ŁATWA OBSŁUGA

Obecnie producent maszyn rolniczych musi dostarczać maszyny na rynek, które są łatwe w obsłudze
dla rolników i ich personelu, oprócz agronomicznej wartości dodanej, innowacyjnej technologii i
wysokiej wydajności.

Opracowujemy i dostarczamy tylko takie technologie, w których główne wymienne parametry można
łatwo i wygodnie ustawić, a regularne zadania konserwacyjne nie stawiają wysokich wymagań co do
kwalifikacji i czasu personelu.

Jesteśmy wiodącą firmą w stosowaniu rozwiązań bezobsługowych – zarówno do łożysk jak i innych
elementów maszyn rolniczych.

Łatwa obsługa maszyny wiąże się również z elektrycznym i hydraulicznym systemem ustawiania
głębokości roboczej i zautomatyzowanego systemu składania i rozkładania maszyny do pozycji
roboczej lub transportowej.

Jako jeden z liderów zapewniamy kontrolę maszyn przy użyciu standardu ISOBUS z systemem Load
Sensing, w którym potencjalne błędy operatorów są całkowicie wyeliminowane. Ta procedura jest
bardzo ważna szczególnie w przypadku dużych maszyn o wysokiej wydajności pracy. Jesteśmy
jednym z nielicznych producentów, którzy produkują tego typu maszyny.

Łatwa obsługa