Bednar præsenterer nye produkter i 2017

OMEGA OO_L, STRIEGEL-PRO PN og FERTI-BOX FB 1500TN

OMEGA OO_L – EN LETTERE UDGAVE AF GENNEMTESTET SÅMASKINE

De nye OMEGA OO_L såmaskiner er designet til at leve op til landmændenes krav om en maskine med lav vægt, en robust ramme og præcis placering af såsæd. I første omgang sender BEDNAR den nye maskine på markedet i to bredder – 3 og 6 meter. Maskinens vægt er blevet reduceret ved at designe en ny såtank i polyethylen. Såmaskinerne med en arbejdsbredde på 3 meter er udstyret med en tank kapacitet på 2800 l og de 6-meter brede maskiner har en såtank med kapacitet på 3500 l.
En X-formet disk arbejdssektion sikrer et lige træk af såmaskinen efter traktoren. “Takket være dette design, holder maskinen den ønskede retning uden afvigelser hvilket er meget vigtigt, særligt for såmaskiner,” kommenterer Jan Bednář, Salg- og Marketingchefen hos BEDNAR.
Sammenlignet med den foregående udgave er OMEGA serien OO _L udstyret med diske der har en diameter på 460 mm. De mindre diske medfører højere astigheder, hvilket har en positiv indflydelse på kvaliteten af forberedelsen af såbedet. OMEGA OO_L såmaskiner i alle bredder kan udstyres med en ekstra disk sektion, hvilket forbedrer kvaliteten af forberedelsen af såbedet i fed jord.
Alle OMEGA OO_L vil kunne fås med gødningstildeling, både placeret eller som en Sam sånings udgave.

Den nye generation af OMEGA OO_L såmaskiner med en tank i polyethylene vil kunne fås i bredderne 3 og 6 meter. I fremtiden vil der komme yderligere 4-8 og 9 meter versioner til.

Tallerkenharverne er designet i en X-form, hvilket giver et lige træk af maskinen efter traktoren.


OMEGA OO_L såmaskiner er udstyret med diske med en diameter på 460 mm


STRIEGEL-PRO PN – EN LØSNING TIL HÅNDTERING AF AFGRØDERESTER

Høje afgrøder kræver præcis udførsel i alle arbejdsgange. Den nye version af STRIEGEL-PRO PN Halmstrigle er en effektiv hjælp til håndteringen af planterester, hvilket er en de vigtigste arbejdsgange når man snakker dyrkning i et reduceret system. Ved at dyrke sit system i et harve system, er der fokus på planteproduktionen. En fornuftig løsning som også bidrager til at jord bearbejdning med en harve har succes, er at bringe planteresterne tilbage til jorden og dermed øge mængden af organisk materiale i jorden. Halmstriglen skærer planteresterne og spreder dem ligeligt på marken, og det gør det lettere at håndtere en stor mængde materiale for de maskiner, der kommer efterfølgende. Halm striglen får desuden frøene fra den forgående afgrøde kørt ned i jorden, så de effektivt kan destrueres mekanisk. Halmstriglen kan bruges til mange arbejdsopgaver. Landmænd burger den til forberedelse af såbed til at åbne jorden og sørge for hurtigere opvarmning eller til permanente græsarealer til at fjerne græsaffald og til generel regenerering af enge.

STRIEGEL-PRO PN Halmstriglen vil blive udbudt i arbejdsbredderne: 6, 7.5 og 9 meter. Som lift ophængte versioner. Alle kan monteres med frø udstyr på til f.eks. efterafgrøder.


FERTI-BOX FB 1500TN – PROFILGØDSKNING

Takket være FERTI-BOX er det muligt at tilføre gødning, mens man forarbejder jorden. FERTI-BOX FB 1500 TN er designet til både nuværende og fremtidens brugere af TERRALAND TN mejselplove. Kassen, der har en kapacitet på 1500 liter, er indbygget direkte i mejselplovens ramme. Gødningen føres til doseringsanordningen via et snoet tilføringsrør og herfra til mejselplovens ende stykker til spredning. Det elektroniske udmader system samt tryktanken giver tilsammen en pålidelig gødskning.

FERTI-BOX FB 1500 TN, med 1500 l kapacitet, kan monteres på såvel nye som eksisterende TERRALAND mejselplove.