Kalibracja siewu w siewnikach z serii Omega firmy BEDNAR

Nawet w dzisiejszych czasach siewniki wymagają wykonania kalibracji siewu, nazywanej również próbą kręconą. Jeśli siewnik posiada wysiew nawozu, również i nawóz przechodzi proces kalibracji. Nawet jeśli kalibracja siewu może wydawać się trudną czynnością, taką nie jest, zapraszamy do lektury.

Pierwsze kroki przed kalibracją

Przed wykonaniem próby kręconej należy przeprowadzić tzw. obsługę codzienną. Sprawdzić poprawność połączeń śrubowych, układów bezpieczeństwa oraz sprawdzić harmonogram smarowania maszyny. Następnie sprawdzamy aparat wysiewający, dmuchawę oraz połączenie z traktorem, hydrauliczne jak i elektryczne poprzez złącze ISOBUS. Po wykonaniu tych czynności oraz gdy skrzynia została zasypana nasionami i/lub nawozem, możemy przeprowadzić kalibrację siewu.

Uniwersalny lekki siewnik OMEGA OO 4000L ma bardzo intuicyjną kontrole maszyny dzięki systemowi ISOBUS

Uniwersalny lekki siewnik OMEGA OO 4000L ma bardzo intuicyjną kontrole maszyny dzięki systemowi ISOBUS

Kalibracja siewu siewników serii OMEGA OO 6000L jest łatwa i szybka.

Kalibracja siewu siewników serii OMEGA OO 6000L jest łatwa i szybka.


Przed załączeniem wentylatora przesuń zasuwę znajdującą się nad wałem oponowym, usuń zaślepkę przewodu kalibracji oraz umieść worek do kalibracji w uchwycie. Załącz też terminal ISOBUS. Prędkość obrotowa wentylatora powinna wynosić około 3500 obr./min.

Procedura kalibracji wstępnej siewu, siewnika Omega:

  1. Gdy powyższe warunki zostały spełnione, wciśnij i puść klawisz kalibracji znajdujący się przy uchwycie worka kalibracji. Jeśli siewnik posiada dwa aparaty wysiewające, klawisze są opisane numerami 1 i 2. Przyciskiem z numerem 1 operujemy aparatem wysiewającym zbiornika znajdującego się z przodu maszyny i odpowiednio, klawiszem z numerem 2, zbiornikiem z tyłu maszyny. W przypadku dwóch zbiorników należy przestawić klapy pod aparatami w kierunku do kalibracji.
  2. Po wciśnięciu klawisza kalibracji, na terminalu automatycznie wyświetli się ekran kalibracji oraz nastąpi wstępne napełnienie aparatu wysiewającego.
  3. Wstępne napełnienie aparatu wysiewającego polega na kilkukrotnym obrocie wałka siewnego. Nasiona/nawóz znajdujący się we worku należy wsypać z powrotem do zbiornika lub innego pojemnika używanego podczas próby kręconej. Pusty worek z powrotem umieścić w uchwycie.
  4. Ponowne wciśnięcie klawisza kalibracji spowoduje rozpoczęcie podawania nasion przez aparat wysiewający oraz zaliczania obrotów. Doświadczenie pokazuje, że aby uzyskać odpowiednią precyzję wysiewu należy poczekać, aż 2-3 kg materiału siewnego znajdzie się w worku co odpowiada około ¾ worka. Aby zatrzymać podawanie nasion należy ponownie wcisnąć klawisz kalibracji.
  5. Po zważeniu worka z nasionami, nasiona należy wysypać, zważyć worek i odjąć jego masę od masy worka z nasionami. Tak aby otrzymać masę netto, czyli masę samych ziaren ponieważ tę wartość wpiszemy w terminal.
Wygląd interfejsu użytkownika siewnika Omega firmy Bednar

Wygląd interfejsu użytkownika siewnika Omega firmy Bednar

Zaleceniem jest aby wykonać kalibrację po wsypaniu około 2-3 kg materiału siewnego

Zaleceniem jest aby wykonać kalibrację po wsypaniu około 2-3 kg materiału siewnego


Kalibracja precyzyjna

  1. Po przeprowadzeniu kalibracji zgrubnej należy przeprowadzić kalibrację precyzyjną. Należy skasować licznik obrotów oraz wcisnąć klawisz precyzyjnej kalibracji.
  2. Następnie postępujemy jak w przypadku kalibracji zgrubnej i wartość zważoną wpisujemy w terminal. Wprowadzamy również dawkę wysiewu w przeliczeniu na 1 ha oraz średnią prędkość z jaką będziemy jeździć. Na wyświetlaczu pojawi się zakres prędkości z jakimi można będzie siać. Jeśli kolor jest zielony- wałek został odpowiednio dobrany.
  3. Należy pamiętać, że w przypadku kilku aparatów wysiewających, każdy z nich musi zostać skalibrowany z osobna.
OMEGA OO 6000L oraz zbiornik nawozowy FERTI-BOX FB3000 muszą być kalibrowane z osobna

OMEGA OO 6000L oraz zbiornik nawozowy FERTI-BOX FB3000 muszą być kalibrowane z osobna

Komfortowe opróżnianie zbiornia z pozostałych w środku nasion

Komfortowe opróżnianie zbiornia z pozostałych w środku nasion


Praktyczne doświadczenia użytkowania

Miejsce kalibracji jest umiejscowione z tyłu co praktycznie ułatwia opróżnianie skrzyni z nasion lub nawozu, który w niej pozostał. Rozwiązanie to w znaczny sposób ułatwia kalibrację, co zwiększa wydajność siewu w przypadku siewu różnych odmian, np. rzepaku.

Ing. Václav Křepčík, BEDNAR FMT s.r.o.
Product Department Manager