Napisał o nas: AGROmechanika

Czeska spółka BednarFMT oferuje bogatą gamę maszyn uprawowych. Jednym z produktów jest, jak nazywa go producent, tarczowy pług podorywkowy Atlas AO. Przyjrzeliśmy mu się dokładniej.

Atlas AO to krótki, kompaktowy agregat podorywkowy, przeznaczony do obróbki gleby zarówno w tradycyjnym sposobie uprawy, wykorzystującym orkę, jak i w technologiach uprawy uproszczonej. Narzędzie nadaje się do głębokiej, szybkiej podorywki z możliwością przykrycia większej ilości resztek pożniwnych. Agregat za jednym przejazdem spulchnia warstwę powierzchniową, tnie resztki roślinne, wyrównuje i zagęszcza glebę. Seria Atlas AO składa się z czterech modeli o szerokościach od 3 do 6 m. Testowany przez nas egzemplarz to AO 4500, narzędzie przyczepiane o szerokości roboczej 4,5 m. Wykonaliśmy nim dwa zabiegi. Pierwszym była uprawa ścierniska po zbiorze kukurydzy, drugim zaś, obróbka pola, na którym wysiano poplon. nie było proste, gdyż zabiegi wykonano na glebie, która od wielu tygodni nie zaznała deszczu.

Atlas AO jest uniwersalnym narzędziem, które może mieć zastosowanie zarówno w uprawie tradycyjnej, jak i uproszczonej.


Dwa rzędy talerzy

Podstawowym elementem roboczym agregatu są uzębione talerze o średnicy 620 mm i grubości 6 mm. Są one zamontowane w dwóch rzędach ze stałym kątem natarcia. Każdy z talerzy pracuje pod tzw. kątem orki (17°), co ułatwia wnikanie w glebę, a tym samym efektywne jej odwracanie i mieszanie. Wielkość wklęsłych talerzy oraz ich agresywne ustawienie pozwala na wykonanie zabiegu na głębokość do 16 cm. Zastosowany odstęp pomiędzy talerzami, wynoszący 25 cm, ma zabezpieczać płynną pracę narzędzia bez zapychania, nawet w wilgotnych warunkach pracy oraz przy dużej ilo ści materiału biologicznego. Ta lerze są zamontowane na łożyskach kulkowych, niewymagających konserwacji. Szczelność łożysk zapewniają specjalne uszczelki kasetowe.

Elementem roboczym agregatu są uzębione tarcze o średnicy 620 mm i grubości 6 mm.


Wysoka drożność

Podstawą konstrukcji Atlasa jest 3-dźwigarowa rama składana hydraulicznie. W przedniej części opiera się na dwóch kołach ogumionych, w tylnej zaś, na wale dogniatającym. Wysokość wewnętrzna ramy wynosi 67 cm, co w kombinacji z odpowiednim rozmieszczeniem tarcz ma zapobiegać zapychaniu się masy organicznej. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku uprawy pól, na których rosną wysokołodygowe rośliny poplonowe.

Szerokość transportowa maszyny wynosi 3 m.

Narzędzie składa się z dwóch sekcji składanych hydraulicznie.


Każdy z talerzy jest zabezpieczony przed uszkodzeniem za pomocą sprężyny.


Stabilna konstrukcja

Konstrukcja narzędzia pozwala pracować  z  prędkością  do  15  km/h. Niepożądanym zjawiskiem przy tak znacznych prędkościach są wibracje wynikające z umieszczenia osi wózka transportowego w tylnej części narzędzia. W takiej sytuacji wózek zachowuje się jak wahadło, powodując tym samym nierównomierną głębokość pracy. W przypadku Atlasa zjawisko to ogranicza stabilna konstrukcja. Grządziele tarcz są silnie zamontowane. Dzięki uchwytom Flexi-Box drgania nie są przenoszone z tarcz na ramę. Kołysanie wózka wyeliminowano poprzez sprężynową amortyzację, która zapewnia stabilność narzędzia także podczas transportu.

Flexi-Box

W agregacie Atlas zastosowano nowatorski sposób mocowania grządzie- li do ramy o nazwie Flexi-Box. Jest on zbudowany ze sztywnych silentbloków, które są bezpiecznie ułożone w tulei, umieszczonej w dolnej części ramy. W tym rozwiązaniu każdy czop jest fiksowany w tulei. Co istotne, Flexi-Box nie wymaga konserwacji.

Zabezpieczenia non stop 

Każdy z talerzy jest indywidualnie zabezpieczony przed uszkodzeniem. Wytwarzające siłę 200 kg sprężyny, wywierają odpowiedni nacisk elementów roboczych na podłoże. System ten gwarantuje równomierne prowadzenie talerzy. W przypadku natrafienia na przeszkodę, odchylają się one do góry, po czym wracają do pierwotnego położenia.
Równomierna  głębokość
Głębokość robocza jest regulowana na tylnym walcu za pomocą specjalnych klipsów. W 4,5-metrowym Atlasie na wał jednej sekcji roboczej przypadają dwa klipsy. W przedniej części maszyny głębokość jest określona pozycją przednich kół podporowych. Jak wykazał nasz test, regulacja tego parametru nie jest uciążliwa. Głębokość pracy talerzy zostaje zachowana na całej szerokości narzędzia.

Prześwit ramy agregatu wynosi 67 cm, co zapobiega zapychaniu się masy organicznej.


Duży wybór wałów

Ważnym czynnikiem wpływającym na efektywność pracy narzędzia jest wybór odpowiedniego wału, który powinien być uzależniony od rodzaju gleby. W naszym teście Atlas pracował z wałem V-ring, przeznaczonym do gleb lekkich. Jego zaletą jest dobre zagęszczanie oraz odporność na zaklejanie, przed którym zabezpieczają skrobaki. Poza nim, czeski producent oferuje aż 7 innych wałów. Tradycyjnym wariantem jest wał prętowy do gleb lekkich, który dostępny jest także w wersji podwójnej. Producent oferuje także, wykonany z twardej gumy naturalnej, wał Roadpacker, który nadaje się do każdych warunków. Dostępne są również wał segmentowy, U-ring oraz podwójny U-ring.

Podsumowanie

Podczas testu stwierdziliśmy, że dzięki agresywnemu ustawieniu talerzy oraz dużej masie, narzędzie bez problemu zagłębiało się w glebie. Głębokość pracy można byłoby zwiększyć, jednak w warunkach, jakie panowały podczas testu (przeschnięta gleba), moc 165-konnego ciągnika (200 KM z systemem dodatkowej mocy) była niedostateczna. Podczas pracy nie mieliśmy zastrzeżeń do stabilności oraz równomierności pracy narzędzia. Głębokość robocza była zachowana na całej szerokości agregatu. Dzięki ostrym krawędziom, talerze skutecznie tną resztki roślinne, a tylny wał miesza je z glebą. Narzędzie zachowywało się stabilnie zarówno w polu, jak i w transporcie. Dzięki szerokiemu ogumieniu podąża spokojnie za ciągnikiem nawet z prędkością 40 km/h. Doceniamy także mocowanie grządzieli do ramy, niewymagające konserwacji, co oznacza, że nie trzeba ich regularnie smarować i nie zagraża im zamulenie nieczystościami.

Konstrukcja narzędzia pozwala pracować z prędkością do 15 km/h. Kołysanie wózka wyeliminowano poprzez sprężynową amortyzację, która zapewnia stabilność narzędzia także podczas transportu.


dr inż. Jacek Skudlarski
Michał Zabost

Nowości

Szukaj

Moja maszyna bednar

Pobierz

O nas