Ferti-Box ajută la eliminarea fenomenul numit „foamea de azot”

Menţinerea şi sporirea fertilităţii solului sunt condiţionate, în primul rând, de cantitatea şi calitatea materiei organice existente în sol. Aceasta poate proveni din aplicarea îngrăşămintelor organice (gunoi de grajd, compost etc.) dar cel mai la îndemâna agricultorului sunt resturile vegetale. Cea mai importantă componentă a materiei organice din sol este humusul rezultat prin transformarea de către microorganisme a resturilor organice. El reprezintă principalul depozitar în sol al energiei chimice. Starea de asigurare a solului cu humus, constituie indicatorul de bază al productivităţii.

Majoritatea agricultorilor văd în resturile vegetale o problemă însă acestea ar trebui să fie văzute ca o oportunitate pentru îmbunătățirea conținutului de humus din sol și ca o fertilizare care nu costă nimic. Pentru a putea beneficia de pe urma resturilor vegetale, acestea trebuie să fie încorporate în sol unde are loc procesul de descompunere și mineralizare a acestora.

Pentru ca procesul de descompunere și mineralizare să poată avea loc, microorganismele din sol au nevoie de un stimulator și anume de azot. Pentru a eficientiza lucrările solului aplicarea de azot se poate face în același timp cu dezmiriștirea cu ajutorul buncărului FERTI-BOX.
Buncărele FERTI-BOX (FB și FB_F) sunt concepute pentru aplicarea de îngrășăminte direct în sol în cantități diferite începând de la 0.6 kg până la 350 kg/ha, în funcție de cerințele agronomice.

BEDNAR Ferti-Box FB_F

BEDNAR Ferti-Box FB


Pentru ca procesul de descompunere și mineralizare a resturilor vegetale să nu ducă la apariția fenomenului numit „foamea de azot” se recomandă administrarea a 10-15 kg* N pentru fiecare tonă de resturi vegetale per hectar. Această cantitate de azot se administrează cu scopul de a activa microorganismele care descompun resturile vegetale. Determinarea cantității de azot necesare se poate face foarte ușor după cum urmează:
Spre exemplu la cultura de grâu, raportul boabe – paie este 1 : 1.6. La o producție de 5000 kg/ha boabe de grâu avem o producție de 8000 kg/ha paie, pentru care avem un necesar de 80-120 kg* N/ha.
Resturile vegetale trebuie să aibă o lungime de 3-5 cm care se poate asigura cu ajutorul tocătoarelor din gama MULCHER. Pentru mai multe detalii despre tocarea resturilor vegetale vă rugăm să accesați http://www.bednar.com/ro/aktuality/detail/3104/gestionarea-miri-tii

Deoarece cantitate de resturi vegetale care trebuie să fie încorporate în sol cât mai eficient este în continuă creștere, am dezvoltat un disc cu design mai agresiv, A-disc. Datorită profilului său special conceput, acesta are un efect de tăiere și amestecare mult mai mare decât discurile clasice, crenelate.

Discuri agresive A-discs atașate pe sistem Twin-Disc

Modul de lucru al discurilor A-disc


Lucrarea de dezmiriștire se realizează la adâncimea de 5-15 cm astfel încât procesul de descompunere și mineralizare să fie unul aerob, o încorporare a resturilor vegetale la o adâncime mai mare duce la o descompunere și mineralizare anaerobă care este toxică pentru următoarea cultură. De asemenea această lucrare are scopul de a închide capilaritatea solului astfel încât apa din sol să nu se evapore.

*Substanță activă

Dezmiriștire grâu

Dezmiriștire rapiță


Petruș Darius
Reprezentant vânzări
0740.305.016
darius.petrus@bednarfmt.com

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika