Zimní agrotechnické semináře BEDNAR jsou za námi

Společnost BEDNAR v průběhu února 2018 uspořádala již 6. ročník zimních agrotechnických seminářů pro zákazníky z České a Slovenské republiky. Slovo patřilo především odborným přednášejícím z organizací a institutů zabývajících se aktuálními tématy udržitelného zemědělství. Seminářů se zúčastnilo celkem 823 návštěvníků.

Jak probíhaly zimní semináře?

V úvodu přivítal účastníky Dr. Ladislav Bednář: „Hezký den, vám všem. Těší nás váš zájem o semináře a jsme rádi, že se vás tu tolik sešlo. Snažíme se ukázat trochu z vizí budoucnosti zemědělství. Tématy směřujeme hlavně do oblastí zpracování půdy a setí. Myslíme si, že je to správná volba, protože vám usnadní důležitá rozhodnutí v oblasti investic, kterým směrem jít a co v budoucnu očekávat.“  

Registrace účastníků na semináři v Nitře na Slovensku

Registrace účastníků na semináři v Nitře na Slovensku

Pan Ladislav Bednář vítá účastníky semináře

Pan Ladislav Bednář vítá účastníky semináře


Po úvodním slovu p. Bednáře následovaly přednášky pozvaných odborníků napříč aktuálními tématy v zemědělství.

Řešená témata a přednášející v České republice

V České republice přednášel doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze o výhodách pásového zpracování půdy a meziplodin. Po něm Ing. Tomáš Javor ze společnosti AGROEKO Žamberk vyhodnotil vliv technologií BEDNAR na výnos a stav půdy z pokusů v roce 2017. Dále hovořil Ing. Jan Vopravil, Ph.D., z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy o zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny s ohledem na trvale udržitelné hospodaření.

Následovala přednáška Jindřicha Šmogera ze statku Bureš o praktických zkušenostech se zaváděním odlišných způsobů intenzivní rostlinné výroby a společnosti FERTISTAV CZ, a.s., o trendech v aplikaci průmyslových hnojiv. Seminář uzavíral za společnost BEDNAR FMT Ing. David Ryčl přednáškou o řešeních BEDNAR a zástupce společnosti STROM PRAHA, a.s., o novinkách technologického lídra – John Deere.

Zástupce společnosti AGROEKO ŽAMBERK

Zástupce společnosti AGROEKO ŽAMBERK

Přednášející z TF SPU Nitra

Přednášející z TF SPU Nitra


Témata semináře a přednášející na Slovensku

Ve Slovenské republice jste mohli slyšet přednášku prof. H.c., prof. Ing. Pavola Findury, PhD., z TF SPU Nitra o vplyve technológií obrábania pôdy na zachovanie jej prirodzených vlastností a Ing. Miroslava Macáka, Ph.D., z TF SPU Nitra o negatívnom vplyve techniky na degradáciu pôdy. Dále hovořil Ing. Jozef Artim, CSc., ze Slovenské poľnohospodárské a potravinárské komory o možnostiach podpory Slovenského poľnohospodárstva pre rok 2018 a Ing. Jaroslav Matoušek z UniCreditBank o súčasnej a pripravovanej agrárnej politike a jej ekonomických dopadov na poľnohospodárske podniky.

Po krátké pauze pokračovala přednáška Ing. Tomáše Javora ze společnosti AGROEKO Žamberk o vyhodnotenie vplyvu technológie BEDNAR na úrodu a stav pôdy z pokusov. Za společnost BEDNAR FMT seminář uzavřel Ing. Jan Bednář tématem o technologických linkách BEDNAR pre vysoko-efektivnú a trvale udržateľnú rastlinnú produkciu.

Ing. Jan Bednář přednáší o technologických linkách BEDNAR

Ing. Jan Bednář přednáší o technologických linkách BEDNAR

Zástupce společnosti AGROSERVIS informuje o nejnovějších informačních technologiích

Zástupce společnosti AGROSERVIS informuje o nejnovějších informačních technologiích


Závěrečné slovo měli zástupci AGROSERVIS spol. s.r.o., Komárno, Ing. Peter Mihaľ, CSc. a Ing. Eugen Mizerák přednáškou o Informačních technológiách – účinnom nástroji pri využívaní a optimalizácii strojového parku. Zástupci společnosti AGROSERVIS posléze poděkovali všem zúčastněným.

Kde se semináře uskutečnily?

Zimní agrotechnický seminář jste mohli navštívit v průběhu února na 5 místech České republiky a na Slovensku. Konkrétně jsme letos zavítali do Větrného Jeníkova (okres Jihlava), Hradce Králové, Strakonic, Zichovce (okres Kladno), Pačlavic (okres Kroměříž) a Nitry.

Pro všechny návštěvníky byla připravená bohatá snídaně a občerstvení v celém průběhu. Po ukončení semináře každý dostal oběd se sladkým dezertem před cestou domů.

Připravené občerstvení pro návštěvníky seminářů

Připravené občerstvení pro návštěvníky seminářů

Hosté pečlivě sledují jednotlivé přednášky pozvaných odborníků

Hosté pečlivě sledují jednotlivé přednášky pozvaných odborníků


Děkujeme všem zúčastněným na seminářích a těšíme se na opětovné shledání v roce 2019.

Bc. Zdeněk Souhrada, BEDNAR FMT s.r.o.
zdenek.souhrada@bednarfmt.com
Marketingový specialista