OMEGA OO_FERTI – Såmaskiner

OMEGA-OO-F_mobile_1
  • Gødning kan placeres mellem sårækkerne.

  • ————-

  • ISOBUS – let kontrol af maskinen med mulighed for flowkontrol.

  • Let adgang til kalibrering og tømning af tank.

  • Ensartet sådybde med et skærtryk på op til 130 kg.

  • PSP – Præcis Såsæds Placering i valgt dybde i fuld arbejdsbredde.

  • Rækkeafstand på 12,5 eller 16,5 cm kan vælges i forhold til jord og afgrøde. Skånsom løsning og såbedsforberedelse med 2 rækker diske (Twin-Disc).

OMEGA OO_FERTI er en såmaskine med gødningsplacering, der med sit letvægtsdesign passer ind i såvel pløjede som reducerede systemer.

Selv med den lave egenvægt, kan der under alle forhold sikres fuld og ensartet sådybde med PSP (Præcis Såsæds Placering) systemet og hydraulisk vægtoverføring til såskærerne.

Ligeledes er maskinen konstrueret således at der er ensartet sådybde både på langs og på tværs af såretningen. To delt såtank med overtryk sikre desuden en fuldstændig ens udmadning under hele udsåningen af tankindholdet.

OMEGA OO_FERTI

MASKINE TYPEbugseret såmaskine med disksektion til såbedsforberedelse, og skiveskær til udsåning, gødningsplacering mellem rækkerne
HARVENS KOMPONENTER2 rækker 520×5 mm diske (Twin-Disc), enkelte gødningssåkær, hjulpakker 425/55 R17, dobbelte såskær på parallelogram (PSP system)
STENSIKRINGindividuel stensikring på disk og såskær
ANVENDELSEsåning af korn og frø, med eller uden gødningsplacering i pløjede og reducerede systemer, eller direkte i stub
FUNKTIONopharver overfladen, og etablere et perfekt såbed, jævner og pakker jorden med hjulpakker, udsåning i valgt mængde gødning og/eller såsæd fra overtrykstanken og dybde med PSP
Opdelt såtank til såsæd og gødning. Kan let ændre mellem 60:40.

Opdelt såtank til såsæd og gødning. Kan let ændre mellem 60:40.

Det er let at udtage en vejeprøve ved kalibrering, og tømme tanken, men udtag beg på maskinen.

Det er let at udtage en vejeprøve ved kalibrering, og tømme tanken, men udtag beg på maskinen.

Placering af gødning med rulleskær.

Placering af gødning med rulleskær.

OMEGA OO_FERTIOO 4000 FERTIOO 6000 FERTI
ARBEJDSBREDDEm46
BEHOLDERVOLUMENl 40005000
TRANSPORTBREDDEm33
TRANSPORTLÆNGDEm9,29,2
ANTAL TALLERKENERstk3248
AFSTAND MELLEM DISKEcm2525
RÆKKEAFSTANDcm12.5 / 16.512.5 / 16.5
EFFEKTBEHOV*HK130 – 180160 – 250
TOTAL VÆGT**kg6700 – 75008800 – 9600
DISC DIAMETERcm5252

* Afhængig af jordtype
** Afhængig af valgt udstyr

OMEGA OO_FERTI

HARVENS KOMPONENTER

ZUBATÉ DISKY

STANDARD DISK

• 520 × 5 mm
• 8 stk / 1 m

A-DISK (AGGRESSIV)

• 520 × 5 mm

TRÆK

Trækøje

TRÆKØJE

35 mm • 40 mm • 51 mm

Kugle træk

KUGLE TRÆK

K80

TAŽNÉ PRAVÍTKO

BÆREARM

—–

TILVALG

FRONTPAKKER

FRONTPACK

CRUSHBAR

CRUSHBAR

PLEJESPORSMARKØRER

PLEJESPORSMARKØRER

SIDE MARKØRER

SIDE MARKØRER

HYDRAULISK JUSTERING AF DISKSEKTION

HYDRAULISK JUSTERING AF DISKSEKTION

SÅSÆDS FLOW SENSORER

SÅSÆDS FLOW SENSORER

HYDRAULISK JUSTERING AF SÅSKÆRS TRYK

HYDRAULISK JUSTERING AF SÅSKÆRS TRYK

GØDNINGS SKIVESKÆR - RÆKKEPLACERET GØDNING

GØDNINGS SKIVESKÆR – RÆKKEPLACERET GØDNING

CCI 200 TERMINAL

TERMINAL CCI 200

BASIC TERMINAL

OMEGA OO_FL
BEDNAR presents the novelties in its machine portfolio. In 2019, a total of 7 machines will be introduced to the market, from soil cultivators to seed drills and fertilisation machines.
Foråret er godt i gang, og vi har netop sat en BEDNAR SE8000 i gang på Lolland, hvor den harver op til små 300 ha roer ved Ålholm Gods. Det er vores nye forhandler, Søllested Maskinforretning, der har været…
Midt i april var jeg ude ved Torben Jensen i Bording, for at teste en Bednar Terraland TN 3000.Vi ville gerne se om planterne kvitterede for en dybere jordløsning, end den normale stubharve. Vi gik ned i 45…

FOTOGRAFI / MEDIA

CONTACT FORM

Do you need help with your selection, are you interested in a machine demonstration? Contact us!

3 + 4 = ?

Nyheder

Leder efter

Min BEDNAR maskine

Download

Om os

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika