Novinky

Se strojem BEDNAR ve dne i v noci

U Ing. Zdeňka Moce ve Starém Vestci využívají polonesený dlátový pluh TERRALAND TO 6000 v agregaci s John Deerem 9RX od ranních do pozdních večerních hodin. S dlátovým pluhem mají několikaleté zkušenosti a denně s ním udělají více než 30 ha. Obsluha stroje, Petr Moc, se s námi podělil o pracovní zkušenosti s tímto strojem.

John Deere 9RX agregovaný s poloneseným dlátovým pluhem TERRALAND TO 6000 o záběru 6 m
TERRALAND TO zvládá intenzivní hloubkové zpracování půdy až do 55 cm

Soukromý zemědělec ve Starém Vestci

Podnik Ing. Zdeňka Moce naleznete ve Středočeském kraji v okrese Nymburk. Hospodaří celkem na 980 ha. Z toho 12 ha trvalých travnatých porostů a zbytek jsou orné půdy. Podnik nemá živočišnou výrobu a zabývá se pouze rostlinnou výrobou. V té má poměrně široké spektrum plodin.

V okolí Starého Vestce na 968 ha orné půdy pěstují u p. Moce nejen obiloviny, ale také například zeleninu. Jakou mají skladbu plodin nám vysvětlil Petr Moc: „V letošním roce jsme měli 150 ha jarního ječmene, 380 ha pšenice, 90 ha řepy, 60 ha řepky, 30 ha slunečnice a 65 ha kukuřice na zrno. Ve zbývajících plochách pěstujeme zeleninu a brambory. V zelenině to je především košťál. Konkrétně zelí, cibule, celer.“

Díky zadní oji lze za stroj připojit tažné pěchy

Díky zadní oji lze za stroj připojit tažné pěchy

Obsluha stroje Petr Moc u dlátového pluhu TERRALAND TO

Obsluha stroje Petr Moc u dlátového pluhu TERRALAND TO

Pořízení dlátového pluhu TERRALAND TO

Ve Starém Vestci využívají pro intenzivní hloubkové zpracování půdy dlátový pluh TERRALAND již 5 let. V roce 2012 pořídili v podniku svůj první nesený dlátový pluh TERRALAND TN. S ním zjistili přínos hloubkového zpracování půdního profilu. „Dříve jsme zde měli poměrně mokro. Od té doby, co hloubkově zpracováváme půdní profil, zvládáme veškeré práce bez problému v termínech a problémy s podmáčenou půdou zmizely,“ doplňuje obsluha stroje.

O tři roky později si v podniku od společnosti STROM Praha a.s. zapůjčili dvoupásový John Deere RT v agregaci s TERRALANDEM TO. Tuto možnost následně využívali až do roku 2017. Na jejím základě se rozhodli na začátku roku 2018 pořídit vlastní John Deere 9RX společně s poloneseným dlátovým pluhem TERRALAND TO 6000 o záběru 6 m.

TERRALAND TO narušuje nepropustné půdní vrstvy během jednoho přejezdu

TERRALAND TO narušuje nepropustné půdní vrstvy během jednoho přejezdu

Ve Starém Vestci zpracovávají půdu hlouběji a zároveň šetří pohonné hmoty

Ve Starém Vestci zpracovávají půdu hlouběji a zároveň šetří pohonné hmoty

S TERRALANDEM TO nejen za světla

V době naší návštěvy jsme obsluhu pásového traktoru John Deere 9RX zastihli v pozdních hodinách v blízkosti dálnice D11 u Velenky. Pracovala v dešti a po tmě na cca 20 ha poli. Dlátovým pluhem TERRALAND TO s osazenými širokými LONG LIFE dláty zde zpracovávala půdní profil do hloubky 35 cm.

„Podzim se nám hlásí. Brzy je tma a teď nám tu ještě začalo pršet,“ říká s úsměvem Petr Moc a pokračuje: „I v tomto dešti jedu rychlostí kolem 9 km/hod a vše je bez problémů. V letošním roce jsem s dlátovým pluhem zpracoval asi 1100 ha. To z toho důvodu, že některá pole jedu dvakrát. Podruhé až do hloubky 45 cm.“

Ing. Zdeněk Souhrada, BEDNAR FMT s.r.o.
zdenek.souhrada@bednarfmt.com
Marketingový specialista

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika