AGRITECHNICA – toneangivende international messe

Der findes snesevis af udstillinger, landbrugsdage og andre fora for præsentation af landbrugsteknik og -teknologier, men ingen kan stå mål med udstillingen i Hannover. Agritechnica har med tiden udviklet sig til en af de vigtigste verdensudstillinger. Stort set alle producenter inden for høstmaskiner og traktorer inklusive alle de ”tunge drenge” venter med spænding på at kunne vise hele verden, hvad de har arbejdet på i de forløbne to år. Agritechnica handler ikke blot om nyhederne. Det er et …

Der findes snesevis af udstillinger, landbrugsdage og andre fora for præsentation af landbrugsteknik og -teknologier, men ingen kan stå mål med udstillingen i Hannover. Agritechnica har med tiden udviklet sig til en af de vigtigste verdensudstillinger. Stort set alle producenter inden for høstmaskiner og traktorer inklusive alle de ”tunge drenge” venter med spænding på at kunne vise hele verden, hvad de har arbejdet på i de forløbne to år. Agritechnica handler ikke blot om nyhederne. Det er et mødested for forskellige landbrugstraditioner: den asiatiske, arabiske, afrikanske, naturligvis den europæiske, og nu er Nordamerika også med. Sådan er Agritechnica.

 

BEDNAR på Agritechnica gennem tiderne…

BEDNAR deltog for første gang på Agritechnica for 10 år siden under navnet STROM Export s.r.o. Dengang var vores stand placeret i hjørnet af den gamle udstillingshal, og vores første udstillingsgenstand var den kombinerede maskine Finisher Mega FM 9000. Ansvarlig for vores deltagelse var handelsdirektøren Petr Procházka, der tog en enkelt assistent med helt tilbage i 2003. Siden da er Agritechnica afholdt fem gange, og vi har altid været med. Standens størrelse og placering samt antallet af de udstillede maskiner og deltagende personer er meget anderledes i dag, men én ting er forblevet den samme – handelsdirektøren Petr Procházka.

 

BEDNAR på Agritechnica 2013

Den bedst egnede til at bedømme udstillingen er netop Petr Procházka, handelsdirektøren, der var den første medarbejder i selskabet STROM Export startet i 1997.

  
 Udstillingsstanden på Agritechnica 2003 og den første udstillede maskine Finisher Mega FM.Petr Procházka, handelsdirektør

 

Petr, hvordan var det at deltage i Agritechnica for første gang i 2003?

„Den første gang var ekstremt hård for mig. Dengang var jeg den eneste medarbejder i handelsafdelingen, og markedsføringsafdelingen fandtes endnu ikke. Jeg stod for det hele fra aflæsning af maskinerne til bygning af standen. Jeg kan huske, at jeg ankom på et tidspunkt, hvor de andre udstillere allerede havde stillet deres maskiner frem, og jeg anede ikke, hvordan jeg skulle finde plads til vores maskine. Til sidst lykkedes det, men det var svært. Efterfølgende var jeg på udstillingen hele ugen, og så skulle jeg sørge for at få maskinen ud af hallen igen. Det var hårde tider.“

Hvordan var de efterfølgende år?

„Lidt nemmere for hvert år, der gik. Virksomheden har vokset sig større, og vi har efterhånden kunnet ansætte ansvarlige medarbejdere til at tage sig af de enkelte opgaver. Jeg kan huske udstillingen i 2007, der var et betydningsfuldt år i forhold til at skabe nye kontakter, specielt i Østeuropa. Dengang begyndte vi for alvor at eksportere mod øst, netop på grund af udstillingen i 2007. Den næstsidste årgang i 2011 var derimod vigtig for vores fremstød i Vesteuropa. Sagt på en anden måde, i 2011 var både maskinerne og virksomhedens faciliteter parate til at erobre det vestlige marked. Også derfor er vores eksportrate steget betydeligt i forhold til vores salg derhjemme.“

På Agritechnica 2013 har selskabet for første gang optrådt under navnet BEDNAR. Hvordan var reaktionerne blandt de besøgende?

„Det er altid vanskeligt i begyndelsen, når man skifter navn, men vi var velforberedte. I løbet af 2012 og 2013 præsenterede vi et nyt logo, hvor det nye navn Bednar stod sammen med navnet Strom for at give offentligheden tid til at vænne sig til det. Vi fik mange spørgsmål om navneskiftet på udstillingen SIMA 2013 i Paris i foråret. På Agritechnica kunne de fleste allerede huske vores nye navn Bednar.”

 
 Dette års udstilling i hal nr. 11 var velbesøgt.

 

Hvorfor har man valgt at omdøbe selskabet til Bednar?

„Da ejeren af selskabet JUDr. Bednar meddelte os, at det var nødvendigt med et navneskifte, var vi på ingen måde begejstrede over det. Navnet Strom var trods alt allerede veletableret. Vi overvejede ikke rigtig andre muligheder end at opkalde selskabet efter stifteren. Desuden er begge ejerens sønner og andre familiemedlemmer ansat i virksomheden. I Østeuropa er det ikke helt almindeligt at navngive virksomheden efter sig selv. Det indebærer en del risici, fordi almene navne kan dække over mange ting. Det er dog ikke det, vi ønsker. Ejeren og hele teamet tror på dette projekt. I Vesteuropa er det helt normalt at opkalde firmaet efter dets stifter, og derfor var navnet Bednar et logisk og rigtigt valg for os.”

Hvilke andre vigtige ting er der sket i de forgangne år?

„Først og fremmest blev vi færdige med den første etape af den nye produktionshal i Rychnov nad Kneznou i Tjekkiet. Det handler ikke bare om produktionsprocessen, lakeringen og monteringen, men også om selve bevidstheden. Vi er en ung virksomhed, der startede fra nul. Vi fik ingen virksomheder under privatiseringen i 1990’erne. Vi skulle arbejde os opad og købe materiel til markedspriser, der kendetegner en moden økonomi. Jeg kan huske, at jeg besøgte nogle kunder, der var blevet advaret af andre leverandører mod at købe mine maskiner, fordi vi lavede dem i en garage. I dag er jeg stolt af det.“

Hvilke forventninger har du til de nyheder, som I har præsenteret på Agritechnica 2013?

„For første gang har vi præsenteret maskiner med elektronik, såmaskinerne Omega og magasinet Ferti-Box. Mange kunder har spurgt mig i de sidste to år, hvornår vi var klare med nogle såmaskiner. Jeg har altid svaret, at vi arbejdede på sagen, og at de skulle se tiden an. Hvad jordbearbejdningsmaskinerne, mulchmaskinerne og transportteknikken angår, har vi en række fremragende eksperter, der har været ansat i firmaet i flere år og har mange praktiske erfaringer. Men for at kunne fremstille elektronisk styrede maskiner, har vi først skullet skaffe den slags eksperter. Ellers kunne det ikke lade sig gøre at gå i gang med dette krævende projekt. Det handler ikke kun om at konstruere en maskine, men også om at sørge for service, hvis såmaskinen går i stykker. For to år siden fandt vi de rigtige mennesker og valgte at udvikle vores helt egen såmaskine fra doseringsmekanismen til ISOBUS-tilslutningen til traktoren. Desværre har vi ikke kunnet præsentere alle vores nyheder på udstillingen, men de vigtigste var med. Personligt forventer jeg mig meget af maskinen Atlas HO med tallerkener på 660 mm og en X-formet opstilling af tallerkensektionerne. Det er en maskine, der forener det gode ved de nye tallerkenharver med vores allerførste tallerkenharver Downlands – store tallerkener og høj vægt samt præcision ved kørsel efter traktoren.“

  
 Oppe foran standen kunne man se den længe ventede såmaskine Omega Ferti.   Maskinen Omega med mulighed for eftergødning vakte en stor interesse blandt de besøgende.

 

  
 Vi udvikler maskiner efter landmændenes ønsker. Et eksempel derpå er også det nye gødningsmagasin Ferti-Box, der i Hannover blev præsenteret i kombination med Terraland DO. Den nye Atlas HO kan bearbejde en stor mængde planterester.

 

  
 Både de nye og nuværende kunder kunne i år besøge vores stand i to etager. På de 500 m2, vi fik stillet til rådighed, kunne man ud over nyhederne i 2014 også se de andre maskiner fra kataloget.

Ing. Jan Bednář
Export manager

Nyheder

Leder efter

Min BEDNAR maskine

Download

Om os

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika