Napisał o nas: AGROmechanika

W obszarze techniki rolniczej Czechy kojarzą się głównie ze znanym producentem ciągników. W ostatnich latach na polskim rynku obserwuje się dynamiczną ekspansję innych czeskich producentów. Jednym z nich jest firma Bednar Farm Machinery & Technology.

Bednar Farm Machinery & Technology jest prężnie rozwijającą się firmą, oferującą m.in. maszyny do uprawy uproszczonej. Jej historia zaczęła się od powstania w 1997 r. spółki Strom Export, która zajmuje się sprzedażą techniki rolniczej w Europie Wschodniej. Udziałowcy spółki dostrzegli potrzebę produkcji jakościowych czeskich maszyn rolniczych, które by zaspakajały rzeczywiste oczekiwania rolników nie tylko w Czechach, ale także za granicą. Na mocy decyzji właścicieli Strom Export narodziła się firma Bednar Farm Machinery & Technology, która obecnie dominuje na czeskim rynku maszyn uprawowych. Program produkcyjny firmy, oprócz uprawówki, zawiera także siewniki, mulczery oraz technikę transportową.

Podstawową ofertą czeskiej firmy Bednar Farm Machinery & Technology są maszyny do uprawy uproszczonej.


Charakterystyka firmy

Firma Bednar oferuje produkty głównie dla wielkoobszarowych gospodarstw rolnych. Związane jest to ze strukturą agrarną Republiki Czeskiej, w której dominują duże gospodarstwa o przeciętnej powierzchni 2500 ha. Oczywiście w gamie produktów znajdują się także maszyny dla mniejszych obszarowo gospodarstw. Firma proponuje sprzęt, uwzględniając możliwości finansowe czeskich gospodarstw rolnych. Wynika to z faktu, że po integracji Republiki Czeskiej z Unią Europejską był tylko jeden program wsparcia zakupu maszyn dla tamtejszych rolników. Oferując tańsze konstrukcje, czeski wytwórca zamierza konkurować z czołowymi zachodnimi producentami, także na polskim rynku. Stąd idea utworzenia firmy Bednar Polska. Polski rynek dla czeskiego producenta jest perspektywiczny z tego względu, że w naszym kraju wzrasta zapotrzebowanie na maszyny o dużych szerokościach roboczych, nawet przekraczających 10 m. Największą maszyną sprzedaną w Polsce jest agregat o szerokości 18 m. Innymi obiecującymi rynkami są Rumunia,  Słowacja oraz Francja. Czeski producent oferuje sprzęt w 25 krajach. Najodleglejszym rynkiem jest Nowa Zelandia. W 2014 r. firma sprzedała 1200 maszyn o wartości ok.

26 mln euro. Roczna sprzedaż w Polsce w ubiegłym roku wyniosła 150 sztuk. Zdolności produkcyjne firmy są szacowane na 5000 maszyn rocznie.

Firma Bednar Farm Machinery & Technology zatrudnia 250 osób, w tym 160 pracowników technicznych. Obecnie jest ona spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, ale docelowo ma być spółką akcyjną.

Przegląd oferty

Podstawą oferty produktowej są maszyny przeznaczone do  uprawy  gleby. W tym zakresie czeski producent oferuje tarczowe pługi podorywkowe Swifterdisc i Atlas, spulchniacze dłutowe Ecoland i Fenix, pługi zębowe Terraland, wały zagęszczające oraz agregaty przedsiewne Swifter. Te ostatnie cieszą się dużą popularnością w Polsce. Udział tych maszyn w sprzedaży produktów Bednara w Polsce wynosi 50%. Maszyny uprawowe Bednar mogą być doposażone w siewnik Alfa Drill, przeznaczony do siewu rzutowego poplonów lub traw.

Dopełnieniem oferty są mulczery oferowane w wersji 1-, 3- i 5-rotorowej. Nowością w gamie maszyn czeskiego producenta są siewniki zbożowe, których produkcję rozpoczęto w 2012 r. Kompatybilne z systemem ISOBUS siewniki Omega są oferowane także w wersji ze zbiornikiem nawozów. Producent udostepnia także pneumatyczny siewnik nawozów Ferti-Box, przeznaczony do umieszczania nawozów bezpośrednio w profilu glebowym. Maszyna przymocowana do ciągnika przy użyciu 3-punktowego układu zawieszenia współpracuje z agregatami uprawowymi Terraland i Fenix.
Propozycję czeskiego producenta dopełnia gama maszyn transportowych, zawierająca 2- oraz 3-osiowe przyczepy o ładownościach od 16 do 27 t.

Produkcja w nowych warunkach

Siedziba zakładu produkcyjnego mieści się w miejscowości Dlouhá Ves. Dotychczas produkcja odbywała się w starej hali, która nie odpowiadała nowoczesnym standardom produkcyjnym. W związku z tym dokonano jej  modernizacji,  lokalizując w niej dział serwisowy. Montaż maszyn przeniesiono do nowo powstałej, obszernej i nowoczesnej hali. Jest ona podzielona na kilka pomieszczeń przeznaczonych na montaż oraz skład podzespołów i części zamiennych. Kubatura hali oraz rozmieszczenie pomieszczeń znacznie ułatwiają logistykę wewnątrz zakładu. W pomieszczeniach jest możliwy załadunek na środki transportowe nawet dużych gabarytowo maszyn. Inwestycją, której jeszcze nie uruchomiono w  pełni, jest  nowoczesna lakiernia proszkowa. Lakierowanie odbywa się w trybie automatycznym. W technologii stosowanej w firmie Bednar proces ten przebiega w temperaturze 160°C. Dzięki temu można zastosować tańszy proszek, a jednocześnie podczas lakierowania zużywa się mniej energii. Części i podzespoły malowane są na kolory żółty oraz czarny, które stanowią wizytówkę firmy.

Montaż maszyn odbywa się w nowoczesnej hali, oddanej do użytku w ubiegłym roku.


Efektywna organizacja pracy

Uzyskanie odpowiedniej wydajności pracy oraz pożądanej jakości montażu są możliwe poprzez redukcję obciążenia pracowników. W firmie Bednar pracownicy montują maksymalnie 2–3 części na stanowisku. Dzięki temu możliwa jest szybka zamiana pracownika i przyuczenie nowej osoby do wykonywanych zadań. Drobne części zamienne są dostarczane na stanowiska wózkami widłowymi. Duże elementy transpor tuje się specjalnymi wózkami, które poruszają się po szynach sufitowych. Wózki są sterowane automatycznie.
Zespoły maszyn (np. dyszle) są montowane na wózkach kołowych. W ten sposób zmontowany zespół bez problemów jest przemieszczany na inne stanowisko. Zespoły pozostają na wózku do momentu końcowego złożenia maszyny. Docelowo montaż będzie się odbywał na taśmie produkcyjnej.
Dużą uwagę przywiązuje się także do kwestii bezpieczeństwa. Podłogi na stanowiskach, na których wykonywany jestmontaż, pokryte są gumowymi wykładzinami o właściwościach antypoślizgowych. Ponadto pracownicy są zobowiązani do przestrzegania porządku na swoim stanowisku. Stąd wszelkie narzędzia są przetrzymywane w odpowiednich szafkach.


Elektroniczna dokumentacja

W firmie Bednar zrezygnowano z tradycyjnych  rysunków  technicznych  wykonywanych na papierze na rzecz dokumentacji  elektronicznej.  Konstruktorzy firmy Bednar korzystają z oprogramowania Pro/Engineer Wildfire 4 i ProMechanica, które jest  systemem wspomagania procesów projektowych i wytwórczych na wszystkich  etapach  cyklu  powstawania produktu: od momentu narodzin koncepcji wstępnej aż do etapu produkcji finalnej. Niniejsze oprogramowanie umożliwia dostarczanie rysunków technicznych w postaci elektronicznej do każdego stanowiska. Na stanowiskach znajdują się hermetycznie zamknięte szafki, w których ulokowano  komputery  z  dużymi  ekranami. Wyświetlane są na nich kolorowe rysunki techniczne, także w formacie 3D. Pracownik na ekranie komputera może powiększać rysunek, by dokładniej obejrzeć detale. Ponadto kierownik stanowiska może zapisać uwagi na danym rysunku w przypadku problemów z montażem, wynikających z błędów konstrukcyjnych. Dokumentacja jest przekazywana online do działu konstruktorskiego. Docelowo systemem elektronicznej dostawy dokumentacji będą objęci kooperanci.

Kontrola jakości

Bardzo istotnym czynnikiem, na który zwracana jest uwaga w firmie Bednar, to kontrola jakości produkcji. Dzięki temu producent na  swoje  maszyny  udziela 18-miesięcznej gwarancji. Ze względu na fakt, że firma korzysta z usług kooperantów, kontrola jakości wykonanych elementów odbywa się w siedzibie podwykonawcy, jeszcze przed dostarczeniem

części do zakładu montażowego. Pomiędzy firmą Bednar a kooperantami zawarto umowy, w wyniku których podwykonawca jest zobowiązany zapłacić karę za źle wykonaną usługę. Kooperanci są poddawani okresowej ocenie punktowej w zakresie jakości oraz terminowości realizowanych usług. W ten sposób czeski producent dokonuje selekcji podwykonawców, wybierając do współpracy najlepszych z nich.

Każda maszyna ma swoją kartę wykonawczą, w której umieszczony jest wykaz operacji montażowych. Po każdej czynności kierownik stanowiska dokonuje kontroli, składając podpis na wspomnianej karcie, deklarując tym samym wykonanie operacji z należytą jakością. Ponadto w firmie funkcjonuje niezależna jednostka kontrolna, która przeprowadza czynności sprawdzające na poszczególnych stanowiskach.

Kontrola jakości obejmuje także proces lakierowania. Przed wprowadzeniem detali do pieca na najgrubszych elementach podzespołów są montowane specjalne sondy kontrolujące temperaturę. Ponadto kontroler sprawdza lakierowane zespoły pod kątem pokrycia warstwą lakieru. Spełniające wymogi elementy są oznakowane specjalnym kodem.

Produkcja na zamówienie

Firma Bednar produkuje maszyny przede wszystkim na zlecenie, zachowując w części ofer ty maszyny uniwersalne. W ten sposób czeski producent pragnie dopasować maszyny do indywidualnych potrzeb rolników. Okres oczekiwania na gotowy produkt wynosi od 6 do 8 tygodni.

Oferta czeskiego producenta w Polsce zawiera maszyny dla dużych gospodarstw. Najczęściej sprzedawanymi produktami na naszym rynku są brony talerzowe Swifter.

Najnowszą propozycją czeskiego produ- centa są siewniki uniwersalne kompaty- bilne z systemem ISOBUS.


dr inż. Jacek Skudlarski

Nowości

Szukaj

Moja maszyna bednar

Pobierz

O nas