Sprawdzanie technologii i procesów agrotechnicznych w praktyce

Spółka BEDNAR nie tylko rozwija nowe technologie, ale stara się również testować nowe procesy agrotechniczne w praktyce, blisko współpracując z rolnikami i instytutami badawczymi. Jedną z najtrudniejszych do oceny jest technologia „nawożenia profilowego.”

Technologia nawożenia profilowego roślin wąskorzędowych

W technologii wykorzystywany jest uniwersalny spulchniacz typu FENIX FO, FO L, FN. Agregowany jest z przednim lub tylnym zawieszanym zbiornikiem na nawóz Fertibox. Technologia stosowana jest zwłaszcza do przygotowania gleby pod uprawy zbóż. Uniwersalny spulchniacz spulchnia glebę do głębokości 20 – 30 cm. „Lemiesz“ roboczy wyposażony jest w specjalną końcówkę do aplikacji nawozu, która rozprowadza wybrany nawóz (w tym przypadku NPK, z przewagą zawartości P i K) na całej powierzchni i całej szerokości roboczej spulchniacza. Nawóz aplikowany jest profilowo na głębokości 10 – 15 cm, zależnie od warunków glebowych. W ubiegłym roku założono kilka próbnych plantacji, by przetestować technologię przed siewem pszenicy ozimej w gospodarstwie AG Skořenice a.s., powiat Ústí nad Orlicí.

Fenix FO 4000 z zestawem do nawożenia profilowego

Fenix FO 4000 z zestawem do nawożenia profilowego

Końcówka do całopowierzchniowej aplikacji nawozu

Końcówka do całopowierzchniowej aplikacji nawozu


Rysunek poglądowy nawożenia granulatem

Rysunek poglądowy nawożenia granulatem

View of the applied fertiliser which is placed along the entire working width of FENIX FO 4000 at the profile of 12cm

Widok na stosowany nawóz, aplikowany profilowo na całej szerokości roboczej maszyny FENIX FO 4000 na głębokości 12 cm


Technologia nawożenia profilowego rzepaku i kukurydzy

Technologia wykorzystuje głównie pług dłutowy Terraland TN, TO agregowany z tylnym zawieszanym zbiornikiem na nawóz . Lemiesze maszyny Terraland wyposażone są w końcówki do aplikacji nawozu (NP z wyraźną przewagą P) w rzędach, a nie na całej powierzchni, jak w przypadku ww. maszyny Fenix. W zależności od budowy maszyny odległość pomiędzy lemieszami wynosi 40 – 45 cm. Dotychczasowe, trzyletnie testy potwierdziły, że większa odległość jest w pełni wystarczająca. Terraland spulchnia glebę w głąb, w zależności od warunków do 40 cm i aplikuje nawóz profilowo na głębokości 20 – 25 cm, zależnie od warunków. Dzięki idealnemu przygotowaniu struktury gleby (odpowiednia głębokość, napowietrzenie bez ubicia) korzenie rzepaku mają swobodny dostęp do dostarczonych profilowo substancji odżywczych. Obecnie obserwujemy kilka kolejnych plantacji próbnych, na których testujemy sposób aplikacji nawozu, a konkretnie optymalną głębokość, dawki i rodzaj nawozu oraz wpływ powyższych czynników na plon.

Terraland TN 3000 HD7R z zestawem do nawożenia profilowego

Terraland TN 3000 HD7R z zestawem do nawożenia profilowego

Końcówka do strefowej aplikacji nawozu

Końcówka do strefowej aplikacji nawozu


Widok na nawóz dostarczony strefowo przed założeniem uprawy kukurydzy, ok. 26 cm

Widok na nawóz dostarczony strefowo przed założeniem uprawy kukurydzy, ok. 26 cm

Aplikacja strefowa Amofosu w dawce 250 Kg/ha przed założeniem uprawy kukurydzy

Aplikacja strefowa Amofosu w dawce 250 Kg/ha przed założeniem uprawy kukurydzy


Technologia nawożenia profilowego służy zachowaniu i poprawie fizyko-chemicznych właściwości gleby

W ramach poprawy właściwości fizyko-chemicznych  gleby ustalamy optymalną wartość kwasowości gleby pH. Technologia pozwala zoptymalizować pH na poziomie 6 – 6,5, by zapewnić odpowiednie warunki glebowe do wzrostu roślin dzięki aplikacji granulatu wapiennego do profilu glebowego. Celem aplikacji jest poprawa pH w głębszych warstwach gleby. W efekcie optymalizacji poziomu pH w głębszych warstwach gleby łatwiej uwalniają się unieruchomione substancje odżywcze (PK; Mg) niezbędne do wzrostu roślin. Rośliny są w stanie się głębiej ukorzenić i mogą korzystać z substancji odżywczych, które uwalniają się z głębszych warstw.

Jest to jeden ze sposobów zwiększenia efektywności przygotowania gleby pod uprawę, polegający na jednoczesnej głębokiej uprawie roli i dostarczeniu odpowiedniej dawki granulatu wapiennego do profilu glebowego w trakcie jednego przejazdu. Na rynku obecnych jest dziś kilku producentów granulatu wapiennego. W ramach testów w kilku różnych miejscach dozowaliśmy granulat wapienny w ilości do 500 kg/ha na różnej głębokości. Pomimo dużych dawek aplikacja nie stanowiła żadnego problemu.

O wynikach osiągniętych we wszystkich uprawach próbnych poinformujemy w ramach naszych „Wiosennych seminariów w roku 2018.

Aplikacja strefowa granulatu wapiennego do profilu glebowego

Aplikacja strefowa granulatu wapiennego do profilu glebowego

Widok szczegółowy granulatu wapiennego

Widok szczegółowy granulatu wapiennego


Prosta kalibracja „siewu" nawozu

Prosta kalibracja „siewu” nawozu

Kontrola głębokości aplikacji granulatu wapiennego na działce próbnej

Kontrola głębokości aplikacji granulatu wapiennego na działce próbnejMichal Jurníček
Area Manager na Czechy
+420 601 569 779
michal.jurnicek@bednarfmt.com

Nowości

Szukaj

Moja maszyna bednar

Pobierz

O nas