Zpět na novinky

13.
Březen
2017

Výzva splnená

Výzvou pre mnohé poľnohospodárske stroje môžeme nazvať podmienky na Novom Zélande,  kde poľnohospodárstvo je síce jedným z najsilnejších členov tamojšej ekonomiky, avšak podmienky sú veľmi náročné. Tejto výzvy sa však chytili stroje Bednar, ktoré už nejakú dobu polia v tomto ostrovnom štáte úspešne obhospodarujú.

Na poliach sa zväčša pestujú plodiny pre produkciu krmív pre dobytok, nie ako v Európskych podmienkach, kde plodiny sú žaté ako zrniny. Napriek tomu, je veľmi dôležité mať kvalitne zasiaté porasty. Dve farmy sa preto rozhodli siahnuť aj po kombinovanom sejacom stroji, a teda po stroji Bednar Omega OO Ferti.


Omega OO 6000 Ferti      

Tento stroj bol dodaný na farmu, blízko mesta Onga Onga, kde celková výmera pôdy je na úrovni cca 1500ha. Pôdy sú tu ľahké  a keďže je tento región suchý a veterný, sú ohrozované veternou eróziou. Sú to pôdy, kde v minulosti boli rieky a teda sú plné piesku a skál. Stroj bude využívaný najmä na výsev jačmeňu (250ha), hrachu (100ha), repky (400ha) a tráv (100-250 ha). Po prvých skúsenostiach so strojom sú presvedčený, že bude poctivo a kvalitne odvádzať svoju prácu. Keďže je pôda ohrozená veternou eróziou, mnoho porastov je založených „priamo“ do nespracovanej pôdy. Omega Ferti si túto úlohu vyskúšala pri sejbe repky. Bola vybavená cutter diskami, ktoré vysušené strnisko narezali a bez problémov uložila osivo repky do pôdy.

Omega OO 6000Ferti v obkľúčení farmárov, servisného týmu a predajcov nášho dealera 4Ag.

Omega sa osvedčila aj pri priamom výseve do veľmi suchej pôdy.


Omega OO 4000 Ferti

Tento stroj bol dodaný do podobného regiónu, ako OO 6000 F, avšak podmienky sú tu úplne odlišné. Pôda je ťažká, s veľkým množstvom skál. Stroj je vybavený coulter sekciou na prípravu osivového lôžka v ťažkých podmienkach. Disková sekcia tiež ukázala svoje schopnosti. Slová farmára opisujú, veľmi široké uplatnenie stroja: „Omegu OO4000 Ferti som si vybral, pretože je to kombinovaný stroj. Je to „hybrid“, ktorý môžem použiť aj na priamy výsev alebo na výsev do spracovanej pôdy. Štvormetrový záber mi úplne postačuje na moju výmeru cca 520 ha, a veľkou výhodou je možnosť ukladania hnojiva, keďže môj starší stroj túto možnosť nemal.“

Ferti systém „bez problémov“

Veľkou výhodou sa ukazuje v týchto podmienkach riešenie prihnojovania, pretože pri konkurenčných strojoch mali farmári problém s upchávaním hadíc hnojivom, keďže nie je veľmi kvalitné. „Staršie stroje sme museli sami upravovať a dorábať 2-hadicový systém do výsevného disku, aby sa nezapchával, keďže ukladáme osivo a hnojivo do jedného riadku. Avšak stroje Bednar sa zatiaľ ukazujú ako spoľahlivé a schopné pracovať bez dodatočného upravovania, s čím sú naši zákazníci spokojný“ zhodnotili zákazníci a aj dealer našich strojov firma 4Ag.


Tomáš Teľuch
Technická podpora/ Technical support
Tel.: +421 907 460 239/ +421 948 871 247
E-mail: tomas.teluch@bednarfmt.com