STUDIU ÎN AUSTRALIA: Avantajele cultivării în profunzime a solului

În 2015-2016, Ministerul Agriculturii și Alimentației din Australia a realizat un studiu ce a evidențiat posibilitatea de creștere a productivității în sistemul CTF (Controlled Traffic Farming) în Australia de Vest. Sistemul se bazează pe cultivarea solului pe urmele tehnologice. Rezultatele cercetării sunt clare: este posibilă creșterea productivității în doi ani prin folosirea cultivării în profunzime a solului.

Rezultatele studiului de doi ani efectuat în Australia de Vest

Cercetarea a urmărit sistemul CTF combinat cu decompactarea în adâncime a solului în 8 locații și 6 tipuri diferite de sol. Locațiile alese au fost din partea de Vest a Australiei, mai exact între orașele Binnu și Ongerup. În locațiile selectate se află următoarele tipuri de sol: nisipos, lutos, roșiatic cu levigare și acțiune capilară, galben cu levigare și acțiune capilară, cleios și greu.

Avantajele prelucrării în adâncime a solului au fost cercetate între orașele Binnu și Ongerup în Australia de Vest

Dinții Terraland acoperiți cu pământ


Obiectivul acestui studiu a fost de a determina dacă această metodă de prelucrare a solului este mai productivă decât sistemele tradiționale, dacă are un impact pozitiv asupra dezvoltării economiei a afacerii și îmbunătățește cantitatea de materie organică din profilul de sol. Rezultatele acestui studiu au fost prezentate în Australia la GRDS Update 2017 desfășurat în Perth și la Regional în Geraldton. Wayne Parker a fost coordonatorul cercetării.

Parker a susținut în prezentarea sa că productivitatea a crescut după doi ani în următorul fel:

Primul an de cercetare (2015):

  • Cu peste 30% în 5 locații. În acele locații s-a semănat grâu.
  • Cu 1 – 10% în 2 locații, unde a fost tot grâu.

Anul doi de cercetare (2016):

  • Cu peste 30% în localitatea Munglinup unde s-au pus leguminoase.
  • Cu 10 – 30% în 4 locații, tot cu leguminoase.
  • Cu 1 – 10% într-o singură locație unde au fost tot leguminoase.
  • Nu s-a înregistrat nici o creștere a producției în două locații după primii doi ani. În aceste locații s-au însămânțat leguminoase.

Cercetarea a arătat că prelucrarea în adâncime a solului reduce riscul de pierderi din cultură în condiții extreme. Echipa lui Parker a definit aceste condiții ca fiind șocuri termice, îngheț, sau inundare a terenului. Cultivarea în adâncime a solului permite accesul sistemului radicular la umiditatea din stratul inferior al solului precum și accesarea mai ușoară a mineralelor.

TERRALAND TO 6000 în terenul Australian în timpul procesării solului în adâncime

Prelucrare în adâncime a solului cu TERRALAND TO 6000


Desfășurarea procesului de Prelucrare a Solului în Profunzime

  1. A fost utilizată o mașină pentru prelucrarea superficială a solului în diferite locații. Decompactarea s-a realizat la adâncimea de 30, 45 – 60 cm și peste 60 cm.
  2. Ba mai mult, solul a fost prelucrat și de tăvălugul tandem cu colți care a spart bulgării de pământ imediat după decompactare, totul într-o singură trecere.
  3. Angrenajul a inclus și un tăvălug tractat. Tăvălugii tractați sunt echipamente opționale care maximizează spargerea și închiderea solului. Cel mai mare avantaj al acestora îl reprezintă nivelarea solului. Operațiunea de decompactare a fost realizată de scarificatorul BEDNAR TERRALAND TO 6000.

Pentru a crește cantitatea de materie organică din sol, a fost aplicat găinaț de la păsări. Pentru a menține nivelul pH-ului s-a aplicat nitrocalcar, iar pentru a păstra nivelul de azot s-a folosit ghips.

Controlled Traffic Farming (CTF)

Aceasta este o abordare integrată a fermelor, bazată pe organizarea trecerilor individuale ale mașinilor cu utilizării posibilităților de navigație moderne. Constă într-un trafic controlat al mașinilor agricole cu potențial de micșorare al costurilor de intrare. Acest tip de operațiuni reduce tasarea solului precum și daunele ulterioare datorită scăderii numărului de treceri de pe o parcelă.

Aceste informații despre studiu au fost publicate de către Wayne Parker la 26 mai 2017 pe farmingahead.com.