Uprawa międzyrzędowa pielnikami ROW-MASTER – Cześć 1

Doskonałe przygotowanie łoża siewnego, a następnie odpowiedni i precyzyjny wysiew nasion lub wysadzenie rozsady, są kluczowymi elementami założenia prawidłowo oraz dynamicznie rozwijającej się uprawy. W dalszym etapie wzrostu i późniejszej wegetacji roślin, oprócz dostarczenia niezbędnych składników pokarmowych w postaci nawozów mineralnych, zarówno w formie stałej jak i płynnej, ważnym punktem jest nieustanna pielęgnacja uprawy, odnosząca się do ochrony roślin przeciwko chwastom, będącym ich główną konkurencją w siedlisku. Ponadto, przy niektórych plantacjach, a w szczególności buraka cukrowego, kukurydzy, słonecznika lub innych upraw międzyrzędowych np. warzyw, istotne jest przerwanie skorupy glebowej oraz płytkie spulchnienie międzyrzędzi. W dzisiejszych czasach, gdy ceny chemicznych środków ochrony roślin są wysokie, a ceny za płody rolne na granicy opłacalności, rolnicy szukają rozwiązań mających na celu obniżenie kosztów produkcji, a zarazem metod przyczyniających się do poprawy kondycji ich upraw, które będą miały korzystny wpływ na osiągniecie wysokiego jakościowo plonu w efekcie końcowym.

Mechaniczna uprawa międzyrzędowa w plantacji buraka cukrowego.

Bezobsługowe zawieszenie na równoległoboku. System Silent blocks zwiększa docisk sekcji roboczej pielnika do podłoża.


Mechaniczna uprawa międzyrzędowa, mocno wypierana poprzez chemiczne metody ochrony upraw, w ciągu ostatnich lat stała się często zapomnianym sposobem pielęgnacji roślin wśród rolników, pomimo szeregu swych zalet wynikających z jej stosowania, zarówno z punktu widzenia agronomicznego, ochrony środowiska, a także i ekonomiki produkcji. Jest ona szczególnie ważna dla gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną, gdzie stosowanie środków chemicznych jest mocno ograniczone oraz dla gospodarstw, które  gospodarują na terenach o utrudnionym stopniu ich wykorzystania. Dodatkowo, muszą one spełniać rygorystyczne wymagania i normy dotyczące ochrony środowiska, stawiane przez Unię Europejską, zgodnie z zasadami zrównoważonego rolnictwa i dobrej praktyki rolniczej. Jednym z takich rozwiązań, który pozwala zaoszczędzić pieniądze i poprawić budżet gospodarstwa, a z drugiej strony przyczyni się do polepszenia warunków plantacji
i zwiększenia wydajności plonu jest mechaniczna kultywacja międzyrzędowa.

Dobór odpowiedniego pielnika to podstawa

Bardzo ważnym aspektem uprawy międzyrzędowej jest odpowiednie dobranie kultywatora, a w szczególności jego sekcji roboczych, które pozwolą na precyzyjne wykonanie zabiegu, bez zbędnego uszkodzenia roślin, a także spełnią oczekiwania rolników odnośnie ich wydajności i przydatności wykorzystania. Na światowym rynku maszyn rolniczych jest wielu producentów, którzy w swojej gamie posiadają maszyny do upraw międzyrzędowych. Są to zarówno, standardowe urządzenia bierne, jak i nowoczesne kultywatory pozwalające na dostosowanie sekcji roboczej do panujących warunków glebowych w gospodarstwie oraz danego rodzaju upraw tj. odpowiednia szerokość robocza dłut lub lemieszy, automatyka itp. Dzięki zaawansowanej technologii sensorowej oraz rozwoju precyzyjnego rolnictwa i nawigacji GPS, pielnik może być wyposażony
w zestaw monitorujący i samonaprowadzający maszynę wzdłuż rzędów uprawy. Przykładem takiego rozwiązania jest system „CultiCam” stosowany w pielnikach, serii Row-Master. System ten pozwala na całkowite odciążenie operatora podczas pracy oraz na automatyczne sterowanie maszyny, bezpośrednio pobierając informacje z sensorów umieszonych na bokach kultywatora. Precyzja czujników umożliwia stosowanie pielnika, już we wczesnych fazach wzrostu roślin.

System optycznego samonaprowadzania CultiCam, pozwala na automatyczne prowadzenie maszyny wzdłuż rzędów uprawy.

Monitor optycznego systemu samonaprowadzania – CultiCam.


Ponadto, innym istotnym aspektem jest także uniwersalność zastosowania maszyny, zarówno w uprawach wysokich np. kukurydza (prześwit maszyny wynosi 80 cm) jak i niskich tj. burak cukrowy. Wydajność dzienna kultywatora uzależniona jest od szerokości maszyny
i zastosowanej ilości sekcji roboczych, co w przypadku serii pielników do uprawy międzyrzędowej Row-Master, może wynosić od 5,4 do 8,1 metra szerokości roboczej. Pielniki mogą składać się z 8 do 18 jednostek roboczych, pozwalając na dostosowanie każdej z sekcji indywidualnie, według potrzeb rolnika oraz  panujących warunków glebowych tj. lemiesze, dłuta, lemiesze dłutowe. Ponadto, nowoczesna konstrukcja pielników, pozwala także na połączenie maszyny wraz ze zbiornikami Ferti-Box lub Ferti- Tank do bezpośredniej, międzyrzędowej aplikacji nawozów. Zastosowanie przedniego  i tylnego zbiornika Ferti-Tank  (pojemność 500 i 600 l) stanowi kompleksowe rozwiązanie dla stosowania nawożenia płynnego w kultywatorach międzyrzędowych serii Row-Master. Płynny nawóz jest aplikowany do gleby za pomocą dysz zamocowanych do każdej z sekcji roboczych. Taki układ konstrukcyjny maszyny zapewnia, iż nawóz jest stosowany blisko rzędów uprawy, a nie w środku międzyrzędzi, co sprzyja jego lepszemu wykorzystaniu  przez rośliny oraz zwiększa wydajność, nawet podczas suchych warunków glebowych. W przypadku stosowania nawozów mineralnych granulowanych ,wykorzystuje się przedni zbiornik nawozowy Ferti-Box.
W kolejnej części artykułu odpowiemy na pytanie dlaczego warto kultywować międzyrzędowo? oraz przedstawimy zalety płynące ze stosowania tej metody.

Konstrukcja oraz precyzja zastosowanych układów sensorycznych pozwala na pracę pielnikiem, już we wczesnym stadium wzrostu roślin.

Kultywator międzyrzędowy Row-Master może być wyposażony, zarówno w zbiornik do nawożenia mineralnego Ferti-Box, jak i również Ferti-Tank – zbiornik do nawożenia płynnego (na zdjęciu).


Nowości

Szukaj

Moja maszyna bednar

Pobierz

O nas