Výstava NAŠE POLE samozřejmě s účastí BEDNAR FMT

V Nabočanech u Chrudimi probíhala ve dnech 19.–20. června zemědělská výstava naše pole. Mezi hlavní témata patřily vláhové nároky polních plodin společně s technickými a technologickými možnostmi hospodaření s vodou v půdě. Společnost BEDNAR FMT zde představila 8 moderních strojů v čele se secím strojem OMEGA OO 6000 L.

Zemědělský výstava naše pole se konala v Nabočanech u Chrudimi

Zemědělský výstava NAŠE POLE se konala v Nabočanech u Chrudimi

Vstupní brána do stánku společnosti BEDNAR FMT na zemědělské výstavě

Vstupní brána do stánku společnosti BEDNAR FMT na zemědělské výstavě


Co bylo k vidění na zemědělské výstavě?

Návštěvníci mohli zhlédnout stoupající úroveň našeho zemědělství v úzké provázanosti praxe s nejnovějšími poznatky vědy a techniky. V průběhu výstavy byla připravena ukázka práce historické zemědělské techniky. Každý si tak mohl udělat představu o pokroku ve vývoji strojů na zpracování půdy.

Dále byly pro hosty polního dne připraveny přehlídky odrůd polních plodin, doporučených odrůd, pokusů zaměřených na ochranu a výživu plodin. O problematice s vodou v zemědělství měli v průběhu NAŠICH POLÍ 2018 připravené semináře odborníci z CPZ při České zemědělské univerzitě v Praze, se kterými úzce spolupracujeme při vývoji a ověřování provozních vlastností naší techniky.

Předseťový kompaktor SWIFTER SO 6000 F pro dokonalou přípravu půdy během jediného přejezdu

Předseťový kompaktor SWIFTER SO 6000 F pro dokonalou přípravu půdy během jediného přejezdu

Návštěvníci si prohlédli SWIFTERDISC XO 4500 F určený pro rychlou a levnou podmítku do 12 cm

Návštěvníci si prohlédli SWIFTERDISC XO 4500 F určený pro rychlou a levnou podmítku do 12 cm


Představené stroje společnosti BEDNAR FMT

Na předváděcí ploše v Nabočanech jste si mohli prohlédnout secí stroj OMEGA OO 6000 L. Ten má precizní předseťovou přípravu a přesně ukládá osivo do indentické hloubky v celé šířce záběru. Dále pro vás byl připraven zásobník na hnojivo FERTI-CART FC 3500 v agregaci s dlátovým pluhem TERRASTRIP ZN8R/45. Tato souprava je určena k pásovému zpracování půdy a zároveň hnojení do profilu.

Společnost BEDNAR FMT vám také představila oblíbený dlátový pluh TERRALAND TN 3000 ve spojení s přetlakovým zásobníkem FERTI-BOX FB 1500 TN pro přesné dávkování hnojiva, předseťový kompaktor SWIFTER SO 6000 F, diskový podmítač SWIFTERDISC XO 4500 F a mulčovač MULCHER MZ 6000.

Společnost BEDNAR FMT v Nabočanech představila 7 strojů

Společnost BEDNAR FMT v Nabočanech představila 7 strojů

Návštěvníci si prohlížejí zemědělskou techniku společnosti BEDNAR FMT.

Návštěvníci si prohlížejí zemědělskou techniku společnosti BEDNAR FMT


Poděkování

Děkujeme všem zákazníkům, zájemcům a návštěvníkům, kteří nás navštívili na této celostátní přehlídce polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlina a výstavy zemědělské techniky v Nabočanech.

Ing. Zdeněk Souhrada, BEDNAR FMT s.r.o.
zdenek.souhrada@bednarfmt.com
Marketingový specialista

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás