Prawidłowa regulacja i używanie kultywatora w polu

Prawidłowe przygotowanie łoża siewnego jest powodem, dla którego używamy kultywatorów w polu. Kultywatory doprawiające mają za zadanie przygotować podłoże do siewu już w jednym przejeździe. Przed rozpoczęciem pracy kultywatorem ważne jest, aby ustawienia sekcji roboczych były optymalne. Poniżej przeczytasz o ustawieniach, zaletach i trudnościach związanych z prawidłową kultywacją.

Przygotowanie łoża siewnego kultywatorem

Maszyna ma za zadanie zruszyć glebę precyzyjnie do głębokości siewu nasion. Ma wpływ na kształt i strukturę gleby, ponieważ bierze czynny udział w niszczeniu chwastów. Jeśli potrzeba jest w stanie wymieszać nawóz w profilu glebowym.

Kultywatory przedsiewne firmy BEDNAR mogą posiadać do siedmiu różnych sekcji roboczych, dzięki temu, pomagają osiągnąć założoną jakość przygotowania gleby pod siew.

Pewnością prawidłowego zestrojenia maszyny w momencie zamówienia, jest znajomość warunków pracy w jakim maszyna będzie pracować. Po wybraniu typu maszyny należy przyjrzeć się bliżej elementom roboczym oraz temu jaką pracę mają wykonać, na jakich glebach i w jakich warunkach. Obecnie nie istnieje żaden przewodnik w którym opisane byłoby jakie element robocze najlepiej spełnią powierzone im zadanie w przypadku określonych warunków glebowych i pogodowych. Jednakże, w oparciu o doświadczenia istnieją pewne zalecenia pozwalające na dobór prawidłowych narzędzi roboczych.

SWIFTER SE 10000

SWIFTER SE 10000

SWIFTER SM 18000

SWIFTER SM 18000


Idealnie skonfigurowany kultywator przedsiewny jest w stanie doprawić glebę już w jednym przejeździe. Więcej przejazdów oznacza większą konsolidację gleby, co niekorzystnie wpływa na rozwój roślin i może wpłynąć na plon. Wykonanie pełnej pracy w jednym przejeździe wiąże się z niższymi nakładami na paliwo oraz niższymi kosztami elementów roboczych.

Przygotowanie do pracy

Sekcje robocze kultywatora ustawiamy po przyjeździe na pole. Po rozłożeniu z pozycji transportowej i opuszczeniu maszyny w glebę możemy odczytać określone wartości ustawień. Po przejechaniu kilkunastu metrów jesteśmy w stanie stwierdzić, czy wartości ustawień są prawidłowe, czy należy je zmienić lub którąś z sekcji bardziej podregulować. Nie ma możliwości i nie istnieje opis jakie parametry powinny być ustawione w maszynie przed rozpoczęciem pracy w polu.

Zasadniczo maszyna powinna być ustawiona w taki sposób, aby możliwie równać wierzchnią warstwę gleby nie wyciągać na powierzchnię kamieni i brył oraz nie przesuszać gleby. Co było wspomniane wcześniej, ważne aby zwrócić uwagę na nadmierną konsolidację gleby za ciągnikiem. Konfigurując maszynę, mamy możliwość wybrania spulchniaczy śladów, które dzięki swojej budowie są w stanie przeciwdziałać temu niekorzystnemu zjawisku. Je również należy ustawić tak aby spełniały w 100% swoje zadanie.

SWIFTER SO 6000 F

SWIFTER SO 6000 F

SWIFTER SO 6000 L

SWIFTER SO 6000 L


Gdy ustawienia głębokości pracy sekcji doprawiającej oraz spulchniaczy śladów są prawidłowe, przednia włóka jest ustawiona, tylna włóka również, należy ustawić warunki pracy tylnego wałka i/lub tylnej włóki-zależnie od kompletacji. Tylne narzędzia mają duży wpływ na wygląd pola po przejeździe, a regulacja odbywa się poprzez zwiększenie siły oddziaływania na powierzchnię.

 

Marketing Team
BEDNAR FMT