NOWOŚCI

Jan Kowalski z Cichoradza woj. kujawsko-pomorskie oraz TERRALAND 3000 HM 7R i SO 6000 2S

Terraland 3000 HM 7R jako maszyna, która jest główną maszyną uprawową na gospodarstwie, która kultywuje większy areał niż tradycyjne pługi. Główna uprawa to buraki cukrowe, a pług dłutowy umożliwia prawidłowy rozwój korzenia oraz idealną gospodarkę wodną dla tego typu upraw. Agregat przedsiewny stanowi uzupełnienie tego typu filozofii uprawy.