ACTROS RO

Kombinovaný kypřič

Nový kombinovaný kypřič ACTROS RO společnosti BEDNAR vyplňuje dosavadní mezeru v portfoliu strojů značky BEDNAR. Je určený pro nařezání a zpracování velkého množství posklizňových zbytků a současně jejich kvalitní promíchání s nakypřenou půdou během jediného přejezdu nebo pouze pro narušení utužených vrstev.

Výhodou stroje jsou dvě řady disků o průměru 660 x 6 mm pro ideální nařezání velkého množství posklizňových zbytků a dvě řady radlic s vertikálním non-stop jištěním. Ty intenzivně kypří půdní profil až do hloubky 35 cm. Díky integrované nápravě je snížen poloměr otáčení a zároveň může stroj pracovat bez zadních utužovacích pěchů.

Zákazník si může zvolit typ radlic. Stroj může být vybaven slupicemi Active-Mix, které zajistí míchání posklizňových zbytků s nakypřenou půdou. Dále může být vybaven slupicemi Zero-Mix. Ty pouze naruší utužený půdní profil bez efektu mísení s posklizňovými zbytky. Kromě typu radlic si zákazník může zvolit dle půdních podmínek typ zadních utužovacích pěchů.

ACTROS RO má volitelné zadní pěchy dle typu půdních podmínek

ACTROS RO má volitelné zadní pěchy dle typu půdních podmínek

Kombinovaný kypřič s dvěma řadami disků 660 x 6 mm a 2 řadami radlic s mohutným pružinovým jištěním

Kombinovaný kypřič s dvěma řadami disků 660 x 6 mm a 2 řadami radlic s mohutným pružinovým jištěním

Tato novinka společnosti BEDNAR bude uvolněna do prodeje v pracovních záběrech 3 a 4 m již pro letní sezonu 2020.

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás