NOVINKY A INOVACE PRO ROK 2021

PROGRESIVNÍ VÝROBCE ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY BEDNAR PŘEDSTAVUJE NOVINKY A INOVACE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ROK

Vývoj strojů jde neustále dopředu a mění se i požadavky samotných zemědělců. Proto je zapotřebí naslouchat přáním zákazníků a vyvíjet nové stroje na základě oboustranné spolupráce a testování v různorodých podmínkách.

Podívejte se, jaké novinky a inovace jsme pro vás pro rok 2021 připravili.

EFECTA CE

secí stroj o záběru 12 metrů

CADDY CD

univerzální nosič nářadí

TERRALAND TN

nové možnosti výbavy pro podrývání bez aktivního míchání půdy

STRIP-MASTER EN

hydraulické jištění a nastavení meziřádkové rozteče

EFECTA CE

NOVÁ DEFINICE ŠIROKO ZÁBĚROVÉHO SECÍHO STROJE

EFECTA CE

NOVÁ DEFINICE ŠIROKO ZÁBĚROVÉHO SECÍHO STROJE

Hlavní novinkou společnosti BEDNAR roku 2021 je široko-záběrový secí stroj EFECTA CE o pracovním záběru 12 metrů. Tímto strojem společnost BEDNAR rozšiřuje své portfolio široko-záběrových strojů a nabízí zákazníkům z řad velkých podniků ucelenou technologickou linku, která začíná managementem rostlinných zbytků a od zpracování přes přípravu půdy pokračuje až po finální setí. Vše pod jednou značkou se silnou technologickou a technickou podporou špičkové prodejní sítě BEDNAR.

Secí stroj BEDNAR EFECTA CE 12000 přináší nové trendy v oblasti vysokého denního výkonu, až 200 ha/den, s nízkou spotřebou paliva, vysokou pracovní rychlostí a malým požadavkem na tahový výkon traktoru pouhých 300 koní,“ popisuje vývoj secího stroje EFECTA CE Ing. Jan Bednář, Ph.D., obchodní ředitel společnosti BEDNAR

Secí stroj EFECTA CE je postaven na robustním rámu, kde je umístěn dvoukomorový přetlakový zásobník o objemu 6000 litrů. Přetlakové provedení zásobníku umožnuje výbornou distribuci hnojiva v dávce až 250 kg/ha a výsevku až 300 kg/ha.

Záběr secího stroje činí úctyhodných 12 metrů. Sekce secích botek jsou zavěšeny na boční rámy pomocí paralelogramu a každá secí botka využívá vlastního paralelogramu v rámci dlouhodobě ověřeného systému PSP. Kombinace těchto uložení zajišťuje bezkonkurenční kopírování terénu a udržení konstantní hloubky setí v celém pracovním záběru. Secí stroje BEDNAR nabízejí svým zákazníkům výběr meziřádkové rozteče setí. V případě secího stroje EFECTA CE je k dispozici provedení s meziřádkovou roztečí 12,5 nebo 16,7 centimetru.

EFECTA CE JE CHYTRÝ SECÍ STROJ, KTERÝ UMOŽNUJE ŘADU FUNKCÍ:

 • VariableRate – variabilní dávkování osiva a hnojiva podle předpisové mapy pro všechny zásobníky

 • SectionControl – podpora automatického spínání až čtyř sekcí stroje včetně možnosti automatického řízení

 • Jednoduchý způsob kalibrace osiva – doplněný o indikaci jednotlivých fází kalibrace pomocí barevného podsvícení kalibračního tlačítka

 • Možnost zadávání výsevku v kg/ha nebo jedincích na m2

 • Uživatelsky nastavitelný předvýsev a prodleva spouštění a zvedání stroje

 • Podpora průtokových sensorů osiva – okamžité upozornění na přerušení dodávky osiva do některé secí botky

 • ISO BUS AUX – možnost ovládání funkcí stroje např. pomocí joysticku v traktoru (musí také podporovat AUX),

 • Knihovna osiv –  umožňuje uložit parametry již zkalibrovaného osiva pro další použití

HLAVNÍ PŘEDNOSTI SECÍHO STROJE EFECTA CE

CADDY CD

VŠESTRANNÝ NOSIČ NÁŘADÍ

CADDY CD

VŠESTRANNÝ NOSIČ NÁŘADÍ

CADDY CD představuje univerzální nosič nářadí o maximální zvedací kapacitě 5 000 kg, který společnost BEDNAR vyvinula pro agregaci s traktory bez tříbodového závěsu nebo bez dostatečné zvedací kapacity. Nosič lze využít i pro agregaci s pásovými traktory, díky čemuž nedochází vlivem využití tříbodového závěsu ke ztrátě jejich výkonu.

„V mnoha zemědělsky vyspělých a důležitých regionech provozují zemědělci traktory bez zadních ramen. I přesto je poptávka po nesených strojích z těchto zemí velká. Zemědělec si kvůli nesenému stroji zpravidla nezakoupí nový traktor. Proto přicházíme s dostupným řešením, jak tyto požadavky naplnit. Stroj CADDY CD je jednoduchý nosič nářadí, který se zapojí do tažného čepu traktoru a umožňuje traktoru bez zadních ramen pracovat s téměř každým neseným strojem od různých výrobců. Hlavní poptávku vidíme pro agregaci s dlátovými pluhy Terraland TN,“ popisuje tuto novinku CADDY CD Ing. Jan Bednář, obchodní ředitel společnosti BEDNAR.

Široko-profilové provedení pneumatik zaručuje hladký průběh a vysokou stabilitu stroje během přepravy. Agregace s traktorem se provádí pomocí tažného oka. Výhodou nosiče CADDY CD je, že je možné jej agregovat i se závěsnými stroji konkurenčních výrobců. To jak s nesenými, tak polonesenými stroji.

NOSIČ CADDY CD MŮŽETE AGREGOVAT NAPŘÍKLAD S NÁSLEDUJÍCÍMI STROJI BEDNAR

TERRALAND TN je univerzální dlátový pluh určený pro hloubkové kypření až do maximální hloubky 65 centimetrů. V jednom přejezdu dokážete tímto strojem dostat potřebný vzduch a vláhu ke kořenům, narušit zhutnělé vrstvy půdy a provést intenzivní kypření.

TERRASTRIP ZN představuje typ dlátového pluhu určeného pro zpracování půdy v pásech. Tento dlátový pluh se hodí pro přípravu pozemků v pásech před setím široko řádkových plodin, jako je například kukuřice, sója nebo slunečnice.

TERRALAND TN

NOVĚ S MOŽNOSTÍ OSAZENÍ PASIVNÍMI DLÁTY

TERRALAND TN

NOVĚ S MOŽNOSTÍ OSAZENÍ PASIVNÍMI DLÁTY

Dlátové pluhy TERRALAND TN jsou významně spojeny se značkou BEDNAR. Vynikají jednoduchou a velmi odolnou konstrukcí. K jejich výrobě je použita vysokopevnostní ocel Alform. Vysoká světlost rámu a optimální rozmístění slupic přispívá k vysoké průchodnosti stroje. Kombinace těchto faktorů umožnuje zpracovávat půdu až do hloubky 65 centimetrů i ve velmi obtížných podmínkách.

„Dlátové pluhy TERRALAND jsou velmi populární, ale v posledních suchých letech se ukázalo, že v některých půdních podmínkách může být pracovní zásah pomocí aktivních radlic příliš agresivní. To jsme zaznamenali z diskusí s mnoha zemědělci. Z nich vyplynulo, že půdu hluboce zpracovávat chtějí, zkušenosti jsou výborné, ale v letních měsících, když je sucho, je potřeba k podrývání přistoupit šetrněji. Proto jsme vyvinuli nové pracovní radlice ZERO-MIX. Radlice ZERO-MIX je navržena tak, aby mohla být používána na neseném dlátovém pluhu TERRALAND TN. Celou operaci je potřeba dokončit zpětným utužením těžkým, ocelovým pěchem Cutpack, tak aby se udrželo co možná nejvíce vláhy v půdě. Radlice ZERO-MIX lze snadno zaměnit za míchací radlice ACTIVE-MIX a to i na strojích, které jsou v provozu. Zadní hrotové válce lze rovněž jednoduše zaměnit za těžký válec Cutpack. Stroj lze tedy v létě používat s radlicemi ZERO-MIX a pěchem Cutpack a na zimu s radlicemi ACTIVE-MIX a hrotovými válci,“ popisuje přínosy tohoto provedení Ing. Jan Bednář, obchodní ředitel společnosti BEDNAR.

Inovací modelové řady TN pro rok 2021 je možnost osazení dlátových pluhů mimo standardních radlic ACTIVE-MIX i provedením radlic ZERO-MIX o rozměru 60 mm. Tyto radlice jsou osazeny plochými křídly a špičkami. Jednoduchou výměnou radlic jsme schopni z univerzálního dlátového pluhu vytvořit profesionální podrývák vhodný pro odstranění zhutnělých vrstev půdy a provzdušnění půdního profilu bez aktivního míchání. Ve variantě s provedením radlic ZERO – MIX je stroj vhodné osadit těžkým ocelovým CUTPACK pěchem pro finální konsolidaci povrchu půdy.

HLAVNÍ VÝHODY STROJE TERRALAND S RADLICEMI ZERO -MIX

 • Nevynáší na povrch půdy neurodné části půdy, kameny a rostlinné zbytky

 • Provzdušnění půdního profilu bez aktivního míchání

 • Odstranění zhutnělých vrstev půdy

 • Minimální narušení povrchu půdy

 • Vytvoření správného půdního prostředí pro pohyb vody a živin

 • Výběr různých typů křídel pro aktuální podmínky

Negativní úhel radlic ZERO – MIX půdu nemísí, pouze provzdušňuje a napomáhá k narušení utužených vrstev půdy.

Negativní úhel radlic ZERO – MIX půdu nemísí, pouze provzdušňuje a napomáhá k narušení utužených vrstev půdy.

Těžký ocelový pěch Cutpack napomáhá k finální konsolidaci a uzavření půdního povrchu tak, aby docházelo k co nejmenším výparům půdní vláhy.

Těžký ocelový pěch Cutpack napomáhá k finální konsolidaci a uzavření půdního povrchu tak, aby docházelo k co nejmenším výparům půdní vláhy.

PODÍVEJTE SE NA SROVNÁNÍ PRÁCE DLÁTOVÉHO PLUHU TERRALAND TN OSAZENÉHO SLUPICEMI ACTIVE-MIX A SLUPICEMI ZERO-MIX

TERRALAND TN osazený radlicemi ACTIVE-MIX pro aktivní míchání půdy

TERRALAND TN osazený radlicemi ACTIVE-MIX pro aktivní míchání půdy

TERRALAND TN osazený radlicemi ZERO-MIX pro provzdušnění půdy bez míchání

TERRALAND TN osazený radlicemi ZERO-MIX pro provzdušnění půdy bez míchání

STRIP-MASTER EN

NOVÉ HYDRAULICKÉ JIŠTĚNÍ A MOŽNOST NASTAVENÍ MEZIŘÁDKOVÉ ROZTEČE

STRIP-MASTER EN

NOVÉ HYDRAULICKÉ JIŠTĚNÍ A MOŽNOST NASTAVENÍ MEZIŘÁDKOVÉ ROZTEČE

V posledních letech se v Evropě stále více prosazuje využívání systému pásového zpracování půdy. Technologie strip-till totiž příznivě působí na snižování půdní a větrné eroze a přispívá k větší biodiverzitě půdy. Primárně se tato technologie využívá pro zpracování půdy před setím široko řádkových plodin jako je kukuřice, řepka nebo sója. Společnost BEDNAR nabízí řešení pro tuto technologii v podobě stroje STRIP-MASTER EN.

„Pro sezonu 2021 přicházíme s novým řešením stroje STRIP-MASTER EN. Tento stroj byl zařazen do prodeje před dvěma lety a využíval pracovní jednotky amerického výrobce Yetter. Bylo to řešení s pouze mechanickým jištěním pracovní radlice a neumožňovalo změnu meziřádkové rozteče. Strip-tillové technologie postupně nacházejí široké uplatnění při zakládání porostů různých široko řádkových plodin, a to i v obtížných pracovních podmínkách, kde, mimo dalších výhod, pomáhají řešit erozní ohrožení. Proto bylo nutné pracovní vozík, a i rám stroje přepracovat. Nově je tedy jištění pracovního orgánu pomocí hydrauliky a rám stroje umožňuje změnu rozteče pro různé varianty organizace porostů. Nyní tedy do našeho sortimentu strojů pro pásové zpracování půdy přibude vedle úspěšných strojů TERRASTRIP ZN, které půdu zpracovávají až na hloubku 45 cm, moderní, přepracovaný zástupce pro hloubky zpracování okolo 25 cm. Stroje STRIP-MASTER EN lze vybavit sadou pro aplikaci průmyslového i tekutého hnojiva, včetně řezací hlavy. Jsou uzpůsobeny pro agregaci se všemi druhy zásobníků na hnojiva a kapalin a umožňují aplikaci hnojiv v půdním profilu do dvou hloubek,“ říká o inovacích u stroje STRIP-MASTER EN Ing. Jan Bednář, obchodní ředitel společnosti BEDNAR.

Zásadní inovací u stroje STRIP-MASTER EN pro rok 2021 je hydraulické jištění kypřicích nožů, které jsou umístěny na jednotlivých kultivačních jednotkách.

Dalším významným zlepšením stroje je možnost změny meziřádkové rozteče, a to v intervalu 45–75 cm. Užší meziřádkové rozteče nabízí vyšší průchodnost rostlinných materiálů díky předsazení jednotek.

PŘÍNOSY STROJE STRIP – MASTER EN

 • Rychlejší prohřátí zpracovaných pásů půdy

 • Provzdušnění a prokypření půdy

 • Snížení půdní a větrné eroze

 • Lepší vsakování vody do půdy

 • Menší energetické požadavky na výkon traktoru

 • Možnost aplikace minerálního nebo kapalného hnojiva v průběhu jednoho přejezdu

Zaujaly Vás naše novinky a inovace pro rok 2021 a máte zájem o více informací? Využijte kontaktní formulář níže, rádi vám zodpovíme vaše další dotazy.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ