Nawożenie bezpośrednio do profilu glebowego z głębokim spulchnianiem – wyższy stopień inte

W ostatnich latach na całym świecie wyraźnie obniżyła się dostępność produktywnej gleby. Zwiększenie zysków płynących z produkcji roślinnej poprzez podwyższenie ilości obrabianej powierzchni jest praktycznie niemożliwe.  Wpływ na ceny realizacyjne to dla większości farmerów nieosiągalne marzenie. Jakie ma farmer możliwości? Właściwą drogą okazuje się zwiększenie intensywności produkcji na obecnych powierzchniach. Zwiększenie intensywności oznacza głębszą obróbkę gleby pod 30 cm, uzupełnioną o nawożenie bezpośrednio do profilu glebowego. To przynosi dostęp tlenu do głębszych profili glebowych i rozpoczęcie reżimu wodnego w glebie, często zniszczonej ekstremalną minimalizacją pracy tylko dłutowych pługów podorywkowych.

Gdzie prawidłowo nawozić i dlaczego?

Firma BEDNAR FMT, we współpracy z szeregiem przodujących czeskich przedsiębiorstw rolniczych (ZS Sloveč, Agross Klíčany) zajmuje się zagadnieniem aplikacji nawozów już kilka lat. Dzięki szeregowi prób polowych połączonych z analizą gleby w większości przypadków okazało się, że gleba jest niedostatecznie zaopatrzona w profilu glebowym między 25-45cm.  W glebie między 0-25cm jest dostatek nawozów (wynik rozsiania nawozów rozsiewaczami nawozów przemysłowych). Na przykład w przypadku rzepaku ozimego realnym jest osiągnięcie długości korzenia w trakcie wegetacji jesiennej 40-50cm. W przypadku, że gleba jest prawidłowo obrobiona na głębokość (25-45cm), dobrze przygotowane podłoże siewne i korzeń wspierany jest nawozem także na większych głębokościach ta długość jest zupełnie realna. Dodatkowo dopełniona o bogate rozgałęzienie korzenia. Tak silny korzeń jest w stanie przeżyć zimę bez śniegu z dużymi mrozami a wczesną wiosną wyraźnie wesprze roślinę. W przypadku suchej wiosny roślina stale przyjmuje składniki odżywcze i spodnią wilgoć.

Czym prawidłowo obrobić glebę do nawożenia bezpośrednio do profilu glebowego?

Żeby dostarczyć nawóz na głębokość 25-45cm potrzeba wybrać odpowiednie narzędzia robocze, które zapewnią taką głębokość. Narzędzia robocze pługów dłutowych BEDNAR TERRALAND obrobią glebę na takie głębokości, żeby była bogata w powietrze i mógł zacząć prawidłowo działać reżim wodny. Tradycyjne spulchniacze redlicowe, które mają maksymalną głębokość roboczą 35cm realną 25cm nie są zbyt odpowiednie do nawożenia bezpośrednio do profilu glebowego. Co więcej przy użyciu tego typu maszyny nie dochodzi do rewitalizacji profilu glebowego.

Słupice Terralandu z końcówką aplikacyjną do 2 głębokości aplikacji nawozu


Jaki zbiornik nawozowy jest najbardziej odpowiedni?

BEDNAR w ciągu ostatnich lat zbudował kilka prototypów maszyn do nawożenia bezpośrednio do profilu glebowego. Przy rozwoju pojawił się szereg technicznych i agronomicznych wyzwań, które trzeba było pokonać. Wynikiem jest zbiornik Ferti-Box FB, który po kolejnych testach prototypowych na jesieni 2013 doczekał się ostatecznej formy, która powastawała na polu w praktyce.Z testowaniem i rozwojem prototypów zbiornika wyraźnie pomogło wiele czeskich przedsiębiorstw rolniczych (ZS Sloveč, Agross Klíčanyi inne…)

Połączenie zbiornika Ferti-Box FB4400 z pługiem dłutowym Terraland i ciężkim pakerem ciągniętym Presspack PT do letniej głębokiej obróbki i aplikacji nawozu


Wyniki nawożenia pod rzepak, kukurydzę i buraka cukrowego.

Obserwowanie roślin udowodniło, że na aplikację nawozu na większe głębokości najlepiej reagują plony takie jak burak cukrowy, kukurydza czy rzepak. Idealne zastosowanie znajdzie Ferti-Box przede wszystkim w trakcie letnich i jesiennych miesięcy. Szczególnie przy jesiennym nawożeniu bezpośrednio do profilu glebowego (na okres wiosenny) kluczowym jest wybór odpowiedniego nawozu. Najlepiej aplikować fosfor, azot amonowy i potas na większe głębokości tym sposobem.

Zaleta głębszej aplikacji jest nie tylko w przypadku cięższych gleb, ale i w trakcie dużej suszy. System korzeniowy ma tendecję kierować się w stronę zaaplikowanego nawozu (N, P, K).  Aplikacja na większą głębokość (zapewni Terraland) stymuluje rośliny do głębokiego zakorzenienia, które umożliwia wzrost i w trudnych warunkach oraz w trakcie suszy.

Porównanie roślin buraka cukrowego 14 dni po posadzeniu (2. 5. 2013). Nawożenie na zapas  (w lewo) i rośliny posadzone klasyczną metodą (w prawo)


Nowości

Szukaj

Moja maszyna bednar

Pobierz

O nas