BEDNAR Dzień Pola staje się jedną z największych imprez tego typu w Europie Centralnej.

Sloveč Dzień Pola staję się bardzo popularny i wyrasta na jedną z najważniejszych imprez tego typu, gdzie mogą się spotkać ludzie bezpośrednio, jak pośrednio związani z rolnictwem. Sloveč Dzień Pola stał się synonimem profesjonalnej zarówno ekspertyzy, dyskusji jak i rozrywki w dziedzinie rolniczej. Prezentowany program stał się unikalny w skali europejskiej. Czwarta edycja miała miejsce na początku czerwca i zgromadziła 1500 uczestników i śmiało możemy powiedzieć, że okazała się sukcesem i udaną kontynuacją trzeciej edycji.

Udany pokaz

Profesjonalne komentarze dotyczące maszyn i plonów, analiza pionowych przekrojów glebowych, maszyny pracujące w liniach technologicznych z jednoczesnym opisem indywidualnych cech i konsultacją. Wszystko to dodatkowo wyświetlane na dużym telebimie. Sloveč Dzień Pola odcisnął swe piętno nie tylko w Czechach, ale i w sąsiadujących krajach. “To jest istny paradoks jak wiele pokazów i podobnych imprez jest organizowanych w czerwcu. To wspaniałe, że udało nam się stworzyć wydarzenie, które przyciąga taką rzeszę ludzi. To jest najlepszy komplement, ale i zarówno impuls do dodatkowej mobilizacji do pracy na przyszłość. Dziękuję!“ Ladislav Bednář skomentował ilość uczestników.

Ladislav Bendář, właściciel BEDNAR FMT, Jiří Sobota, Prezes Zarządu ZS Sloveč a.s., Jiří Sopoušek, Vice-przewodniczący Zarządu STROM Praha a.s. oraz Petr Heřmánek, Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze (z lewej) witają uczestników swymi przemówieniami.

BEDNAR Dzień Pola popularne miejsce spotkań społeczności rolniczej.


Gleboznastwo, Podstawa sukcesu

Po raz pierwszy poświęciliśmy wiele czasu na seminarium i dyskusję na temat gleby tj. jej składu oraz metod obróbki. “Nie chcemy tylko opisywać i pokazywać maszyn. Chcemy wytłumaczyć na podstawie przykładów gleby, dlaczego dokonaliśmy tych konkretnych, technicznych zastosowań w maszynie, a nie innych. W zeszłym roku rozpoczęliśmy pokazywanie maszyn w konkretnej linii technologicznej. W tym roku, ten sam sposób, ale dużo więcej detali, ponieważ to jest właśnie kwintesencja rolnictwa…Dlatego przygotowaliśmy profile glebowe, których komentarz prowadzony był przez Dr. Ing. Sáňka. David Ryčl przedstawił plan dnia i opisał poszczególne punkty programu. Dzień Pola BEDNAR zawierał również wykład z gleboznastwa, przeprowadzony przez Dr. Inż. Milan Sáňka z Uniwersytetu Mendla w Brnie, który skomentował i dokonał analizy przygotowanych profilów glebowych z ZS Sloveč, oraz opisał wady i zalety głębokiej ich uprawy.

Dr. Inż. Milan Milan Sáňka, ekspert gleboznastwa, zaprezentował przygotowane próbki. Zwiedzający mogli zobaczyć różnorodność glebową na terenach uprawnych ZS Sloveč.

Warunki glebowe są ważne dla każdej z firm i pozostają w bliskiej relacji z budową i wyposażeniem maszyn. Dlatego współpracujemy z najważniejszymi ekspertami, którzy mogą potwierdzić agronomiczne zalety maszyn BEDNAR FMT.


Przedstawienie nowych maszyn i trendów. Ważna część Dnia Pola Sloveč.

Na poczatku ustawiliśmy dwadzieścia cztery zestawy, według konkretnych linii technologicznych. “My nie tylko oferujemy maszyny dla rolników, my przestawiamy technologie opartą na nowoczesnej agronomii, która uwzględnia np. nowe nasiona hybrydowe, coraz droższe w nabyciu grunty orne itd..” – tłumaczy Inż. David Ryčl (Dyrektor Sprzedaży). Podczas porannej części spotkania, BEDNAR zaprezentował nowe maszyny, oraz agronomiczne powody rozwoju własnie tego typu maszyn.

Row-Master RN międzyrzędowy pielnik z systemem samonaprowadzającym. Szerokość międzyrzędzia: 45, 50, 70, 75 i 85 cm. Wysoki prześwit ramy 80 cm, pozwala na spulchnianie międzyrzędowe w takich uprawach jak: kukurydza i słonecznik.

Galaxy GE 9000 wał posiewny z przednią włóką hydrauliczną – Crush Bar.


STRIEGEL-PRO PE 12000 – brona do zarządzania resztkami pożniwnymi, drugim wzrostem oraz niezbędna w wiosennych, wczesnych pracach polowych. Precyzyjne przygotowanie ścierniska przed kolejnymi zabiegami. Bezpośredni wpływ na przyszłe wzrosty roślin.

SWIFTERDISC XE – popularna brona talerzowa dużych szerokości przeznaczona do szybkich prac polowych, umożliwiająca idealne wymieszanie resztek pożniwnych z glebą dzięki talerzom roboczym A-disc.


TERRALAND TN: Profesjonalna, głęboka kultywacja z dozowaniem nawozu, drogą do osiągnięcia większych plonów. Zwiększa się dostępność substancji odżywczych w głębszych warstwach gleby. Więcej powietrza oraz funkcjonalna gospodarka wodna.

ATLAS HO – brona talerzowa do dużych ilości resztek pożniwnych.


Siewnik Omega OO.

Demonstracja precyzyjnego prowadzenia maszyny ROW-MASTER RN 6000 pielnika międzyrzędowego. Większy komfort, większa wydajność…


Nowości

Szukaj

Moja maszyna bednar

Pobierz

O nas