SWIFTERDISC XN Diskharver

SWIFTERDISC_XN
 • Hurtig, effektiv og prisbillig stubbehandling i op til 12 cm dybde.

 • Udformning af 520×5 mm disk, gør at slid ikke påvirker ydeevnen.

 • Kan udstyres med Alfa frøsåudstyr til efterafgrøder.

 • Høj arbejdshastighed, op til 15 km/t, pga. af det optimerede design.

 • Vedligeholdes frie lejer på diskene.

 • Individuel stensikring af diske med gummi segmenter.

 • A-disc (aggressiv) giver muligheden for bedre gennemskæring og opblanding.

SWIFTERDISC XN er en kort liftmonteret diskharve, med individuelle ophængte og affjedrede diske på gummi segmenter. Høj arbejdshastighed, lave omkostninger pr. hektar og perfekt stubharvning.

SwifterDisc XN kan også bruges som såbedsharve og dermed reducere behovet for antal harver på bedriften.

Hver arm er monteret med to diske, (Twin-Disc system). Trepunktsophængt i kat. II og III.

MASKINE TYPEliftophæng kort diskharve
HARVENS KOMPONENTER2 rækker diske 520×5 mm, med fast geometri, traditionel disk eller A-disc, pakkervalse (rør, steel ring, spring, roadpacker, V-ring, U-ring, dobbelt – se mere på s. 62)
STENSIKRINGhver arm er ophængt i vedligeholdelsesfrie gummi segment
ANVENDELSEstubbearbejdning efter alle afgrøder, såbedsharvning
FUNKTIONløsner de øverste jordlag, findeler og opblander planterester, pakker jorden
Intenso mezclado superficial del suelo seguido por la compactación / trituración mediante los rodillos.

Effektiv etablering af falsk såbed med pakning af overfladen.

Brug harven til både såbed og falsk såbed.

Brug harven til både såbed og falsk såbed.

Distribución uniforme del reastrojo con gran productividad diaria.

Stubbearbejdning med høj kapacitet.

MASKINENS AGROLOGISKE FORDELE

 • Ved at bearbejde stubmarken umiddelbart efter høst udnyttes jordens
  restfugtighed til det sidste.

 • En hurtig harvning danner en vigtig forudsætning for, at man kan styre spiringen af spild korn og ukrudt efter høst.

 • En overfladisk jordbearbejdning resulterer i, at der dannes mere humus i det øverste jordlag. Vandet kan lettere trænge ned i jorden (ingen hård skorpe).

 • Rigtig god nedsmuldringseffekt, der skyldes harvens høje arbejdshastighed og dermed pakkervalsernes store omdrejningshastighed. Marken er helt plan uden jordklumper

 • Forsegling og pakning af den bearbejdede overflade sørger for, at ukrudt og spild korn spirer jævnt.

 • Undgår falskehals ved stubharning, fordi maskinen kan bearbejde store
  arealer.

 • Universelt redskab velegnet til harvning, jordbearbejdning inden såning og udsåning af mellemafgrøder ved brug af Alfa Drill.

SWIFTERDISC XN
SWIFTERDISC XN + ALFA

Universelt redskab velegnet til harvning, jordbearbejdning inden såning og udsåning af mellemafgrøder ved brug af Alfa Drill.

FORDELE, DER BETYDER BESPARELSER

 • Jordbearbejdning i høj kvalitet ved blot en overkørsel – en enkelt overkørsel i stedet for mange, en god findeling, sammenblanding og nedmuldning af plantematerialet takket være de profilerede aggressive A-tallerkener.

 • Høje arbejdshastigheder = lavere omkostninger, fordi bearbejdningstiden forkortes. De høje hastigheder er mulige ikke mindst på grund af harvens fremragende stabilitet.

 • Stor arealydelse – SwifterDisc er en let tallerkenharve, der også kan kobles sammen med traktorer i lavere ydelsesklasser. Det er harvens
  store arbejdsbredde og arbejdshastighed, der giver den usædvanlige effektivitet.

 • Lave vedligeholdelsesomkostninger – lange intervaller mellem udskiftning af sliddelene.

SWIFTERDISC KAN ANVENDES TIL

 • Overfladisk og hurtig jordbearbejdning af stubmarken, der får de spildfrø og ukrudt til at spire og bryder jordens kapillaritet

 • Indkapsling af fugt i jorden, fordi overfladen genpakkes med en pakkervalse straks efter høst.

 • Jordbearbejdning inden såning inkl. fjernelse af grove plovfurer.

 • Nedmuldning af plantemateriale såsom mellemafgrøder (sennep osv.).

 • Udsåning af mellemafgrøder og frøgræs ved anvendelse af Alfa Drill.

UKÁZKA-PRÁCE-PO-OBILOVINĚ

EKSEMPEL PÅ JORDBEARBEJDNING EFTER KORN

maskine: SWIFTERDISC XE 10000
arbejdsdybde: 7 CM
antal overkørsler: 1
arbejdshastighed: 18 KM/H
brændstofforbrug: 6,5 L/HA

EKSEMPEL PÅ JORDBEARBEJDNING VED GROVE PLOVFURER

maskine: SWIFTERDISC XO 6000 F
arbejdsdybde: 12 CM
antal overkørsler: 1
arbejdshastighed: 10 KM/H
brændstofforbrug: 9 L/HA
UKÁZKA PRÁCE V HRUBÉ BRÁZDĚ

PAKKERVALSER OPTIMERET DISK

A-DISKY NOVÁ DIMENZE KVALITY PRÁCE

A-TALLERKENER: NY DIMENSION INDEN FOR BEARBEJDNINGSKVALITET

De specielt udformede tallerkener på 520 mm i diameter og 5 mm tykkelse har en betydelig større skære- og blandeevne end de klassiske
savtakkede tallerkener. A-tallerkenerne har mange skarpe savtakker langs med kanten, der giver en bedre nedmuldning af en stor mængde
planterester. De skarpe blade findeler planteresterne meget effektivt. Den profilerede form sørger desuden for, at tallerkenerne får fat i mere jord, end det er tilfældet ved de almindelige savtakkede tallerkener. Ethvert fremspring på tallerkenen samler en mængde jord op og løfter det op mod plantedækket, hvor jorden blandes sammen med planteresterne. Resultatet er helt fantastisk.

TWIN-DISC-SYSTEMET = BEDRE GENNEMGANG

Der sidder 2 tallerkener på hver tandstilk. Derfor er afstanden mellem de enkelte tandstilke større (50 cm). Det betyder mere plads til plantematerialets passage gennem harven. Harven kører uhæmmet frem, selv hvis mejetærskeren har efterladt store halmklumper på marken. SwifterDisc findeler og spreder plantematerialet, blander det med jord og dækker det til.

TWIN–DISC LEPŠÍ PRŮCHODNOST

HVORFOR SKAL HARVNINGEN UDFØRES KORT EFTER HØST

Forudsætninger for en god vækst af afgrøderne skabes allerede ved høst af forfrugten. Ved at bearbejde stubmarken umiddelbart efter høst udnyttes jordens fugtighed, som stråene har beskyttet mod solen. En hurtig harvning sørger for, at spildfrø og ukrudt spirer jævnt.

Det er specielt vigtigt i de tilfælde, hvor udsåningen skal finde sted kort tid efter høst eller ved vanskelige udsåningsmetoder. Derimod er det ikke vigtigt, om der er tale om en konventionel eller minimalistisk dyrkning.

SWIFTERDISC XN

Stabil, jævn bearbejdning

Under harvningen er det vigtigt at opnå en plan overflade både vinkelret på køreretningen og i køreretningen. En plan overflade uden bølger er kun mulig, hvis harven arbejder roligt og stabilt.

Enhver uønsket bevægelse, f.eks. gyngen, medfører ujævnheder på marken. Brug derfor de stabile BEDNAR SwifterDisc harver med den rette placering af tyngdepunktet til dine harvningsopgaver.

OK
NOK
SWIFTERDISC XNXN 3000 XN 3500 XN 4000 XN 4000 R XN 5000
ARBEJDSBREDDEm33.5 445
TRANSPORTBREDDEm33.5 343
TRANSPORTLÆNGDEm33333.3
ARBEJDSDYBDE*cm2 – 12 2 – 12 2 – 12 2 – 12 2 – 12
ANTAL TALLERKENERstk22/24** 28 3230 40
EFFEKTBEHOV*HK85 – 115 110 – 130 130 – 150 130 – 150 150 – 180
TOTAL VÆGT**kg1650 – 2050 1800 – 2200 2390 – 3240 2035 – 2430 3000 – 3900

*afhænger af jordtype og terræn **afhængig af maskinens udstyr

Technical data_XN_DK

HARVENS KOMPONENTER

ZUBATÉ DISKY

STANDARD DISK

• 620 × 6 mm

A-Disky (Agressive)

A-DISK (AGGRESSIV)

• 520 × 5 mm
• 8 stk / 1 m

PAKKERE

Prutový pěch

RØR PAKKER

• vægt: 110 kg / m
• diameter: 635 mm

Dvouválce

DOBBELT PAKKER

• vægt: 238 kg/m
• diameter: 370/470 mm

V-ring pěch

V-RING PAKKER

• vægt: 176 kg / m (incl. afskrabere)
• diameter: 630 mm

Pneumatikový pěch

STEELRING PAKKER

• vægt: 177 kg / m (incl. afskrabere)
• diameter: 525 mm

U-RING PAKKER

U-RING

• vægt: 155 kg / m (incl. afskrabere)
• diameter: 500 mm

TRÆK

3-PUNKTS LIFTOPHÆNG

3-PUNKTS LIFTOPHÆNG

TILVALG

HØJDEJUSTERBARE SIDEDISK OG SIDESKÆRM

SEKTIONS SIDESKÆRME

PŘÍDAVNÉ ZÁVAŽÍ

TILLÆGSVÆGT

• 200 kg
• 400 kg

Sada přihnojování

GØDNINGSSÆT

HYDRAULISK DYBDEJUSTERING

HYDRAULISK DYBDEJUSTERING

Galleri / Medier

Kontakt formular

Har du brug for hjælp, er du intresseret i en demonstration af en maskine, kontakt os !