Удобрення ґрунтового профілю та глибокий обробіток ґрунту

Ущільнення, на більшості полів, є однією з головних причин істотного погіршення родючості ґрунту. Обмежує використання генетичного потенціалу сортів та знижує ефективність вкладень, в процесі вирощування рослин, не лише органічного, але і мінерального добрива. Рішення цієї важливої проблеми ущільнення ґрунту в рослинності надзвичайно актуальне. Сільгоспвиробники повинні цій темі приділяти більше уваги. Однією з можливостей, як можна структуру ґрунту відновити, є глибоке розпушення. Компанія BEDNAR FMT пропонує «лікування» ґрунту долотоподібним плугом TERRALAND, який надає аграріям більше можливостей, ніж класичний плуг, наприклад можливість удобрення ґрунтового профілю.

Внесення добрив в ґрунтовий профіль

Одним з ефективних способів, як утримувати достатній та гармонійно вирівняний запас поживних речовин в ґрунті, не лише в орному шарі, але і в більш глибоких шарах, це так зване «профільне удобрення». Цей інноваційний спосіб внесення добрив в комплексі з глибоким обробітком ґрунту підходить не тільки із-за поповнення дефіцитних поживних речовин в ґрунті до гармонійного рівня багатого запасу, але також із-за покращення доступу поживних речовин до рослин, а також позитивного впливу на ріст кореневої системи. Використання данного способу внесення добрив та визначення конкретних норм поживних речовин для внесення добрива, рекомендуємо робити завжди на підставі діагностики, запасу використовуваних рослинами, поживних речовин в ґрунті.

Внесення добрив в два рівні (зони) ґрунтового профілю, забезпечить рослинам постійне живлення під час всього вегетаційного періоду. Основну кількість дози добрива внесено в більш глибокий шар ґрунтового профілю (в залежності від рослин та ґрунтових умов на глибину від 15 до 25 см) раніше, при первинному обробітку ґрунту. Частина, що залишилася від загальної діагностованої дози добрива (до максимальної дози фосфору у культурі 40-50 кг  P2O5/га) внесена не так глибоко в ґрунт під посівне ложе насіння, не задовго перед сівбою або ж прямо в перебігу сівби (система внесення добрив «під п’ятку»).

Внесення добрив поверхнево, з наступним внесенням гранульованого добрива, негативно підвищує концентрацію поживних речовин (солей) у верхньому шарі ґрунту. Цей спосіб, запасного внесення добрив в профіль перед посівом, негативно впливає на  фазу росту коріння та розвиток архітектури кореневої системи.


Вплив профільного удобрення на кореневу систему

Внесення добрив в ґрунтовий профіль має позитивний, стимулюючий вплив на розвиток оптимальної архітектури кореневої системи. Оптимальний і швидший продовжуючий ріст, основних коренів, забезпечить подальше зростання і вторинних латеральних коренів, а далі гарантує гарно розподілену кореневу систему в більш глибоких шарах ґрунту. Враховуючи теперішнє коливання погоди, під час вегетаційного періоду рослин, забезпечить більш ранній та оптимальний розвиток архітектури кореневої системи рослин, особливо під впливом більш довшого росту головного коріння, підвищення толерантності до періодичної появи посухи. Система профільного удобрення допомагає в наступаючих екстремальних вегетаційних сезонах виключати наслідки впливу сільськогосподарської посухи на рослинництво. Використання недостатніх поживних речовин в ґрунтовий профіль для забезпечення живлення наступних культур, також підвищує їх вміст в ґрунті і може з катіонових форм поживних речовин поповнити поглинаючу ємкість ґрунту (K+, Ca2+, Mg2+), і тим самим підвищити та стабілізувати ґрунтову родючість для наступного періоду.

Перемішування добрив, після їх розкидання, часто приводить до перемішування добрив з ґрунтом з результатом мілкого внесення в профіль, і тим самим негативно підвищується концентрація поживних речовин (солей) у верхньому шарі ґрунту. Цей спосіб запасного внесення добрива в профіль, перед сівбою рослин, діє негативно на ріст коріння та ламає розвиток архітектури кореневої системи в цілому, яка достатньо не живить надземну частину і рослини, із-за не глибокого укорінення, схильні до впливу на свій ріст під час посухи.

Внесення добрив більш глибше в ґрунтовий профіль, забезпечить при наступному використанні системи внесення добрив сівалкою, нижче посівного ложа (удобрення «під п’ятку») живлення молодих рослин (кукурудза, ріпак, цукровий буряк), які показують підвищену здатність засвоєння поживних речовин.

Вплив профільного удобрення на архітектуру кореневої системи, польові досліди Рихнов над Кнежноу – ріпак. Рослини на ділянці оброблені долотоподібним плугом TERRALAND з внесенням добрив в ґрунтовий профіль (25 см) з міцним стержневим корнем, який досягає глибини прибл.30 см (ліворуч). Коренева система рослин на орній ділянці, показує більш слабкіший корінь та архітектуру кореневої системи зі слабкими кореневими волосками (праворуч).

Долотоподібний плуг TERRALAND TN 3000 HD7R та фронтальний бункер FERTI-BOX FB 2000 F об’ємом 2000 л –  в поєднанні, призначені для глибокого обробітку ґрунту та внесення добрив в ґрунтовий профіль


Порушення плужної підошви

Обробіток ґрунтового профілю постійно на одній і тій же глибині, нехай це навіть із-за оранки або мінімалізаційної технології, утворює так звану плужну підошву. В ній ґрунтовий профіль більше схильний до небажаного ущільнення, переїздами важкої техніки. Це, спільно з теперішніми особливостями погоди, впливає на фізичні властивості ґрунту дуже негативним чином – пористість та проникність. Погіршення цих властивостей має негативний вплив на швидкість розвитку коріння та створення кореневих волосків. В ущільнених ґрунтах більш всього страждають ті рослини, які створюють врожайність підземними частинами. Наприклад, у цукрового буряка відбувається розгалуження коренеплоду, у картоплі – деформація  бульби. У рослин, які створюють основний стержневий корінь – ріпак, соя чи кукурудза, його ріст обмежується тим, що корінь не може проникнути через ущільнений орний шар та деформується. Неможливо забути про ячмінь, який не любить постійне підтоплення, яке створюється впливом ущільненого орного шару. Для необхідного оновлення ґрунтової структури та водного режиму потрібно таку плужну підошву порушити.  Одним з рішень може бути використання долотоподібного плуга BEDNAR TERRALAND, яким можна ґрунт інтенсивно оброблять, та порушити ущільнення навіть на великій глибині ґрунтового профілю. Виправлення ущільнення ґрунту не питання одного сезону, проте вже після першого року можна замітити покращення, як в здатності ґрунту вбирати дощову воду, так і у врожайності.

Долотоподібний плуг TERRALAND ТО 6000 та бункер в задню навіску трактора FERTI-BOX FB 3000 об’ємом 3000 л – в поєднанні, призначені для великої денної продуктивності, глибокого розпушення та внесення добрив в ґрунтовий профіль.

Долотоподібний плуг TERRALAND TN 3000 HD7R з бункером FERTI-BOX FB 1500 TN об’ємом 1500 л – в поєднанні, призначені для невеликих господарств, для глибокого обробітку ґрунту та внесення добрив в ґрунтовий профіль. Бункер може бути складовою частиною нового долотоподібного плуга або його можна установити на  старі моделі.


 

BEDNAR FMT s.r.o.

Новини

Мене цікавить

Мій агрегат BEDNAR

Завантажити

Про нас