Novinky

ZAS Bečváry a.s. rozšířila strojový park o ATLAS AE 12 400 PROFI

Poslední novinkou, která obohatila strojový park zemědělské společnosti v Bečvárech, je tažený širokozáběrový diskový podmítač krátké koncepce, který je určený k obrovským denním výkonům. Jak se jim s novým strojem pracuje, si přečtěte v naší reportáži.

Obsluha stroje p. Kubíček

Obsluha stroje p. Kubíček

ATLAS AE 12400 PROFI je agregován s traktorem CASE o tažné síle 670 koní

ATLAS AE 12400 PROFI je agregován s traktorem CASE o tažné síle 670 koní

Představení podniku ZAS Bečváry

Akciová společnost ZAS Bečváry hospodaří na celkové výměře 4 400 ha zemědělské půdy. V rostlinné výrobě se zaměřují především na pěstovaní obilnin, ozimé řepky, kukuřice a cukrové řepy. Podnik se kromě rostlinné výroby zabývá také živočišnou výrobou. Ta čítá kolem 600 ks krav. Dále disponuje bioplynovou stanicí a poskytuje služby v rostlinné výrobě pro okolní podniky.

Jeden z prvních diskových podmítačů SWIFTERDISC XE 12000

Jeden z prvních diskových podmítačů SWIFTERDISC XE 12000

Diskový podmítač ATLAS AO 6000 s bývalým názvem společnosti Strom export

Diskový podmítač ATLAS AO 6000 s bývalým názvem společnosti Strom export

Ve společnosti mají již 8 strojů BEDNAR

Kromě nově zakoupeného diskového podmítače ATLAS AE 12 400 PROFI využívají také starší ATLAS AO 6000 a SWIFTERDISC XE 12 000. Dále v podniku pracují s dlátovým pluhem TERRALAND TO 6000, předseťovým kompaktorem SWIFTER SE 12 000, mulčovačem MULCHER MM 7000, zásobníkem na hnojivo FERTI-BOX FB 3000 a secím strojem OMEGA OO 6000L.

Výkonná technika BEDNAR v agregaci s traktory CASE IH umožňuje ZAS Bečváry a. s. zvládat včas agrotechnické termíny všech polních prací a zároveň zvyšovat produktivitu práce na celé výměře.

Jak se jim s novým diskovým podmítačem ATLAS AE_PROFI pracuje?

Soupravu jsme v době naší návštěvy zastihli 30 km od Bečvár u malé obce Hradec. Tam společnost obdělává přibližně 600 ha a obsluha stroje pan Zdeněk Kubíček se s námi podělil o své zkušenosti se strojem: „Nejenže podmítač na poli neujíždí do stran, ale i při přepravě na velké vzdálenosti drží za traktorem stopu. Hrozně se mi líbí, že jedním tlačítkem na terminálu podmítač rozložím z přepravní polohy do pracovní a naopak.“ Automatické rozkládání, skládání a nastavení stroje je umožněno díky elektrohydraulickému ovládání stroje (Load Sensing).

Na terminálu jsou přehledně vidět všechny funkce podmítače

Na terminálu jsou přehledně vidět všechny funkce podmítače

ATLAS AE 12400 PROFI slouží k hluboké, rychlé podmítce s možností zapravit velké množstvím posklizňových zbytků

ATLAS AE 12400 PROFI slouží k hluboké, rychlé podmítce s možností zapravit velké množstvím posklizňových zbytků

„Podle podmínek se pohybuji rychlostí až 10 km/h a pracovní hloubku mám nastavenou na 10 cm. Při záběru 12,4 metrů jsem schopen udělat kolem 90 až 100 ha. To samozřejmě záleží na velikosti polí a nastavené pracovní hloubce,“ dodává pan Kubíček na závěr naší návštěvy. My jen ještě doplníme, že při naší návštěvě měl stroj zpracovanou plochu přes 800 ha.

Karel Rais, BEDNAR FMT s.r.o.
karel.rais@bednarfmt.com
Marketingový specialista

 

Galerie