Et rekordår for STROM-BEDNAR

Sidste år stod i fremskridtets tegn for den tjekkiske virksomhed. 2012 startede firmaet som STROM Export s.r.o. med et ønske om at slå det forrige års rekordstore salg. Allerede halvvejs i 2012 stod det imidlertid klart, at også dette år skulle være et rekordår, ikke blot hvad angik antallet af de solgte maskiner. For alt dette skylder …

Sidste år stod i fremskridtets tegn for den tjekkiske virksomhed. 2012 startede firmaet som STROM Export s.r.o. med et ønske om at slå det forrige års rekordstore salg. Allerede halvvejs i 2012 stod det imidlertid klart, at også dette år skulle være et rekordår, ikke blot hvad angik antallet af de solgte maskiner. For alt dette skylder vi både en stort tak til vores medarbejdere, der har været med til at skabe denne store succes, og til vores kunder, der har vist tillid til vores maskiner. Den helt store nyhed er, at virksomheden skifter navn til BEDNAR i 2014. Indtil da vil vi anvende navnet STROM-BEDNAR.

 

 

Endnu mere succes end sidste år

 

 

Som det allerede er nævnt, var året 2012 endnu et rekordår for vores virksomhed, både med hensyn til det rekordhøje salg, der er steget med 30 % i løbet af 2012, og med hensyn til udvidelsen af medarbejderstaben og de samlede antal innovative tiltag. Det er lykkedes os at afslutte opførelsen af en splinterny administrationsbygning i produktionsfabrikken, og vi er gået i gang med at bygge en ny produktionshal, der skal udvide produktionsområdet med 100 %. Her vil de nye pulverlakeringsanlæg, monteringsanlæg og lageranlæg i flere etager blive placeret. Vi har også udbygget reservedelslageret.

Ny ejer og nyt navn

I begyndelsen af 2012 ændrede virksomhedens ejerstruktur sig, således at JUDr. Ing. Ladislav Bednar, en af selskabets tidligere ejere, købte sine partneres andele, hvormed han blev virksomhedens eneste ejer. „Navneændringen varsler en helt ny udviklingsperiode for virksomheden. Hovedårsagen til ændringerne i ejerstrukturen var først og fremmest det forestående generationsskifte i virksomhedens ledelse. Overgangen til det nye navn og ibrugtagningen af det nye logo vil ske gradvist i løbet af 2013. I denne periode vil virksomheden anvende logo STROM-BEDNAR for at give kunderne tid til at vænne sig til ændringen. I begyndelsen af det nye år 2014 vil virksomheden allerede være at finde under navnet og logoet BEDNAR,“ forklarer den nye ejer JUDr. Ing. Ladislav Bednar.

  
 I 2012 blev en ny administrationsbygning bygget, og opførelsen af en ny produktionshal, der skal udvide produktionskapaciteten med 100 %, blev skudt i gang.Med en ny ejer fik virksomheden også en ny logo, der vil blive taget i brug i 2014.

Nye maskiner i 2013

Eftersom vi altid forsøger at reagere på de moderne landmænds aktuelle behov, dukker der altid et par nyheder og innovationer op i vores katalog. I år er de største nyheder tallerkenharven Swifterdisc XO_F med køreakslen foran bagpakkervalsen og den universelle stubharve FENIX med en integreret aksel. Derudover præsenterer vi nye bugserede pakkervalser, der kan anvendes selvstændigt eller i kombination med nogle af vores maskiner. Sidst men ikke mindst er der såenheden ALFA til udsåning af mellemafgrøder og frøgræs, der kan anvendes som tilbehør til vores tallerken- og stubharver.
„Vi ville gerne udvikle en maskine, der kunne bearbejde selv regnmættet jord uden at pakkervalserne tilstoppedes. Derfor har vi valgt at placere køreakslen mellem skærsektionerne. Sådan er Fenix blevet til. Hvad Swifterdisc XO_F angår, havde vi to mål: At bygge en maskine med en maksimal stabilitet til høje arbejdshastigheder og at øge kvaliteten ved nedmuldning af planteresterne. Begge dele er lykkedes ved at placere transportakslen foran pakkervalserne og anvende A-tallerkenerne“, fortæller leder for eksportafdelingen Jan Bednar om nyhederne.

  
 FENIX med en integreret køreaksel er beregnet til en intensiv jordløsning selv i våd jord.Swifterdisc XO_F er beregnet til jordbearbejdning af stubmarker i høj kvalitet. Den er kendetegnet ved stabilitet og høje arbejdshastigheder.

 Mange tak til vores kunder

STROM-BEDNAR takker alle landmænd, der har vist tillid til vores maskiner. Det er nemlig den allerstørste påskønnelse af vores medarbejderes indsats. Vi håber, at I også fremover vil være venligt stemt over for STROM-BEDNAR.

Ing. David Pokorný
Marketing manager STROM-BEDNAR

Nyheder

Leder efter

Min BEDNAR maskine

Download

Om os

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika