATION USING A STRAW HARROW

PRIEŠSĖJINIS DIRBIMAS DISKINIU SKUTIKLIU

Nors tai ir ne pagrindinė jo funkcija, SWIFTERDISC diskinis skutiklis gali būti naudojamas dirvoms sėjai ruošti. Kompaktiška konstrukcija reiškia nedidelį svorį bei traukos galios poreikį, todėl skutiklį galima naudoti pirminiam arimo palyginimui.
Crushbar, įtaisytas prieš pirmąją diskų eilę, padeda SWIFTERDISC gerai išlyginti dirvos paviršių. Greitai besisukantys diskai gerai trupina grumstus. Galiniai volai taip pat trupina grumstus ir, sutankindami paviršių, neleidžia išgaruoti iš dirvos drėgmei.
“KIETAI ATSIGULTI, MINKŠTAI UŽSIKLOTI”

SWIFTERDISC XO_F diskinis skutiklis
PRIEŠSĖJINIS DIRBIMAS DISKINIU SKUTIKLIU

Volai

Rubberpacker

Rubberpacker volo segmentai pagaminti iš itin kietos gumos. Galima naudoti visomis sąlygomis. Rubberpacker kokybiškai sutankina dirvožemį per visą darbinį plotį. Nerekomenduojamas itin drėgnomis sąlygomis.

Řezy půdy_RubberpackerŘezy půdy_Rubberpacker

Vamzdinis volas

Vamzdinis volas pagamintas iš masyvių plieno vamzdžių. Tinka lengvesnėms dirvoms. Gerai trupina, pasiekus didelį apskritiminį greitį. Nerekomenduotinas, kai dirvoje daug didesnių akmenų.

Řezy půdy_Trubkový pěchŘezy půdy_Trubkový pěch

Spyruoklinis volas

Spyruoklinis volas sudarytas iš spyruoklinio plieno lystinių segmentų. Tai lengvas volas, labiausiai tinkamas lengvoms ir vidutinėms dirvoms. Palieka puraus dirvožemio paviršiuje ir gerai tankina kontakto linijose.

Řezy půdy_Trubkový pěchŘezy půdy_Trubkový pěch

Segmentinis volas

Segmentinis volas yra uždaro tipo, sudarytas iš aštriabriaunių segmentų. Aštrios briaunos gerai trupina grumstus. Volą galima naudoti sunkesnėse sunkiai įdirbamose ir akmenuotose dirvose.

Řezy půdy_Segmentový pěchŘezy půdy_Segmentový pěch

Dvigubas volas

Dvigubas volas sudarytas iš nevienodo skersmens lystelinio ir vamzdinio volų. Puikiai dirba lengvose ir vidutinėse dirvose, visų pirma sausesnėmis sąlygomis. Dėl didelio apskritiminio greičio pasižymi geru trupinimo efektu.

Řezy půdy_Dvouválcový pěchŘezy půdy_Dvouválcový pěch

U-RING volas

U-RING volą sudaro plieninių U formos profilių segmentai. Puikiai trupina ir sutankina dirvožemį kontakto linijoje. Galima naudoti įvairiausiomis sąlygomis, įskaitant akmenuotas dirvas. Volas palieka sekliai išvagotą paviršių, dėl to pagerėja vandens absorbcija.

Řezy půdy_U-Ring pěchŘezy půdy_U-Ring pěch

V-RING volas

V-RING volą sudaro plieninių V formos profilių segmentai. Dėl aštrios briaunos pasiekiamas geras trupinimo ir sutankinimo kontakto linijoje efektas. Volas tinkamas įvairių tipų dirvoms, pasižymi puikiu pralaidumu net ir esant dideliam augalų liekanų kiekiui dirvožemyje. Nerekomenduotinas esant dideliam kiekiui didelių akmenų. Volas palieka sekliai išvagotą paviršių, dėl to pagerėja vandens absorbcija.

Řezy půdy_V-Ring pěchŘezy půdy_V-Ring pěch

Cutpack

Cutpack – tai uždaro tipo volas, sudarytas iš aštriabriaunių segmentų. Dėl volo segmentų aštrių briaunų gerai trupinami grumstai. Cutpack kokybiškai sutankina dirvą. Cutpack tinka sunkioms ir akmenuotoms dirvoms, taip pat ir esant dideliam augalinių liekanų kiekiui. Volas palieka sekliai išvagotą paviršių, dėl to pagerėja vandens absorbcija.

Řezy půdy_Cutpack pěchŘezy půdy_Cutpack pěch

Presspack

Presspack – tai dviejų eilių volas, sudarytas iš specialios formos plieninių segmentų. Presspack tinka grumstams, susidariusiems sunkiose ir kietose dirvose, trupinti. Geras dirvožemio praeinamumas yra svarbi šio volo savybė.

Řezy půdy_Presspack pěchŘezy půdy_Presspack pěch
ИЗБЕРЕТЕ МАШИНА СЪГЛАСНО НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

Išsirinkite mašiną pagal savo poreikius

Žemės dirbimo tikslas
Pageidaujamas dirbimo gylis
Pageidaujamas užgriebio plotis
Traktoriaus galia

Mašinos, atitinkančios jūsų kriterijus

JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Rasti atstovą
#
Bandomasis važiavimas
#
Atsisiųsti
#
Dealer Area