Zpět na novinky

02.
Březen
2016

Zimní semináře navštívilo přes 600 zemědělců

V průběhu února se uskutečnily odborné zimní semináře BEDNAR. Zaměření seminářů bylo z velké části na agrotechniku cukrové řepy, kukuřice a řepky olejné, zejména pak hluboké kypření s variantou aplikace hnojiva do půdního profilu. Prezentovány byly polní pokusy, které byly realizovány a vyhodnocovány zástupci nezávislých organizací. Ze společnosti AgroEko Žamberk prezentovali své zkušenosti a pokusy s hlubokým kypřením pod řepku a kukuřici Ing. Jiří Dostál CSc. a Ing. Tomáš Javor DiS. Příspěvek ohledně cukrové řepy měl prof. Ing. Josef Pulkrábek CSc., jeho část na semináři v jihočeských Svinech nahradil Ing. Jan Šabatka CSc., který ve své prezentaci přiblížil životní zkušenosti s bezorebnými technologiemi zpracování půdy. Semináře pořádané v Kravařích, Pačlavicích, Plzni, Žehuni, Zichovci a Svinech navštívilo celkem přes 600 zemědělců. Návštěvníci měli příležitost si nejen vyslechnout velmi zajímavé podněty pro jejich další práci, ale také možnost o nich diskutovat. Všem zúčastněným děkujeme!

Naplněný přednáškový sál v Kravařích,

Pačlavicích,


Zichovci,

Žehuni,


Plzni,

a jihočeských Svinech.


Na semináři ve Svinech proběhlo slavnostní předání tří strojů BEDNAR zákazníkům z regionu jižních Čech. Na fotografii pan David Krejcar přebírá předseťový kompaktor Swifter SO 6000F.


 

Video