Z VAŠICH POLÍ

Přinášíme vám zajímavé informace z vašich podniků a polí.

Ondřej Víšek u diskového podmítače ATLAS AO 6000 Profi
Bezprostředně po sklizni následují první podmítky. Přesně takové již mnoho let provádějí s diskovými podmítači BEDNAR na rodinné farmě pana Víška. V letošním roce pořídili nový diskový…
Petr Jirsák, obsluha diskového podmítače SWIFTERDISC XO 6000 F
V akciové společnosti ALA Řepníky nově provádějí podmítky diskovým podmítačem SWIFTERDISC XO 6000 F. Ten do podniku zakoupili od AGROMETALU a obohatili tak svůj strojový park o další stroj BEDNAR.
Obsluha stroje a zároveň majitel p. Blažek u nových polních bran STRIEGEL-PRO PE 12 000
Na konci minulého týdne jsme navštívili rodinnou farmu Blažek. Ta již několik let používá k efektivnímu zapravení posklizňových zbytku do půdy polní brány. Letos pořídili STRIEGEL-PRO PE 12…
Obsluha stroje p. Karel Rais si odvedenou práci pochvaloval
Tento týden jsme zavítali na předání diskového podmítače SWIFTERDISC XE 10 000 do podniku Probios a.s. v Kounově. V minulém roce zakoupili TERRALAND TN 3000 a letos se jejich strojový park rozrostl…
Roľnícke družstvo v Turé Lúce u Myjavy na Slovensku dříve nestíhalo agrotechnické postupy v potřebných termínech. Byli nuceni změnit svůj přístup. Co dnes dělají jinak? To jsme pro vás zjistili…
Култиватора е с височина на рамката до земята (просвет) от 42 см
V polském podniku Kombinat Rolny Kietrz nedaleko hranic s Českou republikou nově využívají meziřádkový kypřič BEDNAR ROW-MASTER RN 12 000 S o záběru 12 m. S ním v agregaci s traktorem John Deere…
Přesné vedení kypřiče ROW-MASTER RN 8100 S
V minulém týdnu jsme zavítali na pole nedaleko Městce Králové, do podniku ZS Sloveč a.s. Tam již několik let využívají plečku ROW-MASTER RN 8100 S. K ní před letošním sezónou pořídili nesený…
Kirovets K-744 se secím strojem OMEGA OO 4000 Ferti v Kazachstánu
Zemědělství ve východním Kazachstánu patří mezi nejdůležitější v zemi, protože se orná půda nachází na 70% jeho regionu. Na této půdě pěstují plodiny jako kukuřice, oves, proso, ječmen,…
Plečka BEDNAR má bezúdržbový paralelogramový závěs jednotek s opěrným hloubkovým kolem
Cukrová řepa je významnou okopaninou v České republice. Její pěstování má ovšem mnoho úskalí. Jedním z nich je i plevelná řepa. Díky ní můžete přijít i o celý porost cukrovky. Její likvidace…
uvodka
Agroconsulting spol s.r.o. hospodaří na Slovensku v okolí obce Jatov na 1600 ha orné půdy. Pro své pracovní operace využívá dlátový pluh TERRALAND TO 4000, zásobník na hnojivo FERTI-BOX FB 3000…
Uspořádání diskové sekce do „X“ zajišťuje přesné držený za tažným prostředkem
Setí jarních plodin pomalu končí. V jeho průběhu jste měli možnost spatřit secí stroje OMEGA OO_L a OMEGA OO_FL na mnoha polích. Tam, kde přírodní podmínky přály, už mají svou práci za sebou.…
Stroje BEDNAR odvádějí kvalitní práci v Zemědělském družstvu Pojbuky již několik let. Většina prací se odehrává v náročném, kopcovitém terénu u Mladé Vožice na pomezí Jihočeského kraje…
John Deere 9RX agregovaný s poloneseným dlátovým pluhem TERRALAND TO 6000 o záběru 6 m
U Ing. Zdeňka Moce ve Starém Vestci využívají polonesený dlátový pluh TERRALAND TO 6000 v agregaci s John Deerem 9RX od ranních do pozdních večerních hodin. S dlátovým pluhem mají několikaleté…
V Tomášovcích u Lučence na Slovensku v regionu Střed začali využívat ROW-MASTER RN 9600 s FERTI-TANKEM. Meziřádkovou rekultivaci s kapalným přihnojováním provádí na 800 ha kukuřice. Více o…
V průběhu října letošního roku proběhlo v podniku Slovenské farmářské družstvo, výběrové řízení na nový kombinovaný dlátový pluh. Konkrétně na farmu do Turé Lúky. Do něho byl ze společnosti…

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás