SWIFTERDISC XE PROFI

Široko-záběrový diskový podmítač

Diskový podmítač SWIFTERDISC XE_PROFI byl poprvé představen v roce 2019 na mezinárodní výstavě SIMA. Představený koncept tohoto široko-záběrového stroje, nyní po náročných testech přichází do běžného prodeje.

Velkou předností tohoto stroje je jednoduché a pohodlné elektrohydraulické ovládání všech funkcí přímo z kabiny traktoru (tzv. EH-Set), které ocení především operátor. Připojení k traktoru je realizováno pouze pomocí tří hadic k Load Sensing hydraulickému výstupu traktoru. Samotné řízení stroje je kompatibilní se standardem ISOBUS.

Již žádné dlouhé přemýšlení nad postupem rozkládání či skládání stroje u široko-záběrových strojů BEDNAR! Tyto procesy jsou již plně automatizovány! Obsluha stroj složí nebo rozloží stiskem jediného tlačítka na terminálu ISOBUS v traktoru. Veškeré parametry stroje lze snadno nastavit pomocí terminálu, a to i během práce stroje. Systém ovládání výrazným způsobem usnadňuje správné nastavení stroje.

Elektrohydraulické ovládání stroje EH-Set pomocí standardu ISOBUS

Elektrohydraulické ovládání stroje EH-Set pomocí standardu ISOBUS

SWIFTERDISC XE 12 400 PROFI je ideální pro práci v systémech CTF (Controlled Traffic Farming)

SWIFTERDISC XE 12 400 PROFI je ideální pro práci v systémech CTF (Controlled Traffic Farming)

Široko-záběrový diskový podmítač SWIFTERDISC XE_PROFI také podporuje ISOBUS Task-Controller. Ten umožňuje automaticky nastavovat pracovní hloubku podle připravené mapy. Současně je možné v terminálu ukládat reálnou pracovní hloubku stroje v každém místě zpracovaného pole. Díky implementaci funkce ISOBUS Section-Control se stroj může automaticky zvedat a spouštět na souvrati. Terminál stroje také umožňuje zobrazovat statistiky odpracovaných hodin, zpracované plochy a výkonnosti stroje.

Přímé vedení stroje v ose traktoru je zajištěno umístěním transportní nápravy před pracovními disky a uspořádáním pracovních disků do tvaru X. SWIFTERDISC XE_PROFI je možné vybavit disky o průměru 520 nebo 560 mm a šířce 6 mm. Jištění disků je vyřešeno bezúdržbovým systémem pryžových segmentů. Stroj je možné vybavit předním řezacím válcem nebo hydraulicky ovládanou smykovou lištou v celé šířce pracovního záběru. Tato konstrukční řešení mnohonásobně zvyšují kvalitu práce stroje.

Koncepce stroje SWITERDISC XE_PROFI umožňuje otáčení stroje na souvrati po transportní nápravě, dvojitých otočných kolech a zadních double válcích. Tento systém snižuje napětí v rámech a spojích, čímž se zvyšuje životnost stroje. Konstrukce stroje umožňuje snadný, bezpečný a rychlý transport po pozemních komunikacích v rámci pravidel EU.

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás