Dni otwarte ZSR w Grodkowie, uczestnictwo wraz z Dealerem AGRO-AS

Praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół mechanizacji rolnictwa prowadzona jest w warsztatach szkolnych zlokalizowanych na terenie obiektów szkolnych. Stanowi to istotne ułatwienie w organizacji procesu kształcenia oraz zapewnia pełną realizację programów nauczania praktycznego i właściwą opiekę nad uczniami.

Nowości

Szukaj

Moja maszyna bednar

Pobierz

O nas