Zpět na novinky

25.
Duben
2014

Využití kompaktoru v minimalizačním systému zpracování půdy

Společnost NORI k.s. se sídlem v Drahenicích (okr. Příbram) s majiteli společnosti – Johannes Lobkowicz a Karl Graf von Waldburg Zu Zeil hospodaří na orné půdě o celkové výměře 1100 ha. Z pěstování klasických obilovin (pšenice, ječmen, oves) se dále věnují na 300 ha pěstování řepky ozimé. Ve spolupráci s naším prodejce Ing. Karlem Hrdinou – Agrotip Čimelice zakoupili koncem roku 2013 nový sedmimetrový předseťový kompaktor Swifter SO 7000. Letošní jarní počasí na sebe nenechalo dlouho čekat a tak jsme se začátkem měsíce března 2014 sešli na poli v Myšticích nedaleko Blatné, abychom společně vyhodnotili první hektary čerstvě zpracované půdy před setím jarního ovsa.

Předseťová příprava v minimalizačním systému zpracování půdy

Minimalizační zpracování sebou nese jisté změny v samotné podstatě systému zpracování půd a z toho důvodu i samotná konfigurace stroje si žádala specifický přístup při volbě doplňkové výbavy. Jak uvedl prodejce stroje Ing. Karel Hrdina – Agrotip Čimelice: „Ve společnosti NORI k.s. úplně upustili od konvenčního zpracování půdy. Proto se majitel rozhodl při výběru konfigurace pro dvojitou řadou crosskill válců s úpravou do kamenitých půd. Během samotného zpracování půd radličkovými kypřiči totiž zůstává na povrchu velké množství posklizňových zbytků a proto by i následná předseťová příprava mohla být zkomplikována nežádoucím ucpáváním dalších přídavných pracovních orgánů.“

  
Prodejce stroje Ing. Karel Hrdina – Agrotip Čimelice (vlevo), spolumajitel společnosti NORI k.s. pan Karl Waldburg – Zeil (uprostřed) a agronom společnosti Dominikus Bartl (vpravo) při diskuzi o letošních problémech způsobených chybějící půdní vláhou.Crosskill válce s úpravou do kamenitých půd.

 

Komfortní obsluha stroje během provozu

Nový Swifter SO7000 je vybaven předním hydraulicky ovládaným páskovým smykem a právě tuto přednost oproti ostatním konkurenčním strojům si velice pochvaloval traktorista společnosti pan Stanislav Vlasák. „Hned po jednom přejezdu to krásně rovná a nenechává to žádné díry. Je to super když si během jízdy můžu z traktoru upravovat nastavení smyku.“ Také agronom společnosti pan Dominikus Bartl je se samotnou prací kompaktoru velmi spokojen „dříve jsme používali jen starý kompaktor, ale tohle je něco úplně jiného. Dělá to krásnou práci, nenechává to nikde žádné díry a perfektně to připraví půdu pro setí.“

  
Seťové lůžko je rovnoměrně podříznuto a prokypřeno na hloubku 6 cm.Perfektní práce předního hydraulického smyku.

 

Poděkování za spolupráci

Do společnosti NORI k.s. a nejenom jim přejeme dostatek vláhy pro vzcházení zasetých obilovin a mnoho dalších hektarů perfektně připravené půdy s kompaktorem od společnosti Bednar FMT. Panu Ing. Karlu Hrdinovi pak děkujeme za perfektní prezentaci našich strojů u stávajících, ale i potencionálních zákazníků a těšíme se na další spolupráci při prodeji naší techniky.

  
 Výsledek práce po jednom přejezdu stroje. Nový SO 7000 je agregován s traktorem výkonu 310 koní.

 

Petr Bezděkovský
Oblastní manažer pro jižní a západní Čechy
BEDNAR FMT středisko Sedlec u Českých Budějovic

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás