Zemědělství opět ožilo, pohled na světové regiony

Po vleklé krizi se zdá, že zemědělství opět ožívá. Pozitivní vývoj je zejména v živočišné výrobě, která začíná být pro úspěšné chovatele opět zisková a vytváří prostředky pro nové investice. Zlepšující se situace není pouze v Evropě, ale na celém světě. Zejména ve východní části Evropy, Rusku a Ukrajině, došlo k výrazným posunům kupředu. Rostlinná výroba téměř všude na světě dostala nový impulz, který se začal projevovat již během roku 2017 s velmi pozitivní perspektivou na rok 2018.

Jan Bednář sděluje informace o světových regionech

Jan Bednář sděluje informace o světových regionech

Areál výroby strojů v Rychnově nad Kněžnou, Česká republika

Areál výroby strojů v Rychnově nad Kněžnou, Česká republika


Progres východních velkofarem

Zatímco zemědělci v západní části Evropy jsou spíše konzervativnější a věří v postupy, které zdědili po předcích, zemědělci z „východu“ jsou mnohem otevřenější novým technologiím a hledáním cest, které vedou ke zvýšení výnosů. BEDNAR dodal během roku 2017 několik ucelených technologických linek pro profilové hnojení a hluboké kypření jak do Ruska, tak na Ukrajinu. Agro holdingy na Ukrajině jdou ještě dál a začínají používat metodu Terrastrip, která spočívá v podzimním profilovém hnojení přímo pod řádkové kultury.

Terrastrip v pracovním nasazení na Ukrajině

Terrastrip v pracovním nasazení na Ukrajině

Terrastrip ve spřažení s Ferti-Cart FC 3500 určený pro profilové hnojení

Terrastrip ve spřažení s Ferti-Cart FC 3500 určený pro profilové hnojení


Francie je zpátky

Pro francouzské farmáře byl rok 2016 tragédií. Nízké výnosy, ke kterým se přidala velmi nízká kvalita sklizených komodit, způsobily obrovský propad poptávky po investicích. To pocítili všichni výrobci zemědělských strojů včetně značky BEDNAR. Poměrně úspěšná sklizeň v roce 2017 nastartovala znova poptávku a Francie svými předsezónními objednávkami zaplnila velkou část produkce BEDNAR pro rok 2018 s neuvěřitelným růstem 60 % vůči roku 2016 a 30 % vůči roku 2015.

V Kanadě začínají hluboko kypřit

V Kanadě, na rozdíl od USA, se čím dál více prosazují metody zpracování půdy pocházející z Evropy. První typ stroje, který se v Kanadě prosadil, jsou tzv. krátké disky, které začínají doplňovat doposud tolik populární Zero Tillage. Krátké disky SWIFTERDISC jsou populární od Alberty přes Manitobu až po Quebec. Minulý rok BEDNAR poslal na testování do Alberty první Terraland, kterým byla půda zpracována na podzim. Pozemky zpracované Terralandem mohly být díky rychlému jarnímu ústupu vysoké vlhkosti rychle osety. Podle kanadských farmářů bylo brzké založení porostů hlavním důvodem o 20 % vyšší sklizně tzv. canoly (jarní řepky).

Stroje BEDNAR na AG MOTION v Albertě

Stroje BEDNAR na AG MOTION v Albertě

Praktická ukázka práce Swifterdiscu na výstavě

Praktická ukázka práce Swifterdiscu na výstavě


Na největší výstavě AG MOTION v Albertě a v Saskachewanu BEDNAR představil tažený Terraland TO 6000, který zpracoval v Saskachewanu desítky parcel k maximální spokojenosti farmářů. Metoda hlubokého kypření, kterou nyní zavádíme s předními kanadskými dealery Pentagon (Alberta) a Pattison AG (Saskachewan), je přelomová.

Austrálie učí BEDNAR CTF

Je to již 4 roky, kdy BEDNAR dodal první stroje do Austrálie. Během těchto 4 let jsme museli stroje upravit tak, aby odpovídaly Controlled Traffic Farming systému. Jenom tak jsme měli šanci uspět proti místním výrobcům. Zatímco v Evropě je CTF populární až na malé výjimky pouze v Anglii, v Austrálii je to zažitý způsob hospodaření, aplikovatelný díky jednoduchým osevním postupům.

BEDNAR vyvinul stroje na míru pro CTF. Terraland TO rozšířil pracovní šířku na 6,4m a SwifterDisc XE rozšířil pracovní šířku z 12m na 12,4m. V Austrálii, podobně jako v Jihoafrické republice, je velice malý úhrn srážek, takže podle toho, jak zaprší, jde hodnotit daný rok.

Terraland TO v Austrálii pracuje v systému CTF

Terraland TO v Austrálii pracuje v systému CTF

Atlas při práci na Novém Zélandě

Atlas při práci na Novém Zélandě


Jihoafrická republika prošla těžkým obdobím

Jihoafrická republika byla zasažena poslední roky největším suchem za posledních 100 let. Z důvodu obrovského sucha řada farem zkrachovala a chuť na investice byla téměř nulová. I přes složité období BEDNAR právě v tuto komplikovanou dobu vstoupil na jihoafrický trh a začal se postupně prosazovat, což vedlo k rekordním prodejům v roce 2017. Rok 2017 byl z pohledu srážek již lepší a mnoho farem mohlo začít znovu investovat s dobrou perspektivou pro rok 2018.