Dzień Pola BEDNAR FMT 2016

Duża liczba odwiedzających Dzień Pola BEDNAR od wielu lat pokazuje, iż jest to bardzo popularne święto. Tegoroczną 5-tą edycję Dnia Pola zorganizowaną na polach spółki akcyjnej Rostěnice (Republika Czeska) zobaczyło 1,635 osób, gdzie zaprezentowane zostały  24 zestawy maszynowe BEDNAR FMT.

Liczba 1,635 odwiedzających, mówi sama za siebie

„ Do Rostěnic na Morawach udało nam się przyciągnąć ogromna liczbę rolników, nie tylko z Republiki Czeskiej ale i także z 21 innych krajów świata, nawet jeśli Dzień Pola BEDNAR jest teraz organizowany co dwa lata. Świadomość wśród rolników o marce BEDNAR wciąż rośnie na wszystkich aktywnych rolniczo kontynentach, co zresztą widzimy poprzez liczbę uczestników biorących udział w święcie dnia pola,” mówi Jan Bednář określając liczbę odwiedzających.

Tegoroczną edycję Dnia Pola BEDNAR 2016 odwiedziło 1,635 osób z 22 krajów na świecie.

Podczas Dnia Pola zaprezentowanych zostało kilka nowych produktów oraz innowacji.


Nietypowa Metoda Prezentacji Maszyn

Dzień Pola BEDNAR nie oznacza tylko pokazania poszczególnych maszyn: niesie ono za sobą także prezentacje agronomiczne oraz nietypową metodę pokazów maszyn zestawionych w funkcjonalne linie technologiczne dla poszczególnych upraw.

Maszyny  zestawione w poszczególne linie technologiczne dla upraw buraków cukrowych, kukurydzy, pszenicy ozimej oraz jęczmienia jarego.

Prezentacja na temat gleby, przeprowadzona przez Ing. Barbora Badalíková i doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc.


Nowe Produkty oraz Innowacje BEDNAR FMT

„Każdego roku, wkładamy wiele wysiłku oraz inwestujemy dużą ilość środków na rozwój nowych maszyn oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w maszynach już istniejących. Dzień Pola BEDNAR jest świetną okazją aby podzielić się wynikami naszej pracy z rolnikami. Na targach rolniczych TechAgro pokazaliśmy już kierunek, którym podąża Nasza firma, więc z agregatowaliśmy wiele maszyn ze zbiornikiem nawozowym FERTI-BOX, aby zademonstrować na Dniu Pola precyzyjną metodę bezpośredniego stosowania nawozów w praktyce,” właściciel firmy, dr. Ladislav Bednář, komentując postęp oraz rozwój maszyn.
Podczas prezentacji nowych produktów oraz innowacji, firma BEDNAR FMT zaprezentowała kultywator międzyrzędowy serii ROW-MASTER z opcją nawożenia płynnego, jak i również mulczer do pracy z resztkami pożniwnymi, wyposażony w wentylator do ciągłego oczyszczania powierzchni zewnętrznej maszyny podczas wykonywania zabiegu.

Prezentacja mulczera, wyposażonego w wentylator dla uzyskania efektu ciągłego oczyszczania powierzchni maszyny.

Przedstawienie koncepcji precyzyjnego nawożenia w praktyce, zastosowanego w maszynach BEDNAR.


Kultywator międzyrzędowy serii ROW-MASTER z opcją stosowania nawożenia płynnego, został przedstawiony w prezentacji na temat nowych produktów oraz wdrożonych innowacji.

Zaprezentowana została także technologia głębokiej uprawy gleby, przy wykorzystaniu pługa dłutowego TERRALAND.


Duże Maszyny są Popularne

Bardzo dużą popularnością na Dniach Pola BEDNAR cieszyły się maszyny o dużej szerokości roboczej tj. brona talerzowa SWIFTERDISC o szerokości 14 metrów, agregat przedsiewny SWIFTER o szerokości roboczej 18 metrów oraz kombinowany pług dłutowy TERRALAND DO 5000.

Brona talerzowa SWIFTERDISC XE 14000 o szerokości roboczej 14 metrów.

Agregat przedsiewny SWIFTER o szerokości roboczej 18 metrów, został zaprezentowany na działce uprawianej uprzednio kombinowanym pługiem dłutowym TERRALAND DO.


Pragniemy podziękować wszystkim odwiedzającym Dzień Pola BEDNAR oraz zapraszamy na ponowne spotkanie z Państwem w roku 2017 na Dniu Pola BEDNAR, organizowanym na polach przedsiębiorstwa ZS Sloveč!