tilbage til nyheder

18.
april
2013

STROM-BEDNAR præsenterer sine 2013 nyheder

På forhandlerdagene, der fandt sted den 1.-2.10.2012 i Prag, præsenterede vi officielt vores nyheder for 2013. Vores første nyhed er FENIX FO – en universel stubharve med en integreret køreaksel. Nummer to er den korte tallerkenharve SWIFTERDISC XO_F ligeledes med en integreret køreaksel. Videre præsenteredes …

På forhandlerdagene, der fandt sted den 1.-2.10.2012 i Prag, præsenterede vi officielt vores nyheder for 2013. Vores første nyhed er FENIX FO – en universel stubharve med en integreret køreaksel. Nummer to er den korte tallerkenharve SWIFTERDISC XO_F ligeledes med en integreret køreaksel. Videre præsenteredes de bugserede pakkervalser CUTTERPACK CT og PRESSPACK PT til den afsluttende jordbehandling. Og til sidst den nye såenhed ALFA til udsåning af mellemafgrøder og frøgræs, der kan monteres på vores tallerken- og stubharver.

 

 

 

 

Fenix – kompakt og universel

 

 

 

 

FENIX FO er en 4-rækket universel stubharve med en smart skæropstilling, der både kan anvendes til en overfladisk harvning og til en dyb jordløsning (i ned til 35 cm dybde) alt efter de anvendte skær. “I de seneste år har vi været vidner til nogle uforudsete vejrskift i løbet af harvnings- og kultiveringssæsonen. Intensive regnskyl og tordenvejr samt vedvarende regn har i mange tilfælde sat en stopper for jordbehandlingen. Derfor har vi udviklet en maskine med køreakslen placeret mellem skærsektionerne, så den også kan anvendes i våd jord uden bagpakkervalser. Derudover har en kompakt maskine været efterspurgt, og derfor har vi lavet en kort maskine på under 8 m. Maskinens længde i kombination med køreakslens placering gør desuden, at dens venderadius på forageren er meget lille. Sådan er Fenix opstået“, siger Jan Bednar.

   
 Med køreakslen placeret midtpå er det muligt at bearbejde våd jord ved ikke at anvende bagpakkervalser.  Maskinen FENIX er kun 7,9 m lang. I kombination med køreakslens placering opnås en meget lille venderadius.

 

SwifterDisc – et lyn henover marken

SWIFTERDISC XO_F er en kompakt kort tallerkenharve beregnet til høje arbejdshastigheder op til  20 km/t. Den kan både anvendes til en hurtig aggressiv harvning og til en grundig jordbearbejdning inden såning efter en forudgående pløjning eller jordløsning. „Da vi gik i gang med at konstruere denne maskine, havde vi to mål. Det første var at bygge en maskine med en stor arbejdshastighed og en maksimal stabilitet, så den ikke gyngede ved store hastigheder og operatøren kunne yde sit maksimum. Det andet mål var at forhøje kvaliteten ved nedmuldning af planteresterne. Det er lykkedes ved, at vi har udviklet A-tallerkenerne“, forklarer Jan Bednar. SwifterDisc XO_F har køreakslen placeret foran bagpakkervalserne, hvilket øger maskinens samlede stabilitet betydeligt.
A-tallerkenerne er forsynede med en række skæreblade langs med kanten, og de findeler derfor selv store mængder af planterester effektivt samtidigt med, at de med deres særlige form graver mere jord op og således sørger for en bedre nedmuldning af planteresterne.

   
 Køreaksel foran bagpakkervalserne. A-tallerkener til en bedre findeling af planteresterne.

 

Pakkervalserne Cuttepack og Presspack lægger den sidste hånd på marken

Disse pakkervalser kan anvendes selvstændigt eller i kombination med vores udvalgte maskiner. Deres primære formål er at supplere mejselploven TERRELAND TO og maksimere jordbehandingens kvalitet ved en enkelt overkørsel. CUTTERPACK CT består af 2 rækker selvrensende cutter-tallerkener og er beregnet til at knuse jordklumperne og planere overfladen efter en forudgående jordbehandling. PRESSPACK PT består af 2 rækker stålringe og er velegnet til jordbearbejdning inden såning i tungere jordtyper samt til forsegling af jorden for at modvirke fugttab.

   
 Den selvrensende Cutterpack nedsmuldrer det øverste jordlag. Presspack nedsmuldrer og pakker overfladen, dermed forebygges fugttab fra jorden.

 

 

ALFA – så mens du harver

En såenhed beregnet til udsåning af mellemafgrøder og frøgræs i løbet af harvningen og jordløsningen. Der er tale om en billig og hurtig måde at fremstille biomasse på, og du kan slå det sammen med jordbearbejdningen ved en enkel overkørsel. Denne måde at så mellemafgrøder på er en mulighed for at berige jorden med organisk masse, forbedre jordens egenskaber og modvirke jorderosion.

 
 Såenheden ALFA gør det muligt at forbinde udsåning af mellemafgrøder med jordbearbejdningen. Såenheden kan anvendes sammen med tallerken- og stubharveren STROM-BEDNAR.

 

 

David Pokorný
Leder af PR-afdeling for STROM-BEDNAR