SWIFTER SO 6000F w gospodarstwie Poświętne!

Gospodarstwo Poświętne które użytkuje ponad 500 Ha ziemi położone jest na obrzeżach Płońska. Co roku we współpracy z mazowieckim ośrodkiem doradztwa rolniczego organizowana jest tutaj wystawa maszyn i urządzeń rolniczych pod nazwą Mazowieckie Dni Rolnictwa jednak wszyscy odwiedzający od lat nazywają ją po prostu „Poświętne”. Odbywają się tam także pokazy praktyczne przy wykorzystaniu najnowszych technologii uprawy i siewu.

Niewątpliwie jest to jedno z najbardziej prestiżowych gospodarstw w województwie mazowieckim dlatego jesteśmy dumni z faktu, że od roku 2014 pracuję tutaj nasz agregat przedsiewny SWIFTER SO 6000F, którego zakup został poprzedzony wnikliwym testem.

Maszyna została wyposażona w przednią włókę hydrauliczną, aby operator mógł na bieżąco kontrolować jej położenie ponieważ pola w gospodarstwie są różnego typu od słabszej ziemi po bardziej zwięzłą.

Element roboczy na jaki zdecydowali się użytkownicy to szeroka gęsiostopka 270 mm która ułożona w dwóch rzędach gwarantuję idealne podcięcie na całej uprawianej powierzchni.

Podwójny wał Crosskill z dodatkowym trzecim wałem tzw. „finish wałkiem” dla lepszego i dokładniejszego rozbicia brył oraz przygotowania idealnej struktury pod siewy zarówno wiosenne jak i jesienne.

Zdj. 1. Pan Ziółkowski, kierownik gospodarstwa przy SO 6000F

Zdj. 2. Zdjęcie maszyny z profilu, ukazujące wszystkie operacje robocze.


Ten wałek o mniejszej średnicy, pracujący za maszyną, jest to typowy wałek strunowy o spiralnym ułożeniu poprzecznych, ostrych płaskowników metalowych, który dokonuj ostatecznego rozbicia brył, jeżeli takie zdołają się pojawić. W całym agregacie mam od 9 do 11 operacji uprawiających glebę przed siewem. Jest to bardzo duża liczba operacji i powoduje, że przygotowanie pod siew odbywa się na bardzo wysokim poziomie – Mateusz Derebecki, BEDNAR FMT.

Agregaty przedsiewne to nasz podstawowy i wiodący produkt. Produkujemy maszyny od 3 m szerokości, aż po 18 metrów. I dodatkowo nadmienię, ze taki wielkogabarytowy agregat przedsiewny pracuje już w Polsce w pow. bielskim u Pana Macieja Pietraszuka. Jest to bardzo dobry produkt, który jest naszą wizytówką i wiele osób rozpoznaję firmę Bednar właśnie o tym produkcie. A po nim idą następne, siewniki, kultywacja, pielniki międzyrzędowe itd. – Mikołaj Kubik BEDNAR FMT, koordynator serwisu i marketingu.

Zdj. 3. Podwójny wał Crosskill, jako ostateczne wyrównanie gleby za maszyną.

Zdj. 4 Usytuowanie wałka wykańczającego, zwanego finisz wałkiem.


 

Mikołaj Kubik
+48 661 503 867
mikolaj.kubik@bednarfmt.com

 

Nowości

Szukaj

Moja maszyna bednar

Pobierz

O nas