Odrodzenie rolnictwa, rzut oka na region świata

Wygląda na to, że rolnictwo odżywa ponownie po długotrwałym kryzysie. Pozytywny rozwój obserwuje się głównie w produkcji zwierzęcej, która staje się rentowna dla odnoszących sukcesy hodowców i tworzy zasoby dla nowych inwestycji. Sytuacja poprawia się nie tylko w Europie, ale na całym świecie. W szczególności wschodnia część Europy, Rosja i Ukraina odnotowały znaczne przesunięcia naprzód. Produkcja roślinna na całym świecie otrzymała nowy impuls, który zaczął się pojawiać w 2017 roku z bardzo pozytywną perspektywą na 2018 rok.

Jan Bednář charakteryzuje poszczególne regiony

Jan Bednář charakteryzuje poszczególne regiony.

Siedziba zakładów produkcyjnych w Rychnowie nad Kneżną, Republika Czeska

Siedziba zakładów produkcyjnych w Rychnowie nad Kneżną, Republika Czeska


Rozwój wschodnich gospodarstw

Podczas gdy rolnicy w Europie Zachodniej są bardziej konserwatywni i wierzą w procedury odziedziczone po ich poprzednikach, rolnicy ze Wschodu są znacznie bardziej otwarci na nowe technologie i znajdują sposoby na zwiększenie plonów. W 2017 roku firma BEDNAR dostarczyła kilka zintegrowanych linii technologicznych do nawożenia profili glebowych i głębokiego spulchniania do Rosji i na Ukrainę. Gospodarstwa rolne na Ukrainie idą jeszcze dalej i zaczynają korzystać z technologii Terrastrip, w której nawożenie jesiennego profilu odbywa się bezpośrednio pod kulturą rzędów.

Terrastrip w pracy na Ukrainie

Terrastrip w pracy na Ukrainie

Terrastrip w kombinacji z Ferti-Cart FC 3500 przeznaczonego do nawożenia profilu glebowego

Terrastrip w kombinacji z Ferti-Cart FC 3500 przeznaczonego do nawożenia profilu glebowego


Francja znów na topie

Rok 2016 był tragiczny dla francuskich rolników. Niskie plony wraz z bardzo niską jakością zebranych surowców spowodowały gwałtowny spadek popytu na inwestycje. Dotyczyło to wszystkich producentów maszyn rolniczych, w tym BEDNAR. Bardzo udane zbiory w 2017 r., ponownie spowodowały wzrost popytu, a Francja wypełniła dużą część produkcji BEDNAR zamówieniami przed sezonem na 2018 r., Co stanowiło niewiarygodny wzrost o 60% w porównaniu z 2016 r., i 30% w porównaniu z 2015 r.

Kanada na drodze ku głębokiej kultywacji

W przeciwieństwie do USA rolnicy w Kanadzie coraz częściej preferują europejskie metody uprawy gleby. Pierwszym typem maszyny, która odniosła sukces w Kanadzie, była maszyna o mniejszym dysku, uzupełniająca popularną technologię Zero Tillage. Krótki SWIFTERDISC jest popularny od Alberty przez Manitoba do Quebec. W ubiegłym roku BEDNAR wysłał pierwszą maszynę na testy Terralanda do Alberty. Maszyna została użyta do uprawy gleby jesienią. Pola uprawne z Terralandem można szybko obsiewać, dzięki szybkiemu spadkowi wilgotności wiosną. Kanadyjscy rolnicy uważają, że wczesna uprawa roślin była głównym powodem 20% wzrostu plonów rzepaku (rzepak ozimy).

Maszyny BEDNAR na AG MOTION w Albercie

Maszyny BEDNAR na AG MOTION w Albercie

Praktická ukázka práce Swifterdiscu na výstavě

Praktyczna demonstracja maszyny Swifterdisc na wystawie


BEDNAR wprowadził ciągany pług dłutowy Terraland TO 6000 na AG MOTION, największej wystawie w Albercie i Saskatchewan, gdzie maszyna uprawiła dziesiątki działek w Saskatchewan przy bardzo pozytywnej opinii rolników. Metoda głębokiej uprawy, którą obecnie wprowadzamy z wiodącymi kanadyjskimi dealerami Pentagon (Alberta) i Pattison AG (Saskatchewan), jest przełomowa.

Australia CTF z BEDNAREM

Minęły cztery lata, odkąd BEDNAR dostarczył swoje pierwsze maszyny do Australii. W ciągu czterech lat zmodyfikowaliśmy maszyny, tak aby były zgodne z systemem kontroli ruchu, który był jedynym sposobem na odniesienie sukcesu w konkurencji z lokalnymi producentami. Podczas gdy CTF jest popularny tylko w Anglii i Europie, z pewnymi wyjątkami, w Australii, jest to długotrwała metoda uprawy, stosowana dzięki prostym procedurom wysiewu.
BEDNAR opracował maszyny dostosowane do CTF. Terraland TO został rozszerzony do szerokości 6,4 m, a SwifterDisc XE od 12 m do 12,4 m. W Australii, podobnie jak w Południowej Afryce, występują bardzo niskie opady, a dany rok jest oceniany w zależności od tego, ile pada.

Terraland TO v Austrálii pracuje v systému CTF

Terraland TO w pracy z systemem CTF w Australii

Atlas při práci na Novém Zélandě

Atlas w pracy w Nowej Zelandii


RPA przeżywa trudne czasy

Republika Południowej Afryki przeżyła największą suszę w ciągu ostatnich 100 lat. Z powodu niszczycielskiej suszy wiele gospodarstw zbankrutowało, a dochody były prawie zerowe. Pomimo tego trudnego okresu, BEDNAR wszedł na rynek południowoafrykański w tak skomplikowanym czasie i zaczął sukcesywnie odnosić sukcesy, co doprowadziło do rekordowej sprzedaży w 2017 roku. Rok 2017 jest zdecydowanie lepszym rokiem pod względem opadów i wiele gospodarstw zaczęło ponownie inwestować dobre perspektywy na rok 2018.

POLSKA z dużym progresem

W Polsce obserwujemy duży wzrost sprzedaży, okres przedsezonowy 2018 zamknęliśmy z wynikiem wyższym niż cały zeszły rok 2017. Ale najważniejsze jest, że bardzo mocno wzrosła rozpoznawalność marki i naszych maszyn, poprzez setki pokazów i targów, w których uczestniczyliśmy. Bardzo dużym zaufaniem cieszy się cała linia siewników OMEGA, która na tle świata charakteryzuje się najwyższą liczbą sprzedanych sztuk. Dodatkowow należy zaznaczyć, że w pługach dłutowych staliśmy się bardzo silnym graczem, a produkt Terraland zaczyna być popularny w coraz bardziej skomplikowanych konfiguracjach, świadczących o coraz większej popularności uproszczonych sposobów uprawy gleby. Wzrost liczby sprzedanych wszelkiego rodzaju zbiorników Ferti-box do wysiewu nawozu bezpośredno do profliu glebowego, może pokazać, że Bednar FMT zdobywa nowe sektory w sprzedaży w Polsce.

 

 

Nowości

Szukaj

Moja maszyna bednar

Pobierz

O nas