TERRASTRIP ZN 8R/75

DLÁTOVÝ PLUH

Nesený sklopný dlátový pluh TERRASTRIP ZN 8R/75 o pracovním záběru 6 m je určený pro intenzivní zpracování půdy v pásech, ve kterých jsou pěstovány řádkové kultury o meziřádkové vzdálenosti 70 a 75 cm (kukuřice, slunečnice, …). Nový dlátový pluh tak doplňuje TERRASTIP ZN 8R/45 určený pro zpracování půdy v pásech pro pěstování řádkových kultur o meziřádkové vzdálenosti 45 a 50 cm (cukrová řepa, …).

Nesený dlátový pluh TERRASTRIP ZN má rám z vysokopevnostní oceli Alform a 2 řady dlát s křídly. Zde si zákazník může zvolit mezi dláty Zero-mix pro podrývání bez míchání půdy s rostlinnými zbytky nebo Active-mix pro míchání půdy s rostlinnými zbytky. Tyto dláta jsou jištěny hydraulicky. Nově si zákazník může zvolit zadní utužovací válce pro pásové zpracování půdy dle půdních podmínek na farmě.

Kypření dlátovým pluhem TERRASTRIP ZN 8R/75 je vhodné doplnit profilovým hnojením přímo do kořenové zóny rostlin. Toho lze docílít agregováním dlátového pluhu se zásobním vozem COMBI SYSTEM CS, FERTI-CART FC nebo čelním zásobníkem na hnojivo FERTI-BOX FB_F a FERTI-BOX FB_F DUAL.

TERRASTRIP ZN 8R/75 je určený pro efektivní, cílené zpracování půdy, které snižuje náklady při zvýšení výnosu jednotlivých řádkových plodin

TERRASTRIP ZN 8R/75 je určený pro efektivní, cílené zpracování půdy, které snižuje náklady při zvýšení výnosu jednotlivých řádkových plodin

TERRASTRIP_ZN_1

Dlátový pluh pro hloubkové pásové zpracování půdy agregovaný se zásobníkem na hnojivo FERTI-CASRT FC

Metoda TERRASTRIP prošla několika-sezónními agronomickými testy ve významných zemědělských podnicích a lze ji doporučit jako výnosově podpůrnou technologii. Zároveň dochází k efektu úspory nákladů a pozitivnímu vlivu na stav půdního prostředí a schopnost půdy vyrovnat se s následky postupující klimatické změny. Uplatní se jak při technologii pěstování kukuřice a cukrové řepy, tak je možné její využití pro řepku ozimou, kde BEDNAR rozvíjí technologii výsevu do dvouřádků o rozteči 25 cm nad nakypřené a prohnojené pásy zpracované strojem TERRASTRIP 8R/75.

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás