MULCHER MN mulčování

MULCHER-MO_mobile_1
 • Vynikající manévrovatelnost v komplikovaném terénu.

 • Žárově zinkované tělo stroje

 • Řešení pro menší farmy a lesní hospodářství.

 • Pancéřová ochrana proti poškození.

 • Univerzální využití jak na trvalých travních porostech, tak na orné půdě.

 • Ochrana proti poškození pomocí třecí spojky.

MULCHER MN je nesený jednorotorový mulčovač, kterým zmulčujete jak trvalé travní porosty, tak rostlinné zbytky na orné půdě, nebo náletové dřeviny.

Model MN je vyráběn v žárově zinkovaném provedení a je vhodný pro menší farmy, obce popř. k mulčování porostů v lesích.

Stroj se agreguje s traktorem přes 3bodový závěs kategorie II.

Dokonalý pomocník i v nejnáročnějších podmínkách při použití i traktorů nižších výkonových tříd.

TYP STROJEjednorotorový nesený mulčovač
PRACOVNÍ ORGÁNY2 páry nožů umístěné ve 2 rovinách (1. pár rovné nože, 2. pár vyhnuté)
JIŠTĚNÍtřecí spojka, kryt rotoru
VYUŽITÍmulčování trvalých travních porostů, nedopasků, rostlinných zbytků na orné půdě (slunečnice, kukuřice apod.), náletových dřevin
PRACOVNÍ OPERACEsekání rostlinných zbytků na menší části, distribuce zbytků v celém záběru stroje
Důkladné sekání všech druhů rostlinných zbytků dvěma páry vyhnutých nožů v kombinaci s protiostřím.

Důkladné sekání všech druhů rostlinných zbytků dvěma páry vyhnutých nožů v kombinaci s protiostřím.

Vysoká odolnost ve všech podmínkách díky žárovému zinkování stroje. Jako ochrana proti poškození slouží kryt rotoru a třecí spojka.

Vysoká odolnost ve všech podmínkách díky žárovému zinkování stroje. Jako ochrana proti poškození slouží kryt rotoru a třecí spojka.

Dokonalý pomocník i v nejnáročnějších podmínkách při použití i traktorů nižších výkonových tříd.

Dokonalý pomocník i v nejnáročnějších podmínkách při použití i traktorů nižších výkonových tříd.

AGRONOMICKÉ VÝHODY STROJE

 • Kvalitní mulčování trvalých travních porostů i rostlinných zbytků na orné půdě.

 • Vysoký drtící efekt stroje = snadný a rychlý rozklad nadrceného materiálu.

 • Rovnoměrné rozprostření zmulčovaného materiálu.

 • Snadné zapravení zmulčovaných rostlinných zbytků = kvalitnější práce strojů na zpracování půdy.

 • Efektivní boj se zavíječem kukuřičným díky likvidaci podmínek pro přezimování = snížení nákladů na chemickou likvidaci a zvýšení výnosů eliminací ztrát.

 • Využití stroje v systémech konvenčního hospodářství (po orbě) i v systémech minimalizačních.

 • Zvětšení a udržování produkčních ploch díky snadnému mulčování keřů, mladých dřevin rostoucích na krajích polí a pastvin.

 • Dodržení požadovaných agrotechnických lhůt = konstrukce stroje umožňuje kvalitní práci i při vysokých rychlostech.

PROČ MULČOVAT

Managment rostlinných zbytků
Pro dosažení kvalitní podmítky, která umožní rychlé tlení posklizňových zbytků, růst výdrolů z předchozí sklizně a kvalitní přípravu seťového lůžka pro následné plodiny, je důležité rostlinné zbytky kvalitně namulčovat. Rychlý rozklad rostlinných zbytků je základem pro kvalitní založení budoucího porostu. Rostlinné zbytky nasekané na délku 3–5 cm se rozkládají rychleji a všechny následné pracovní operace jsou snazší a kvalitnější, což znamená nižší náklady a vyšší výnosy.

Období mezi sklizní a přípravou pozemků pro ozimé plodiny se díky stále více nevyzpytatelnému počasí zkracuje a proto je vysoká denní výkonnost stále důležitější. Touto předností vynikají všechny varianty provedení stroje Mulcher.

BEZPEČNOST A OCHRANA

Vysoký stupeň ochrany, vysoký uživatelský komfort
Důležitou součástí všech mulčovačů BEDNAR je i velké množství konstrukčních prvků, které umožňují bezpečnou práci stroje a vysoký uživatelský komfort. Mulčovače MN, MZ i MM jsou charakteristické jednoduchou konstrukcí, která vytváří ideální předpoklady pro dlouhou životnost stroje. Ta je navíc zvýšena žárově zinkovaným povrchem, který je tou nejlepší ochranou proti klimatickým vlivům a kyselým rostlinným šťávám. Bezpečnostními prvky je vybaven nejen každý z rotorů, ale i spojovací hřídel mezi mulčovačem a traktorem.

Výjimku tvoří jednorotorový mulčovač, který je chráněn třecí spojkou jak proti přetížení, tak proti přenosu setrvačných sil při doběhu rotoru. Každý z rotorů je navíc ve spodní části chráněn krytem, díky němuž můžete se strojem pracovat i ve skutečně nízké pracovní výšce.

JEDNOROTOROVÝ MULČOVAČ NESENÝ

Vysoký výkon na menších výměrách
BEDNAR Mulcher MN jsou nesené jednorotorové mulčovače pro traktory nižších výkonnostních tříd (od 60 koní) vyráběné v pracovním záběru 2,25 m. Díky malým rozměrům (šířka 2,45 m a délka 3,05 m), váze stroje (790 kg) a uchycení do tříbodového závěsu (kat. II.) vynikají mulčovače MN snadnou manévrovatelností, což umožňuje práci i ve velmi komplikovaných terénech.

Model MN má stejně jako MZ a MM žárově zinkovaný povrch, díky čemuž se mnohonásobně prodlužuje životnost. Stroj lze dovybavit pancéřováním pro bezpečnou práci i v těžkých podmínkách. Snadná manévrovatelnost ve spojení s vysokým výkonem předurčují stroj k využití všude tam, kde je komplikovaná dostupnost a požadavek na vysoký denní výkon a to i v těch nejtěžších podmínkách.

MULCHER MNMN 2500
PRACOVNÍ ŠÍŘKAm2.25
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKAm2.45
POČET ROTORŮks1
VSTUPNÍ OTÁČKY1/min540
DOPORUČENÝ VÝKON*HP60 – 80
CELKOVÁ HMOTNOST**kg680
POČET NOŽŮ NA ROTORks4

* závisí na půdních podmínkách
** závisí na výbavě stroje

MULCHER-MN_CZ

PRACOVNÍ ORGÁNY

NOŽE NA KUKUŘICI

NOŽE NA KUKUŘICI

4 ks na rotor

ZÁVĚS

TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS

Tříbodový závěs kat. II.

VOLITELNÉ

PODPĚRNÁ KOLA

PŘEDNÍ PROTIOSTŘÍ

PŘEDNÍ PROTIOSTŘÍ

ZVÝŠENÁ OCHRANA PANCÉŘOVÁNÍM

Do kamenitých terénů

PROTIŘÁDKOVACÍ CLONA

PROTIŘÁDKOVACÍ CLONA

GALERIE / MÉDIA

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika