BEDNAR lauko diena tampa vienu iš didžiausių agronominių renginių Centrinėje Europoje

Lauko diena Sloveč ūkyje jau tapo labai populiari, šiame renginyje susitinka ūkininkai ir kiti žmonės, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su agronomija.  Sloveč lauko diena – tai ir dalinimasis patirtimi, diskusijos, žinoma ir pasilinksminimas, tai šou, kurios programa ir daro ją unikalia.  Ketvirtasis metinis renginys, sulaukęs daugiau kaip 1,500 svečių sėkmingai pratęsė gražią tradiciją.

Geras šou

Profesionalūs pastebėjimai apie mašinas ir pasėlius, dirvos horizonto analizė, technika išdėstyta technologinėmis linijomis, nuorodos į detales ir jų aprašymai, konsultacijos bei prezentacijos didžiuliame ekrane.  Sloveč lauko diena  išgarsėjo ne tik Čekijoje, bet ir aplinkinėse šalyse. “Tai tiesiog paradoksas – tiek įvairiausių žemės ūkio lauko renginių, seminarų ir panašių dalykų organizuojama birželį. Smagu, kad mums pavyko suorganizuoti savo renginį taip, kad žmonės jo laukia ir, žinoma, į jį atvažiuoja. Tai tuo pačiu ir komplimentas, ir įpareigojimas kitiems metams.  Ačiū Jums!” sakė Ladislavas Bednářas, komentuodamas svečių skaičių.

Ladislavas Bendářas, BEDNAR FMT savininkas, Jiří Sobota, ZS Sloveč a.s. valdybos pirmininkas, Jiří Sopoušekas, STROM Praha a.s. valdybos vicepirmininkas ir Petras Heřmánekas Čekijos Gyvosios gamtos mokslų universiteto vicerektorius (kairėje) pasveikino susirinkusius ir tarė įžanginius žodžius.

BEDNAR Lauko diena – populiarus renginys, kur susitinka ūkininkaujanti bendruomenė.


Dirvotyra – sėkmės pamatas

Pirmą kartą tiek daug laiko lauko dienoje buvo skirta dirvotyrai, dirvožemio sandarai ir žemės dirbimo metodams. “Mes norėjome ne vien tik parodyti savo techniką darbe.  Mūsų tikslas buvo, naudojantis pavyzdžiais ir demonstruojant tam tikras dirvos ypatybes, paaiškinti, kodėl mes konstruojame žemės dirbimo mašinas būtent taip, o ne kokiu nors kitokiu būdu. Praėjusiais metais dėstėme mašinas technologinėmis linijomis, kad pademonstruoti, savo požiūrį, kur eina žemės dirbimo technologinis progresas.  Šiais metais daugiau dėmesio skiriame smulkmenoms, detalėms, nes jos ir yra svarbiausios ūkininkaujant. Todėl atidengėme lauke dirvos horizontus, o daktaras Milanas Sáňka vedė diskusiją apie agrotechnikos plonybes“ aiškino programą Davidas Ryčlas. Daktaras Milanas Sáňka iš Brno Mendelio Universiteto perskaitė ir paskaitą dirvotyros tema, demonstruodamas dirvožemio pavyzdžius iš ZS Sloveč komentavo gilaus dirvos dirbimo privalumus ir rizikas.

Daktaras Milanas Sáňka, dirvotyros ekspertas, pristato dirvožemio pavyzdžius. Dalyviai galėjo susipažinti, kokios dirvos sąlygos vyrauja ZS Sloveč laukuose.

Dirvos sąlygos yra svarbiausias faktorius, lemiantis konstrukcinius sprendimus kompanijos mašinose. Todėl mes dirbame kartu su geriausiais dirvožemio specialistais, kurie gali patvirtinti BEDNAR technikos agronominius privalumus.


Naujų mašinų ir tendencijų pristatymas – svarbi programos dalis

Lauko dienos pradžioje dvidešimt keturios mašinos stovėjo surikiuotos į technologines linijas. “Mes siūlom ūkininkams ne vien tik mašinas, mes siūlom integruotas technologijas, sukurtas, remiantis šiuolaikine agronomija, kuri gerokai kito pastaruoju metu, atėjus hibridinėms veislėms, o taip pat veikiant kitiems faktoriams, kaip žemės ūkio produktų kainoms, ūkininkavimui tinkamos žemės trūkumui ir kitiems”, aiškina Davidas Ryčlas (Pardavimo vadovas). Iš ryto BEDNAR pristatė naujas mašinas ir agronomines priežastis, kurios vertė jas konstruoti.

Row-Master RN tarpueilių purentuvas aprūpintas automatiniu vairavimu eilučių atžvilgiu.  Darbinės sekcijos montuojamos 45, 50, 70, 75 ir 85 cm atstumais. Dėl didelės 80 cm prošvaisos naudotinas aukštuose pasėliuose – kukurūzų ar saulėgrąžų.

Galaxy GE 9000 volas su hidrauliniu lygintuvu – Crush Bar.


STRIEGEL-PRO PE 12000 – šiaudų akėčios tolygiai paskleisti augalų liekanas, daiginti pabiras, be to ir itin sekliam žemės dirbimui ankstyviausią pavasarį.

SWIFTERDISC XE – populiarus diskinis skutiklis sukonstruotas dirbti dideliu greičiu ir puikiai įmaišyti augalų liekanas į dirvožemį A diskų pagalba.


TERRALAND TN: Profesionaliam giliam žemės dirbimui ir giliam tręšimui.  Tai būdas siekti didesnio derliaus, užtikrinant pakankamą maistingų medžiagų kiekį gilesniuose dirvos sluoksniuose. Papildomi rezultatai – daugiau oro dirvoje, optimali vandens apytaka.

ATLAS HO – diskinis skutiklis ypač dideliems augalų liekanų kiekiams įterpti.


Omega OO sėjamosios.

Demonstruojamas automatiškai vairuojamas ROW-MASTER RN 6000 tarpueilių purentuvas. Patogiau, našiau…


Naujienos

Paieška

Mano BEDNAR mašina

Atsisiųsti

Apie mus

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika