Zpět na novinky

23.
Leden
2015

Změna prodejního místa v regionu Jižní Čechy

Na základě velmi dobrých obchodních výsledků prodeje techniky BEDNAR a snahy o zlepšení servisu našim zákazníkům v jihočeském regionu jsme s účinností od 1.1.2015 přistoupili ke změně prodejního a servisního místa.

Předchozí umístění v Sedleci již kapacitně nevyhovovalo a ani servisní potenciál a celkový přístup pronajimatele místa nebyl dobrý.

Protože byla v průběhu roku 2014 navázána velmi těsná spolupráce se skupinou ZS Dynín a.s., která vyústila v dodání 6 ks závěsné techniky do 3 podniků skupiny a i umístění v centru regionu je pro naše jihočeské zákazníky výhodné, došlo k dohodě o pronájmu v areálu Agrochovu Dynín družstvo, který je součástí skupiny ZS Dynín a.s..

V tomto areálu nyní bude docházet ke kompletacím naší techniky před dodáním zákazníkovi, budou zde vytvořeny podmínky pro drobné opravy a v neposlední řadě bude vytvořen pohotovostní sklad ND pro region jižních Čech.

Ing. David Ryčl
Vedoucí obchodního oddělení
BEDNAR FMT s.r.o.

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás