TRASH-FAN – wyposażenie dla ciągłego czyszczenia korpusu wierzchniego maszyny

W tym roku zostało zaprezentowane bardzo ważne wyposażenie gamy rozdrabniaczy BEDNAR, przedstawiamy TRASH-FAN – wyposażenie przeznaczone do ciągłego oczyszczania wierzchniej powierzchni korpusu maszyny. Główną częścią tego urządzenia jest wentylator, który kieruje strumień powietrza w miejsca ryzyka nagromadzenia się rozdrobnionych resztek pożniwnych, poprzez klapę regulacyjną. To urządzenie pozwala na znaczną redukcję czasu przestoju, który jest przeznaczany na oczyszczanie maszyny oraz czyni pracę bezpieczniejszą. Urządzenie do ciągłego czyszczenia wierzchniej powierzchni rozdrabniacza, znajduje się na samym środku maszyny i stanowi zwarty element konstrukcji zarówno podczas pracy jak i transportu. Napęd dmuchawy uzyskaliśmy poprzez podłączenie się do istniejącego już systemu hydraulicznego maszyny.

Urządzenie do ciągłego oczyszczanie wierzchniej powierzchni maszyny, znajduje się na samym środku korpusu, by uzyskać najlepsze możliwe efekt pracy, oraz dla zachowania kompaktowej struktury podczas transport maszyny.


Nowości

Szukaj

Moja maszyna bednar

Pobierz

O nas