Veřejné setí řepky poprvé v Jižních Čechách

V letošním roce se poprvé uskutečnilo setí řepky pro širokou veřejnost. Konalo se celkem ve čtyřech lokalitách a podnicích. Konkrétně se jednalo o podnik Selekta Pacov, a.s., Agrochov Dynín, Agrokomplex Šumava a ZD Čížová.

Veřejné setí řepky v Selektě Pacov, a.s.

Zázemí akce v Agrochovu Dynín


Co bylo na programu?

Široká veřejnost se mohla podívat na založení porostu řepky s prohnojením půdního profilu přímo při kypření pozemku. Půdní profil byl rovnoměrně přihnojen až do hloubky 35 centimetrů. O tento pracovní úkon se na místě postaral FENIX FN 3000 společně s předním FERTI-BOXEM FB 2000 F. Oba tyto stroje byly agregovány s John Deerem 6215R.

Po této pracovní operaci následovalo setí hybridu řepky. Postaral se o něj secí stroj OMEGA OO 6000 Lnastavenou meziřádkovou vzdáleností na 25 centimetrů. Tedy dvojnásobnou oproti klasickému zakládání porostu řepky. Secí stroj byl agregován s John Deerem 8310R.

Ing. David Ryčl vysvětluje, jak funguje FENIX FN 3000 s FERTI-BOXEM FB 2000 F

Seznámení veřejnosti se secím strojem OMEGA OO 6000L


Jak veřejné setí probíhalo?

V každém z podniků bylo vybráno 20hektarové pole určené pro setí řepky. U tohoto pole bylo vytvořeno zázemí pro veřejnost s občerstvením. Proběhl tu také výklad o strojích BEDNAR a aplikovaných hnojivech od AGROVÁPNO s.r.o.
Vybrané pole bylo dále rozděleno na polovinu. V první polovině vždy předvedl založení porostu řepky konkrétní podnik. Toto založení provedl svou technologií. Ve druhé polovině proběhlo založení porostu technologií značky BEDNAR.

Výklad o secím stroji OMEGA OO 6000L v Selekta Pacov a.s.

Ing. David Ryčl poukazuje na výhody kopírování terénních nerovností secích botek v podélném i příčném směru


Co bude nyní následovat?

V následujících měsících bude porost monitorován v průběhu jednotlivých růstových fází a průběžně hodnocen. Při sklizni bude vybrán v každé polovině pole nejlepší hektar a na něm změřeny výsledné výnosy. Každé z vybraných polí bude po celou dobu přístupné veřejnosti. Kdokoli se bude moci na tento porost zajít podívat a sám se přesvědčit o výsledku.

Příprava půdního profilu a následné zasetí osiva řepky

Secí stroj v Agrochovu Dynín zasel 10 hektarů řepky


Jaké stroje byly použity při veřejném setí řepky?

  1. Univerzální 3řadý kypřič FENIX FN 3000 určený pro traktory nižších výkonnostních tříd. Tento kypřič je vhodný pro použití od mělké podmítky až po hluboké kypření. Díky urovnávacím rotačním diskům a zadnímu pneumatickému pěchu lze po této pracovní operaci rovnou zasít zvolené plodiny.
  2. Čelní zásobník na hnojiva FERTI-BOX FB 2000 F, který se agreguje s traktorem do čelní hydrauliky kategorie II./III.. Tento zásobník je primárně určen k zásobnímu hnojení přímo do půdního profilu. Dávkování hnojiva řídí systém ISOBUS a materiál je z dávkovače až do půdy dopravován pneumaticky.
  3. Secí stroj OMEGA OO 6000L. Jedná se o secí stroj lehké koncepce s diskovou přípravou půdy umožňující výsev různých typů plodin. Šikovné uspořádání jednotlivých pracovních orgánů zajišťuje unikátní a bezkonkurenční přípravu půdy před setím v kombinaci s přesným uložením osiva. Toto přesné uložení zajišťuje systém PSP.

O vývoji na jednotlivých polích vás budeme dále informovat. Sledujte naše novinky a sociální sítě.

Bc. Zdeněk Souhrada
Marketing Media
BEDNAR FMT

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás