Zpět na novinky

06.
Listopad
2014

Verejný zber kukurice

Agroservis Komárno v spolupráci s  firmou Pioneer Du Pont, ktorá sa špecializuje na distribúciu a predaj osív nielen na Slovensku, organizovali verejné zbery kukurice. Na akcii boli hodnotené nielen porasty hybridov kukurice firmy Pioneer ale aj stroje na spracovanie pôdy po kukurici. Toto podujatie sa konalo počas celého mesiaca október, na 7 rôznych miestach. Na troch z týchto miestach, boli k videniu aj stroje BEDNAR.

Hmly a vlhko na juhu

Nie najlepšie počasie sprevádza poľnohospodárov pri tohto ročnom zbere kukurice. Verejný zber hybridov kukurice mal podobný priebeh. Vysoká vlhkosť vzduchu a vlhká pôda ovplyvňujú výsledky zberu. Pri neskorom zbere začínajú niektoré kukurice plesnivieť a tým klesá ich kvalita, to potom ovplyvňuje dosť značne výkupnú hodnotu € za t. Pokusy kukuríc boli vysušené na 14% pomocou prenosnej sušičky priamo od firmy Pioneer. Výnosy hybridov na zrno sa pohybovali v rozmedzí od 11 do 13 t/ha.

Finálne hodnotenie zberu hybridov kukurice Pioneer

Stroje po kukurici na zrno

Po samotnom zbere a sušení pokusov nasledovali ukážky strojov na spracovanie pôdy. A to: diskový podmietač ATLAS AO, dlátový pluh TERRALAND TN PROFI a klasický pluh. Operácia diskovania po zbere kukurice je veľmi dôležitá operácia nie len pre úpravu pôdneho profilu, ale hlavne na úpravu strniska, ktoré poskytuje vhodné prostredie pre množenie škodcov ako víjačka a kukuričniar. Pokiaľ je strnisko neposekané a nezapravené do pôdy, kde hnilobné procesy prebiehajú rýchlejšie, títo škodcovia sú schopní prezimovať a na druhý rok rýchlo zaútočiť na iné porasty kukurice nachádzajúce sa v blízkosti. Aj z tohto dôvodu BEDNAR používa na diskových podmietačoch tzv. A-DISKY, ktoré sú schopné lepšieho nasekania a zapravenia strniska do pôdy. BEDNAR odporúča pred podmienaním použitie mučerov MULCHER MZ, ktoré strnisko kvalitne nasekajú a pripravia zelený odpad na zapravenie do pôdy. Spojením týchto dvoch operácií takmer úplne znemožníte množeniu a rastu škodcov v kukurici.

Atlas AO pripravený na ukážku podmietania po kukurici na zrno.

Hodnotenie práce Atlasu AO po jednom prejazde.

Spojenie dvoch operácií???

Použitie stroja TERRALAND TN PROFI je možné uskutočniť dve operácie naraz a to: 1.hĺbkové kyprenie a 2. zapravenie rastlinných zvyškov do pôdy. Z obrázku 5 je možné vidieť výhodu použitia dlátového pluhu a klasického pluhu. Klasický pluh evidentne vynáša ílovitú pôdu zo spodných častí na povrch. U TERRALANDU takýto stav neprichádza v úvahu, keďže spodný uhol dláta nevynáša pôdu a nemixuje s úrodnou orničnou vrstvou, tu nastáva proces narušenia pôdneho profilu v podorničí.

Červeným sú označené miesta, kde klasický pluh vynáša podorničné vrstvy na povrch.

Zákazníci hodnotia prácu TERRLANDU TN PROFI po jednom prejazde.

Video:

Juraj Školka (juraj.skolka@bednarfmt.com)

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás