Zpět na novinky

14.
Září
2011

Ve Velkých Kapušanoch vítězí univerzálnost

Na konci měsíce srpna jsme předvedli dlátový kypřič Ecoland EO 4000 v zemědělském družstvu ve Velkých Kapušanoch. Místní družstvo hospodaří na cca 4000ha zemědělské půdy v těsné blízkosti slovensko-ukrajinské hranice. Pozemky jsou v této oblasti…

Na konci měsíce srpna jsme předvedli dlátový kypřič Ecoland EO 4000 v zemědělském družstvu ve Velkých Kapušanoch. Místní družstvo hospodaří na cca 4000ha zemědělské půdy v těsné blízkosti slovensko-ukrajinské hranice. Pozemky jsou v této oblasti velmi různorodé od lehčích půd až po velmi těžké, proto testování probíhalo na třech rozdílných parcelách s odlišnými požadavky místních hospodářů. Celé organizace polních ukázek se ujmul náš obchodní  zástupce, firma Agrokom-Plus.

Pěstitelé z Velkých Kapušan poptávali stroj s univerzálním využitím, který by mohli využít pro hloubkové kypření a narušení nepropustné vrstvy a to zejména před setím řepky ozimé a také při mělčí podmítce krátce po sklizni.

Kypření…

První parcela, na které stroj pracoval byla jedenkrát podmítnuta diskovým podmítačem. Hlavním úkolem Ecolandu zde bylo půdu nakypřit do cca 30cm. Stroj byl po celou dobu osazen dláty 60mm s křídly, což je kombinace né příliš vhodná pro danou operaci. Ideálním řešením by bylo použít pouze mulch dláta 60mm popř. dláta 100mm. Boční křídla výrazně zvyšují v této pracovní hloubce tahový odpor. Traktor JD 8320R tahal 4metrový stroj rychlostí 10km/hod s velmi dobrou kvalitou hloubkové kypření a následným urovnáním segmentovým ocelovým pěchem. Po přejezdu Ecolandu tak byla půda do požadované hloubky kvalitně prokypřená.

 

První parcela – zahloubení stroje na pracovní hloubku 30 cm
Správné nastavení zaklápějících talířů výrazně zvýší finální rovinu za strojem 
Kypření utužené půdy…
Druhá testovací parcela, byla rovněž jedenkrát podmítnuta. Obtížnost zpracovatelnosti půdy byla ovšem několikanásobně složitější než-li na předchozí parcele. Díky vertikálním non-stop jednotkám, které jsou u strojů Ecoland předepnuty na odpor začínající na 450 kg a dosahující maxima 700 kg, si stroj s utužením velmi dobře poradil a intenzivně nakypřil celou parcelu. Tu bylo nutné záhy po zpracování připravit kompaktorem (ve Velkých Kapušanoch jsou spokojenými majiteli 2ks Swifterů SO 7000) z důvodu vzniklých větších hrud, které by bylo v budoucnu obtížné rozbít.
Diskuze o vhodné volbě zadního pěchu.Těžká půda na druhé parcele.

Mělká podmítka…
Třetí parcela bylo strniště, na které měl Ecoland dokázat umění podmítat do 10cm pracovní hloubky. Zde použitá kombinace dláto 60mm + křídla pracovala dokonale. Pracovní rychlost stroje se pohybovala mezi 12-14km/hod. Po odzkoušení stroje na 3 různých parcelách s požadavkem na 2 odlišné pracovní operace, Ecoland přesvědčil o své univerzálnosti. Ve Velkých Kapušanoch se rozhodli pro nákup 5metrové verze (EO 5000) a to zejména díky tahovým možnostem traktoru, který 4metrovou verzi zvládal bez sebemenších problémů a to i ve velmi obtížných půdách.

Mělká podmítka na parcele č. 3Hodnocení práce Ecolandu vedením místního zemědělského podniku

 

Ing. Jan Bednář

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás