Nawożenie do profilu oraz głęboka uprawa gleby

Na wielu działkach rolnych, nadmierne zbicie gleby w wysokim stopniu blokuje jej naturalne zdolności produkcyjne. To utrudnia pełne wykorzystanie potencjał genetycznego poszczególnych odmian i zmniejsza efektywność nakładów w procesie produkcyjnym wszelkich upraw oraz zmniejsza efektywność we wszelkiego rodzaju procesach nawożenia mineralnego i organicznego. Znalezienie rozwiązanie na nadmierne zbicie gleby jest jednym z najważniejszych kwestii w dzisiejszym rolnictwie. Dlatego wszystkie gospodarstwa rolne powinny zwrócić uwagę na ten problem. Jednym ze sposobów na przywrócenie zdolności glebowych jest głęboka uprawa. Na tę okazję firma BEDNAR FMT przygotowała maszynę TERRALAND. Jest to pług dłutowy, który pozwala znacznie więcej niż zwykła orka, może zostać wykorzystany do nawożenia profilu glebowego.

Aplikacja nawozu do profilu glebowego

Jednym ze sposobów na utrzymanie dostatecznego i harmonicznie zrównoważonego zapasu substancji odżywczych w glebie, nie tylko w płaszczyźnie poziomej, ale również i w głębszych warstwach gleby, jest tak zwany system “nawożenia profilu glebowego”. Ten nowatorski sposób na stosowanie nawozów w połączeniu z głęboką uprawą nadaje się nie tylko dlatego, że uzupełnia niedobory składników w glebie tak, aby uzyskać harmoniczny poziom odpowiedniego zapasu, lecz także dlatego, że polepsza dostępność składników odżywczych dla roślin i ma pozytywny wpływ na rozwój systemu korzeniowego. Ta metoda stosowania nawozów i oznaczania poszczególnych dawek pokarmowych dla odpowiedniego odżywienia gleby, powinna być zawsze stosowana tylko i wyłącznie na podstawie diagnostyki zasobów składników odżywczych w glebie.

Ułożenie nawozu na dwóch poziomach (strefach) zapewnia odżywanie rośliny podczas całego okresu wegetacyjnego. Główną część dawki nawozu umieszcza się w głębszej warstwie profilu glebowego (w zależności od rodzaju uprawy od 15 do 25cm) z wyprzedzeniem podczas zabiegów kultywacji działki rolnej. Pozostałą część całkowitej dawki, wymaga ona przeliczenia na podstawie diagnostyki (maksymalna dawka fosforu w zależności od uprawy 40-50 kg P2O5/ha), umieszczamy w płytszych warstwach gleby pod łożem siewnym lub bardzo precyzyjnie, bezpośrednio podczas wysiewu (system dozowania nawozu pod łożem siewnym).

Aplikacja granulatów nawozowych na całym obszarze, a następnie ich przykrycie orką, niekorzystnie zwiększa ilość stężenia składników odżywczych (sole), w wierzchniej warstwie gleby. Ta alternatywna metoda dozowania nawozu do profilu glebowego przed siewem ma negatywny wpływ na wzrost korzenia głównego, a przez to na całą strukturę korzeniową.


Wpływ nawożenia profilu glebowego na strukturę korzenia

Umieszczenie nawozu w profilu glebowym ma pozytywny i stymulujący wkład na optymalny rozwój struktury korzenia. Prawidłowy i szybki wzrost korzenia głównego, daje pewność co do rozwoju korzeni bocznych oraz rozwoju korzeni włoskowatych nawet na większych głębokościach. Przy dzisiejszych ekstremalnych wahaniach pogodowych, odpowiednia architektura korzenia ma zbawienny wpływ na rozwój roślin w okresie wegetacyjnym, zwłaszcza długość korzenia głównego przyczynia się do spokojnego przetrwanie nieprzyjaznych okresów.  W skrajnych okresach wegetacyjnych nawożenie profilu glebowego pozwala wyeliminować wpływ suszy na produkcję roślinną. Nawożenie do profilu glebowego potrzebnych składników odżywczych zapewnia pożywienie oraz częściowo zwiększa ich zapas dla kolejnych upraw i zwiększa zdolność gleby do absorpcji substancji odżywczych (K+, Ca 2+, Mg2+) , która poprawia i stabilizuje żyzność gleby na kolejny sezon.

Wykonanie zabiegu orki na glebie ze świeżo rozsianym nawozem, prowadzi do wymieszania się gleby z nawozem w płytkim profilu i niekorzystnie zwiększa stężenie składników odżywczych (soli) w górnej warstwie gleby. Ta alternatywna metoda umieszczania nawozu w profilu glebowym bezpośrednio przed siewem ma negatywne skutki na wzrost wgłębny korzenia głównego i utrudnia rozwój całego system korzeniowego, który w związku z tym nie zapewnia optymalnego dostarczanie składników odżywczych naziemnej części rośliny. Dodatkowo rośliny są bardziej podatne na niekorzystne skutki podczas okresów suszy.

Podczas stosowania nawożenia profilu glebowego i układania nawozu pod dno łoża siewnego,  oraz dostarczanie go do całego profilu glebowego poniżej tej granicy, zapewnia ciągłe odżywianie młodych roślin (kukurydza, rzepak, burak cukrowy), które następnie wykazują zwiększoną możliwość poboru składników odżywczych.

Wpływ nawożenia profilu glebowego na strukturę korzeniową rośliny, pole testowe w Rychnov nad Kněžnou – rzepak. Uprawa z użyciem nawozu mineralnego podanego do profilu glebowego (25 cm), gruby korzeń z kulistą koroną osiągający około 30 cm głębokości (z lewej). System korzeniowy na ziemi, która została tylko zaorana, pokazał płytszy i cieńszy korzeń ze słabą strukturą (po prawej).

TERRALAND TN 3000 HD7R pług dłutowy i FERTI-BOX FB 2000 F, przedni zbiornik o pojemności 2000 l. – zestaw przeznaczony do głębokiej kultywacji oraz dozowania nawozu do profilu glebowego.


Zniszczenie warstwy płużnej oraz nadmiernego zbicia gleby

Podczas stosowania wieloletniej orki lub uprawy uproszczonej, wytwarza się tak zwana warstwa płużna. W takim środowisku gleba wykazuje tendencję do wykazania nadmiernego ubicia poprzez stosowanie ciężkich maszyn i ciągników. To w interakcji z ekstremalnymi warunkami pogodowymi, ma negatywny wpływ na fizyczne zdolności gleby – porowatość i odporność na penetracje. Pogorszenie tych właściwości ma negatywny wpływ przede wszystkim na szybkość, z jaką korzenie mogą się rozwijać oraz na strukturę samego korzenia. W glebach zbitych największe problem mają rośliny tworzące bulwy. Przykładem może być burak cukrowy czy ziemniak, którego bulwy zostają bardzo zdeformowane. W przypadku roślin takich jak rzepak, soja, słonecznik, mamy do czynienia z utrudnionym wzrostem poprzez brak możliwości przebijania się przez glebę, co powoduję nienaturalny rozwoju korzenia i powstawania wszelkiego rodzaju patologii w jego strukturze. Nie możemy zapomnieć również o jęczmieniu, który nie lubi wilgotnych warunków, a powstała warstwa płużna sprzyja ich powstawaniu. W celu przywrócenia odpowiednich warunków glebowych i poprawnej gospodarki wodnej gleby, należy warstwę płużną zniszczyć. Jedynym rozwiązaniem jest zastosowanie pługa dłutowego BEDNAR TERRALAND, który intensywnie przetwarza glebę i usuwa nadmierne zbicie gleby nawet w jej głębszych pokładach. By przywrócić zbitą glebę do życia, potrzeba więcej niż jeden sezon, ale już po pierwszym roku widać poprawę, na przykład poprzez zwiększoną absorbcję wody deszczowej lub zwiększony plon.

TERRALAND TO 6000 pług dłutowy i FERTI-BOX FB 3000, zbiornik na tylny zaczep ciągnika o pojemności 3000l. – zestaw przeznaczony do wysokiej dziennej wydajności głębokiej kultywacji z aplikacją nawozu do profilu glebowego.

TERRALAND TN 3000 HD7R pług dłutowy oraz FERTI-BOX FB 1500 TN nabudowany zbiornik o pojemności 1500l. – zestaw przeznaczony do mniejszych gospodarstw do głębokiej kultywacji i nawożenia profilu glebowego. Zbiornik może być montowany zarówno do nowych maszyn oraz również do starszych modeli.


 

BEDNAR FMT s.r.o.