Nowy Terraland TO – pług zębowy dla wymagających

W wrześniu rozpoczęliśmy testowanie nowego typu maszyny, chodzi o pół-niesiony pług zębowy Terraland TO 6000. Pługi zębowe Terraland w ciągu ostatnich dwóch lat weszły do podświadomości wielu farmerów jako łatwe rozwiązanie do zagęszczonych gleb spulchniania głębkościowego. W ciągu tych dwóch lat maszyna ukazała swe zalety, które jej przyniosły popularność. Seria TN zawierała maszyny …

   W wrześniu rozpoczęliśmy testowanie nowego typu maszyny, chodzi o pół-niesiony pług zębowy Terraland TO 6000. Pługi zębowe Terraland w ciągu ostatnich dwóch lat  weszły do podświadomości wielu farmerów jako łatwe rozwiązanie do zagęszczonych gleb spulchniania głębkościowego. W ciągu tych dwóch lat maszyna ukazała swe zalety, które jej przyniosły popularność. Seria TN zawierała maszyny tylko z szerokością roboczą od 3 do 4 metrów. Owszem wciąż brakowała maszyn, które by mogły być rozwiązaniem także dla większych rozmiarów i większej wydajności powierzchniowej.

Terraland TO dla wielkich traktorów

   Nowa seria TO nawiązuje na niesione maszyny TN i tak poszerza ich szerokość roboczą na 4, 5 i 6 m. Możliwości nowego Terraland TO w pełni wykorzystają właściciele traktorów od mocy 330 koni mechanicznych. Jest przede wszystkim przeznaczony dla głębokościowego  intensywnego spulchniania (15- 55 cm) z przemieszaniem resztek roślinnych (alternatywa orki z wyraźną oszczędnością) i jakościowym wyrównaniem, nakruszeniem powierzchni, naruszeniu zagęszczonych warstw glebowych (lepsza absorpcja wody, lepszy dostęp do wilgoci dolnej do korzeni, więcej O2 w glebie,…) i całkowitemu uzdrowieniu profilu.

Zwięzła charakterystyka pługu zębowego Terraland TO:

 • Intensywne głębokościowe opracowanie gleby aż do maks. 55 cm
 • Ekstremalnie wysoka drożność maszyny. Wysokość ramy 79 cm
 • 4-ramienna  rama środkowa
 • Oś transportowa między lemieszami roboczymi
 • Uchwycenie ram bocznych, osi i wałów bez konieczności konserwacji do ramy centralnej
 • Szerokość robocza 4,5 i 6 m
 • Quick-change system – łatwa wymiana obustronnych dłut
 • Szerokość transportowa 3 m
Nowy pół-niesiony  Terraland TO 6000 będzie w ofercie w szerokościach roboczych 4, 5 a 6m (na rysunku)Mocna konstrukcja maszyny z centralną 4-dźwiagorową ramą

Postawiliśmy na doświadczeniach
   Kolejność organów roboczych Terralandu TO jest identyczny z modelem niesionym  TN. Lemiesze mają jednakową geometrię i są osadzone obustronnymi pługami  70mm z skrzydłami, które dzięki łatwemu systemowi  Quick-change można bardzo łatwo obrócić, lub wymienić. Zabezpieczenie lemieszy jest rozwiązane hydraulicznie radlic. Lemiesz jest łamana pod 3 kątami:

 1. Pierwszy kąt agresywnie naruszy panewkę pługową i jest położony tak, aby nie dochodziło do wynoszenia warstw dolnych gleby ubogich na składniki odżywcze do głębokości, w których dochodzi do ułożenia ziarna siewnego.
 2. Drugi kąt już wywołuje intensywny efekt mieszania  konieczny do jakościowego przechylenia resztek roślinnych.
 3. Trzeci kąt zmusza opracowaną, przemieszaną, organiczną glebę do końcowego przechylenia.

Końcowe ostre wały tandemowe równają powierzchnie za maszyną i z większą ilością resztek roślinnych.

Agresywna praca lemieszy wywołuje efekt mieszania.Grządziel z zabezpieczeniem hydraulicznym  wyposażony systemem Quick- change dla łatwego i szybkiego obrócenia, lub wymiany pługów.

Praca nawet w tych najbardziej wilgotnych warunkach
   Przy konstrukcji modelu TO wychodziliśmy z doświadczeń, które uzyskaliśmy z modelem TN. Użytkownicy przy wersji niesionej bardzo oceniają pracę także w wilgotnych warunkach, i mogli pracować aż do pierwszych mrozów. Dlatego oś transportowa przy serii TO była umieszczona między 2 szeregi lemieszy, maszyna tak może pracować także w wypadku wilgotnych warunków na osi. Stopy, które potem powstają za osią, są zaraz naruszane drugim szeregiem lemieszy. Dzięki umieszczeniu osi można pracować w warunkach ekstremalnych z  wyłączonymi walcami tylnymi i tak nie dochodzi do zapychania.

Intensywne opracowanie na jeden przejazd. Wynikiem jest uzdrowiony profil glebowy, lepszy dostęp wody i powietrza do gleby. Oś znajduje się w środku maszyny. Dzięki temu może pracować z maszyną także bez walca tylnego na osi.

Testowanie rozpoczęło się pomyślnie
   Po raz pierwszy maszyna zaczęła pracować na farmie  pana Petra Růžički  z Dolnch Rzedic (Dolních Ředice) w powiecie Pardubickim. Grunty, na których p.Růžička pracuje i które uprawia są znane jako bardzo trudne. Terraland tu był agregowany z traktorem JD 9530T i pracował na polu po kukurydzy ziarnowej. Wynik pracy  według pana Růžičky był bardzo dobry. Maksymalna osiągnięta szerokość robocza wynosiła 30cm na pierwszy przejazd! Łatwe wejście lemieszy jest dane zwłaszcza agresywnym ustawieniem grządzieli wobec gleby. Pracownicy pana Růžički mają bogate doświadczenia z maszynami podobnego typu. Według słów obsługi z maszyną konkurencyjną  dostaje się do głębokości 30 cm aż na 2 przejazdy, ale z Terralandem to można pokonać już za jeden przejazd.

Terraland na ciężkich polach koło gminy Dolních Ředice pracowała zaraz przy pierwszym przejeździe do głębokości 30 cm  Obsługa  traktora  p.Růžičky była z nowym  Terralandem bardzo zadowolona. Była zaskoczona przede wszystkim po pierwszym przejeździe.

Ing. Jan Bednář

Nowości

Szukaj

Moja maszyna bednar

Pobierz

O nas