Bednar w Rolniczym Przeglądzie Technicznym

Czeska fi rma Bednar zaprezentowała swoją nową fabrykę. Na początku grudniaubiegłego roku mogliśmy z bliska zobaczyć, jak rozrasta się jeden z wiodących,sąsiednich producentów narzędzi uprawowych oraz maszyn siewnych, corazbardziej zaznaczający swoją obecność nie tylko na naszym rynku.

Bednar wywodzi się z firmy Strom,spółki założonej w 1997 r., w celu eksportuczeskich urządzeń rolniczych. Strom totakże największy czeski importer ciągnikówJohn Deere. W 2012 r. Ladislav Bednář(Władysław Bednarz) wykupił udziałypozostałych wspólników, stając się jedynymwłaścicielem firmy. Rok później nastąpiłazmiana nazwy na Bednar i pojawiłosię inne logo. Główna siedziba firmymieści się w Pradze, skąd jest zarządzana.Z kolei produkcja odbywa się w zakładziew miejscowości Rychnov nad Kněžnou(Rychnów nad Knieżną) w północnej częściCzech.

Montaż i malowanie

Fabrykę w Rychnowie zaprezentowałnam Wojciech Bednar – syn właściciela:– Tutaj znajduje się nasza największa halamontażowa oraz jedna z najnowocześniejszychmalarni proszkowych w Europie.Nowa hala została dobudowana w 2013 r.i wyposażona w linię trawersów, pozwalającychna montaż podzespołów w systemie„wiszącej” linii montażowej.Bednar stosuje lakierowanie proszkowe,elektrostatyczne. Poza przystosowaniem doniego hali montażowej (poprzez zawieszanieelementów) taki system nakładania powłokilakierniczej jest szybszy niż malowanie natryskowe.– Farba nakładana metodą natryskowąschła znacznie dłużej, malarnia stanowiłaprzez to wąskie gardło produkcji. Ponadtoprzy metodzie proszkowej nie ma koniecznościstosowania szkodliwych rozpuszczalników– uzasadnia Wojciech Bednar. Obecniezamontowany piec umożliwia pokrywaniejednolitą powłoką lakierniczą wszystkich elementów,nie ma więc problemów z jakościąlakieru. Wcześniej zamontowany system niemiał niestety takich możliwości. – Obecniestosowana linia lakiernicza pozwala na wytwarzanienawet 5 tys. maszyn rocznie – informujesyn właściciela.W nowej hali montażowej można budowaćpodzespoły o długości od 3 do 7 m.Aby utrzymać wysoką jakość powłoki lakierniczej,wszystkie części przed pokryciemproszkiem przechodzą przez tzw.śrutowanie. Po obu stronach linii montażowejznajduje się sześć dysz oczyszczającychkażdy element przeznaczony domalowania. Przejazd części przez oczyszczanietrwa 4 min, a nakładanie lakieru10-20 min. Po jego aplikacji elementy sąprzesuwane dopieca, gdzie następuje45-minutowewygrzewanieprzy temperaturze160°C.Aby lakier byłdostatecznieutwardzony, donajgrubszychelementów przechodzącychdopieca montowanesą czujnikitemperatury. Todaje podgląd,kiedy powlekaneelementy sądostatecznie nagrzanei kiedymożna zakończyć proces. Po schłodzeniuelementy kierowane są do dalszego montażulub do magazynu. W fabryce wykorzystywanesą dwa kolory – żółty i czarny.


Ciągłość montażu

Polityka firmy jest taka, aby uczynićproces montażu maszyn łatwym i niewymagającymdużej liczby ruchów. Abyzwiększyć wpływ na jakość, każdy z montującychjest przyuczony i wyspecjalizowanydo montażu co najwyżej dwóch elementów(podzespołów). Prostota procesuma istotne znaczenie podczas koniecznościzmiany pracowników, ich nieobecnościlub urlopów. Wtedy nie jest trudne znalezieniezastępstwa, nie ma problemu z ciągłościąprodukcji, gdyż wykonywanie małejliczby prostych czynności nie wymagazaawansowanego szkolenia. W miejscachhali, gdzie odbywa się montaż, ze względówbezpieczeństwa pracowników podłogajest wyściełana gumą. Jest to także zabezpieczeniedla elementów maszyn, w razieich upuszczenia. Trudno bowiem byłobyskierować je do ponownego malowania.

Poddostawcy i jakość

W odróżnieniu od większości producentówmaszyn Bednar nie kupuje sta-li, nie ma walcowni, spawalni czy działuobróbki skrawaniem. Wszelkie elementymaszyn są cięte, gięte i spawane na zewnątrzfirmy przez 45 podmiotów. Jednakkooperantów czeska montownia maznacznie więcej. Wytwórnie te są zlokalizowanew większości w sąsiedztwie fabrykiBednar.Wszystkie części podlegają ścisłej kontroli,zarówno podczas montażu w Rychnowie,jak i podczas ich produkcji w zaufanychfabrykach. Bednar sam wyselekcjonowałpoddostawców, poprzez wysokiewymagania jakości oraz logistyki zaopatrzeń.Za niedotrzymanie jakości i terminówdostaw nakładane są surowe kary.Dzięki temu, jak i kilkunastu wykwalifikowanymkontrolerom, jak dotąd firmanie miała problemów z jakością.Każda montowana maszyna ma przypisanąlistę, na której montujący podpisujesię po montażu danego podzespołu.Jeśli coś byłoby źle zrobione, można znaleźćdzięki dokumentom, kiedy i kto wykonałcoś niezgodnie ze sztuką. Zawszejest w firmie podwójna kontrola – jednawykonywana przez majstra, a druga przezkontrolerów. Szczegółowe sprawdzanie dotyczytakże dokręcania śrub. Każda z nichpo dociągnięciu oznaczona jest markerem.

Bez grama papieru

Podczas projektowania nowych maszyn,jak również podczas ich montażu,nie korzysta się z papierowych rysunkówi planów – wszystkie są wykonane komputerowo. Pracownicy w razie potrzebymogą w każdej chwili sprawdzić sposóbmontażu danego szczegółu, w postawionychna hali komputerach połączonychz działem projektowym. Kiedy monterzauważy, że coś np. nie pasuje – od razuprzekazuje informację do działu projektowego.Czasami zdarza się, że zamiastdwóch elementów – prawego i lewego,do montażu dostarczone są dwa identyczne.Wtedy w ciągu co najwyżej20 min przywożonajest z magazynu właściwaczęść. Co najważniejsze,zajmują się tym odpowiednieosoby, nie angażujesię w takie postępowaniepracownika składającegomaszynę.Produkcja w fabryceBednar zawsze odbywasię na zamówienie, nigdynie ma produkcji na magazyn.Aby ułatwić montaż,w magazynie podręcznymznajdują się skrzyniopalety, w którychsą skompletowane części przeznaczonedo montażu konkretnego egzemplarzamaszyny. O tym, do jakiego zamówieniasą wybrane części, informujekarta umieszczona na skrzyni. Poruszaniesię po magazynie ułatwia skaner,co eliminuje poszukiwanie właściwejpalety. Dzięki takiemu systemowinie ma potrzeby gromadzenia dużejliczby części. Wartość części „w obiegu”wynosi obecnie ok. 60 mln koronczeskich, docelowo „w częściach” mabyć 45 mln koron. Rynek czeski pochłaniarocznie ok. 230 maszyn za ok.5 mln euro. Bardzo znaczący dla fabrykiBednar jest rynek Polski którego wartośćwynosi ok. 3,5 mln euro. – W Polscegłównie sprzedają się agregaty Swiftero szer. rob. 5, 6, 7 m i SwifterDisc XO– mówił Tomasz Danek dyrektor sprzedażyna Polskę Południową.Firma ma aktualnie możliwość produkcjiok. 2,5 tys. maszyn rocznie. W przyszłościma ona osiągnąć pułap 5 tys. maszynrocznie, co jest zgodne z wydajnościąlakierni. W niedalekiej przyszłości takżei Bednar zaprezentuje zgodne z ostatnimitrendami uprawy bezorkowej i siewu bezpośredniegomaszyny do technologii striptill. Obecnie firma testuje prototypy. Jakzdradził nam Wojciech Bednar, maszynado strip tillu będzie miała najprawdopodobniejszerokość roboczą 8 m oraz będziezarówno aplikować nawóz, jak i siaćnasiona w jednym przejeździe roboczym.W planach jest także produkcja siewnikówpunktowych do kukurydzy i rzepaku.– Firma poza maszynami uprawowymii siewnikami produkuje także mulczery– dodaje Mikołaj Kubik – dyrektor sprzedażyPolski Północnej.


Nowości

Szukaj

Moja maszyna bednar

Pobierz

O nas